Loading...
 
British EnglishRomână

Noutăți editoriale

 

Câteva ultime apariții la Editura Universității din Oradea

 

Autorii interesați de listarea publicațiilor lor pe site-ul editurii (exclus cursuri si reviste) sunt rugați să trimită editurii (la una dintre urmatoarele adrese de e-mail: editura at uoradea.ro sau editura.uo at gmail.com) coperta în format .jpg, .jpeg, .png, .tiff sau .psd la o calitate cât mai bună posibil, minimul recomandat fiind 300dpi. De asemenea, este necesara si trimiterea unui text descriptiv, de impact, de minim 20/maxim 30 de cuvinte.

 

100 de ani de la înființarea învățământului academic ortodox în Oradea. Album centenar 1923-2023

Author: Popa Viorel-Cristian, Fer Vasile-Doru, Cioară Emil - Published At: 06-10-2023 12:50 - (120 Reads)
Editura UO - Noutăți editoriale

ISBN 978-606-10-2244-1

Albumul se prezintă ca o reiterare a ceea ce a însemnat înființarea învățământului academic teologic ortodox de la Oradea, punctând aspectele cele mai importante din viața Academiei Teologice și crâmpeie din viața și activitatea actualei Facultăți de Teologie Ortodoxă, reînființată în anul 1991, o perspectivă integratoare asupra trecutului, prezentului și viitorului, în istorie și contemporaneitate.

Mass media în postcomunism. Jurnalismul - știință, profesie, ocupație sau hazard

Author: Ioan Laza, Florin Ardelean - Published At: 06-10-2023 12:25 - (155 Reads)
Editura UO - Noutăți editoriale

EUO: ISBN 978-606-10-2222-9 TRITONIC: ISBN 978-606-749-658-1

Volumul reunește lucrările susținute în cadrul celei de-a VII-a ediții a Conferinței internaționale Mass-media în postcomunism, organizată la Oradea, în 15 octombrie 2022. Peste 30 de cercetători, profesori, istorici ai presei, practicieni în domeniu s-au reunit pentru a dezbate o serie de teme de actualitate, și anume cum se înfățișează, ce ne oferă, cine o hrănește, unde se face, când apare, de ce prezintă atâta interes mass-media de mai bine de trei decenii și de ce este atât de dificil de circumscris aria de referință a jurnalismului.

Curs de neurochirurgie pentru studenți și rezidenți

Author: Mohan Aurel-George, Ciurea Alexandru-Vlad - Published At: 06-10-2023 12:23 - (142 Reads)
Editura UO - Noutăți editoriale

ISBN 978-606-10-2251-9

Cursul elaborat de prof univ. dr. Aurel Mohan și prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea se adresează cu precădere studenților la medicină și medicilor rezidenți. Autorii prezintă în mod atractiv și aduc în actualitate aspecte ce țin de tehnici complexe în realizarea diagnosticului neurologic și neurochirurgical, tehnologia modernă utilizată în neurochirurgie și neuroștiințe (robotică, brain mapping, inteligență artificială).

Pentru o istorie a P.E.N. Club-ului Român. Anii cei dintâi: 1922-1925

Author: Dan Horațiu Popescu - Published At: 17-05-2023 12:21 - (136 Reads)
Editura UO - Noutăți editoriale

ISBN 978-606-10-2215-1

Volumul de față este o tentativă de recuperare, prima de acest fel, din perspectiva istoriei literare, a primilor ani de existență a P.E.N. Club-ului Român. Demersurile făcute de anglistul și diplomatul Marcu Beza, inițiatorul și fondatorul centrului din România, sunt evidențiate în contextul politic, social și cultural de după Primul Război Mondial. Premisele elaborării acestei cărți sunt prezentate în introducerea intitulată „Mici cioburi dintr-o oglindă sfărâmată”. Cele patru capitole care-i urmează surprind cele mai semnificative momente din istoria Centrului P.E.N. din România „Un armân în lumea largă” se referă la circumstanțele întemeierii centrului; „Un secretar și doi președinți” descrie aspecte legate de participarea românească la primul congres P.E.N. internațional, cel de la Londra din 1923; „Un narator subiectiv și o regină a inimilor” vorbește despre vizita Reginei Maria ca oaspete de onoare la un dineu P.E.N de la Londra, din 1924, iar „Traducerile care fac... alte literaturi” reprezintă un studiu de caz cu privire la politica traducerilor conform reglementărilor P.E.N., cu focalizare pe corespondența din 1925 dintre Marcu Beza și George Bernard Shaw. Cele patru capitole sunt urmate de o reluare a introducerii, dar în limba engleză „Shards from a broken mirror” având drept scop oferirea de informații esențiale despre volum, într-o limbă de circulație internațională.

Evoluția Școlii Române din Roma în timpul directorului Vasile Pârvan

Author: Demeter Constantin-Liviu - Published At: 17-05-2023 12:12 - (112 Reads)
Editura UO - Noutăți editoriale

ISBN 978-606-10-2201-4

Cartea dlui Constantin Liviu Demeter, bazată pe teza de doctorat a autorului, marchează un pas înainte în dinamica întregirii perspectivei asupra Școlii Române din Roma și a influenței acesteia în cultura românească și a adiacentului fenomen de dezvoltare a relațiilor româno-italiene. Fructuoasa etapă de început din istoria acestei instituții emblematice, întemeiată la inițiativa lui Nicolae Iorga și cu sprijinul financiar al Băncii Naționale a României, este strâns legată de figura tutelară a lui Vasile Pârvan și de demersurile întreprinse în vederea modernizării arheologiei românești, care a primit astfel girul modernității, via Italia.

Letters from (and to)a Penitent Central European/Rudolph Fisher&Patrick Leigh Fermor

Author: Selected&edited by Dan Horațiu Popescu - Published At: 16-01-2023 09:11 - (175 Reads)
Editura UO - Noutăți editoriale

ISBN 978-606-10-2195-6

Volumul de față este o ediție critică (selectivă, desigur) a corespondenței dintre Patrick Leigh Fermor, faimosul autor britanic de literatură de călătorie, și prietenul său din Budapesta, Rudolph Fischer, editorul lui Hungarian Quarterly. Cei doi au purtat o intensă corespondență după apariția, în anul 1978, a volumului A Time of Gifts. Continuarea acestui volum, Between the Woods and the Water, cu focalizare pe Ungaria și Transilvania, este unul dintre principalele subiecte ale schimbului de scrisori din lucrarea propusă. Scrisorile și fragmentele de scrisori acoperă un interval temporal de aproximativ un deceniu, din 1978 și până în 1987, având în obiectiv scrisul ca fenomen, literatura de călătorie, personalități și evenimente ale perioadei, realități ale României și ale Europei Centrale.

Echipamente electrice. Noțiuni fundamentale și aplicative

Author: Stașac Claudia, Dorel Anton Hoble - Published At: 16-01-2023 09:05 - (196 Reads)
Editura UO - Noutăți editoriale

ISBN 978-606-10-2199-4

Lucrarea abordează studiul echipamentelor electrice și al aparatelor fiabile, construite pe principii tehnologice moderne, care determină, prin implementarea lor, calitatea de ansamblu a instalației electrice. Obiectivul propus al autorilor este identificarea soluțiilor constructive adoptate pentru diferite tipuri de aparate și echipamente electrice, precum și a principalelor mărimi caracteristice implicate în condiționarea utilizării acestora pe anumite segmente ale instalațiilor electrice.

Sfântul Serafim de Sarov, templu al Sfântului Duh

Author: Sabin Forogău - Published At: 07-11-2022 11:07 - (175 Reads)
Editura UO - Noutăți editoriale

ISBN 978-606-10-2189-5

Sfântul Serafim de Sarov, templu al Sfântului Duh este o carte privind viața și învățăturile unui mare duhovnic și mistic din Biserica Ortodoxă Rusă din secolul XVIII și început de secol XIX, când monahismul și credința au cunoscut o mare înflorire.

Topografia membrelor. Note de curs și aplicații practice

Author: Răzvan George Rahotă - Published At: 07-11-2022 11:06 - (187 Reads)
Editura UO - Noutăți editoriale

ISBN 978-606-10-2194-9

Conceput ca un ghid practic pentru studenții și masteranzii de la Facultatea de Medicină și Farmacie, dar și pentru medicii rezidenți, lucrarea de față abordează stratigrafia de la suprafață până în profunzime, acordând o atenție deosebită spațiilor anatomice.

Introducere în psihiatrie

Author: Adriana Belba, Adrian Bumbu - Published At: 07-11-2022 11:04 - (371 Reads)
Editura UO - Noutăți editoriale

ISBN 978-606-10-2159-8

Introducere în psihiatrie se adresează cu precădere medicilor generaliști și psihiatri, studenților la medicină și rezidenților care se pregătesc să îmbrățișeze specialitatea de psihiatrie, dar și publicului larg. Autorii aduc în actualitate aspecte ce țin de: semiologie, sindromologie, diagnostic și alternative la conduitele terapeutice, conform normelor legislative în vigoare.

Page: 1/11Fast NextLast Page
12311