Loading...
 
British EnglishRomână

Noutăți editoriale

 

Câteva ultime apariții la Editura Universității din Oradea

 

Autorii interesați de listarea publicațiilor lor pe site-ul editurii (exclus cursuri si reviste) sunt rugați să trimită editurii (la una dintre urmatoarele adrese de e-mail: editura at uoradea.ro sau editura.uo at gmail.com) coperta în format .jpg, .jpeg, .png, .tiff sau .psd la o calitate cât mai bună posibil, minimul recomandat fiind 300dpi. De asemenea, este necesara si trimiterea unui text descriptiv, de impact, de minim 20/maxim 30 de cuvinte.

 

Statistica robustă aplicată în analiza datelor geodezice

Author: Nistor Sorin, Buda Aurelian Stelian - Published At: 23-12-2017 16:13 - (386 Reads)
Editura UO - Noutăți editoriale

ISBN 978-606-10-1907-6

Cartea tratează modelele robuste, în cadrul acesteia urmând a se prezenta estimatori care prezintă rezistență la prezența erorilor externe, măsurile de robustețe, cum ar fi: funcția de influența, punctul de colaps, intervale de încredere (confidență), conceptul de erori externe și punctele de influență, care pot afecta analiza și rezultatele obținute. Lucrarea de față prezintă diferite modalități de diagnoză, precum și cei mai cunoscuți și utilizați estimatori robuști. Pentru a înțelege mai ușor acești estimatori robuști, precum și diferiți factori ce pot influența deciziile și rezultatele estimărilor, sunt prezentate și două aplicații numerice.

Amenajarea teritoriului în județul Bihor. (Studiu de caz: Autostrada Transilvania). Caiet de lucrări

Author: Henț Emanuela-Iulia - Published At: 20-12-2017 12:19 - (237 Reads)
Editura UO - Noutăți editoriale

ISBN 978-606-10-1894-9

Cercetarea științifică, desfășurată prin metode adecvate, ne-a permis să identificăm posibilități de îmbunătățire/eficientizare/diminuare a impactului construcției Autostrăzii Transilvania la nivelul județului Bihor. Lucrarea prezintă o analiză cantitativă și calitativă a impactului construcției acestei autostrăzi, încheindu-se cu o serie de propuneri, direcții de continuare a cercetării și căi de creștere/diminuare a impactului asupra mediului și nu numai. Prezenta lucrare, se dorește a fi un îndrumar, dar și o posibilitate de studiu pentru viitori ingineri topografi și constructori, în ceea ce privește vastul și controversatul domeniu al organizării spațiului și teritoriului unei localități.

Curs de implantologie orală

Author: Rațiu Cristian, Cavalu Simona - Published At: 19-12-2017 11:59 - (512 Reads)
Editura UO - Noutăți editoriale

ISBN 978-606-10-1899-4

Cartea se dorește a fi un ghid pentru studenții anului VI de la Medicină Dentară și are ca scop, dobândirea cunoștințelor teoretice necesare inserării unui implant dentar. Cartea este structurată în 16 capitole.

Tehnici imagistice în diagnosticul senologic

Author: Venter Alina - Published At: 16-12-2017 14:08 - (267 Reads)
Editura UO - Noutăți editoriale

ISBN 978-606-10-1892-5

Lucrarea cuprinde o sinteză a tehnicilor de investigație în patologia sânului. Are scop didactic, adresându-se studenților în medicină generală, dar și celor de la radiologie imagistică, deopotrivă rezidenților în radiologie și medicilor generalist, care doresc aprofundarea cunoștințelor în segment de patologie.

Mașini și instalații zootehnice: îndrumător lucrări practice de laborator

Author: Donca Gheorghe - Published At: 11-12-2017 13:40 - (310 Reads)
Editura UO - Noutăți editoriale

ISBN 978-606-10-1910-6

Lucrarea este elaborată în primul rând pentru studenții secției de Zootehnie, dar este utilă tuturor studenților de la facultățile cu profil agroalimentar și agroturistic. Cartea cuprinde atât noțiunile teoretice și practice necesare înțelegerii principiilor de funcționare ale mașinilor și instalațiilor folosite în unitățile care au producție zootehnică, cât și modalitățile pentru determinarea principalilor parametri funcționali.

Metode și procedee tehnologice

Author: Nagy Ștefan, Livia Bandici - Published At: 09-12-2017 15:12 - (374 Reads)
Editura UO - Noutăți editoriale

ISBN 978-606-10-1888-8

Lucrarea intitulată Metode şi procedee tehnologice are ca obiect de studiu prezentarea sistematică a noţiunilor generale privind procesul tehnologic, fiind concepută ca un material didactic ce vine în sprijinul studenţilor care se pregătesc în domeniul ingineriei electrice. Noţiunile prezentate tratează într-un mod concis principalele aspecte fenomenologice, teoretice şi aplicative legate de procesul de producţie, procesul tehnologic, materialele, metodele şi tehnologiile utilizate.

Sinteza acidului salicilic și a derivaților lui

Author: Drăgan Felicia - Published At: 09-12-2017 07:33 - (286 Reads)
Editura UO - Noutăți editoriale

ISBN 978-606-10- 1913-7

Cartea prezintă clasa antiinflamatoarelor nesteroidiene, metodele de obținere a acidului salicilic și a derivaților săi, întâlnite în literatura de specialitate și efectuate în laboratorul Facultății de Medicină și Farmacie, specializarea Farmacie, împreună cu studenții.

Traiectorii - 2016. Un an teatral așa cum l-am văzut

Author: Mircea Morariu - Published At: 03-07-2017 17:47 - (361 Reads)
Editura UO - Noutăți editoriale

ISBN 978-606-10-1886-4

Cartea Traiectorii- 2016. Un an teatral așa cum l-am văzut este a opta dintr-o serie destinată să surprindă în cronici și eseuri realitatea teatrală românească. Evaluarea critică punctuală, analiza se asociază cu dorința de a surprinde tendințe, evoluții, fenomene simptomatice ca de pildă: care este starea repertoriului, cum se înnoiește el, cum se modifică, dacă se modifică, așa cum susțin unii, rolul regizorului, care este starea instituțiilor, cum se completează oferta teatrelor subvenționate cu cea a teatrelor independente, ce rost mai au festivalurile și cui sunt destinate ele.

Acizii graşi funcţionali şi indicii lipidici sanogeni ai grăsimilor de origine animală. Aspecte nutriţionale

Author: Mierliţă Daniel - Published At: 03-07-2017 12:55 - (296 Reads)
Editura UO - Noutăți editoriale

ISBN 978-606-10-1883-3

Lucrarea prezintă rezultatele studiilor realizate de către autor, care au avut ca obiectiv principal creşterea conţinutului în acizi graşi funcţionali (acizii graşi din seria omega-3, acidul linoleic conjugat şi acidul trans-vaccenic) şi îmbunătăţirea indicilor lipidici sanogeni ai grăsimilor din produsele agroalimentare de origine animală, în vederea asigurării calităţii multidimensionale (nutritive şi sanogene) a acestor produse pentru alimentaţia raţională a omului.

Plagiat şi autoplagiat. Îndreptar pentru studenţi şi îndrumătorii lor.

Author: Radu Spineanu, Simona Cheregi, Cristian Sava - Published At: 26-06-2017 10:41 - (810 Reads)
Editura UO - Noutăți editoriale

ISBN 978-606-10-1878-9

Plagiatul este prezentarea falsă a unor idei sau lucrări ale altcuiva ca aparţinându-ţi ţie, fără menţionarea adecvată a sursei reale. Deşi majoritatea autorilor sunt conştienţi că plagiatul este o practică lipsită de etică şi integritate morală, acesta continuă să reprezinte una din cele mai frecvente neajunsuri care afectează proza ştiinşifică modernă. În acest îndreptar autorii prezintă diferitele tipuri de plagiat şi abordează problemele controversate privind plagiatul de idei, plagiatul de text, plagiatul mozaicat, autoplagiatul, publicaţiile duplicate. Este analizat contextul cauzal, se propun responsabilităţi pentru evaluarea fenomenului, se recomandă un set de practici pentru predare şi învăţare care să reducă semnificativ plagiatul. Îndreptarul este util pentru studenţi, rezidenţi şi tineri specialişti dar şi pentru doctoranzi şi îndrumătorii acestora.

Page: 1/7Last Page
1234567