Loading...
 
British EnglishRomână

Admitere 2013 - Documente necesare

Admitere 2013  »  Admitere 2013 - ghiduri, metodologie, calendar, criterii  »  Admitere 2013 - Documente necesare

LICENŢĂ

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii, vor completa o cerere tip de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte:

 1. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate) sau adeverinţă care menţionează durata de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2013);
 2. Foaia matricolă din liceu, în original sau copie legalizată;
 3. Certificatul de naştere în copie legalizată;
 4. Certificat de căsătorie în copie legalizată, dacă este cazul;
 5. Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 6. 2  fotografii tip buletin sau 4  fotografii tip buletin de identitate în cazul înscrierii la facultăţile care susţin examen de admitere cu probe de concurs;
 7. Carte de identitate sau paşaport (original pentru conformitate) şi copie;
 8. Chitanţă de achitare a taxei de înscriere.

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.

În cazul candidaţilor cetăţeni români care au absolvit liceul în altă ţară, diploma de bacalaureat obţinută trebuie echivalată de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (C.N.R.E.D.) din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale. Echivalarea se face personal de către candidat înaintea înscrierii la admitere. Pentru informaţii se poate accesa site-ul www.cnred.edu.ro. Media de la bacalaureat va fi echivalată (după echivalarea CNRED) de către Comisia centrală de admitere la solicitarea Comisiei de admitere a facultăţii.

Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de admitere vor prezenta unul din  următoarele documente:

 • copii după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate a susţinătorilor legali;
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal nedidactic încadrat în Universitatea din Oradea aflat în activitate a susţinătorilor legali. 

Candidaţii care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admişi pe locurile subvenţionate de la buget, iar copia legalizată la cealaltă facultate însoţită de adeverinţă din care să reiasă acest fapt, în termenul stabilit de fiecare facultate prin metodologiile proprii.

MASTER

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii, vor completa o cerere tip de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte:

 1. Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate) sau adeverinţă care menţionează durata de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de licenţă (în cazul absolvenţilor care au susţinut examen de licenţă în anul 2013);
 2. Foaia matricolă/suplimentul la diplomă, în original sau copie legalizată;
 3. Diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate)
 4. Certificatul de naştere în copie legalizată;
 5. Certificat de căsătorie în copie legalizată, dacă este cazul;
 6. Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 7. 2  fotografii tip buletin sau 4  fotografii tip buletin de identitate în cazul înscrierii la facultăţile care susţin examen de admitere cu probe de concurs;
 8. Carte de identitate sau paşaport (original pentru conformitate) şi copie;
 9. Chitanţă de achitare a taxei de înscriere.

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.

În cazul candidaţilor cetăţeni români care au absolvit studiile de licenţă în altă ţară, diploma de licenţă obţinută trebuie echivalată de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (C.N.R.E.D.) din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale. Echivalarea se face personal de către candidat înaintea înscrierii la admitere. Pentru informaţii se poate accesa site-ul www.cnred.edu.ro. Media de la examenul de licenţă va fi echivalată (după echivalarea CNRED) de către Comisia centrală de admitere la solicitarea Comisiei de admitere a facultăţii.

Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de admitere vor prezenta unul din  următoarele documente:

 • copii după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate a susţinătorilor legali;
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal nedidactic încadrat în Universitatea din Oradea aflat în activitate a susţinătorilor legali; 

Candidaţii care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de licenţă la facultatea la care au fost admişi pe locurile subvenţionate de la buget, iar copia legalizată la cealaltă facultate însoţită de adeverinţă din care să reiasă acest fapt, în termenul stabilit de fiecare facultate prin metodologiile proprii.  Admitere