Loading...
 
British EnglishRomână

Misiune, valori, obiective

Image

Având un profil academic, Editura Universității din Oradea are ca principală misiune și obiective evidențierea potențialului științific și de creație al cadrelor didactice și cercetătorilor ce își desfășoară activitatea în cadrul Universității din Oradea, precum și valorificarea, prin publicare și diseminarea la nivel național și internațional, a rezultatelor variate, din diferite domenii științifice și cultural-artistice, ale activității de cercetare și de creație a acestora. În același timp, Editura Universității din Oradea acceptă spre evaluare, în vederea publicării, și lucrări științifice sau creații cultural-artistice valoroase, elaborate de către absolvenți ai Universității din Oradea ori de către cadre didactice sau cercetători ai altor centre universitare din România sau din străinătate. Avem convingerea că prin această deschidere putem contribui la lansarea unor autori care pot deveni repere în domeniile de cercetare abordate, atât pentru comunitatea academică orădeană, cât și cea națională, dar și pentru diferitele medii profesionale și publicul larg.

Dezideratul Editurii Universității din Oradea îl reprezintă asigurarea, pentru beneficiarii săi, autori și cititori deopotrivă, a unor publicații de calitate deosebită, cărți și reviste, atât în ceea ce privește condițiile grafice, cât și de acuratețe a conținutului, cu respectarea tuturor normelor de redactare și referențiere actuale. În acest mod Editura Universității din Oradea dorește să răspundă atât standardelor existente și provocărilor lansate de mediul științific, cât și exigențelor cititorilor. Prin fiecare volum sau revistă publicată sub sigla Editurii Universității din Oradea se dorește transferul către publicul nostru, cercetători și cadre didactice, profesioniși ai diferitelor domenii, studenți sau publicul larg, a unor informații de actualitate, necesare în formarea profesională, inițială sau continuă.

Echipa Editurii Universității din Oradea este conștientă de faptul că imaginea publică a Universității din Oradea depinde de integritatea morală a tuturor celor care alcătuiesc această comunitate academică. Considerăm, astfel, esențială respectarea, atât de către membrii echiperi editurii, cât și de partenerii acesteia, autorii, a unui set de principii și valori specifice mediului educațional, în general, și celui academic și editorial deopotrivă: etică, onestitate, angajare morală, rigurozitate, corectitudine intelectuală, responsabilitate profesională, spirit creator și dialogic, materializat în deschiderea către autori și cititori deopotrivă.

Astfel, Editura Universității din Oradea va putea să contribuie la creșterea vizibilității și prestigiului Universității din Oradea atât la nivel local, cât și regional și național, dar și la îmbunătățirea vieții științifice a orașului și a regiunii.