Loading...
 
British EnglishRomână

Admitere 2013 - Rezultate provizorii sesiune iulie

Admitere 2013  »  Admitere 2013 - ghiduri, metodologie, calendar, criterii  »  Admitere 2013 - Rezultate sesiune iulie  »  Admitere 2013 - Rezultate provizorii sesiune iulie

Tabel nominal cuprinzând situaţia candidaţilor din etnia rromilor pentru studii universitare de licenţă IF pe locurile bugetate (fără taxă) special alocate - 10 locuri 

Tabel nominal cuprinzând situaţia candidaţilor cetăţeni din Republica Moldova, cu diplomă de bacalaureat obţinută în România pentru studii universitare de licenţă IF pe locurile bugetate special alocate - 10 locuri cu bursă

Tabel nominal cuprinzând situaţia candidaţilor români de pretutindeni, cu diplomă de licenţă obţinută în România sau alt stat UE, SEE şi Confederaţia Elveţiană pentru studii universitare de master, care au candidat pe locuri bugetate - 20 locuri pe universitate

 

Facultatea de Arte - licență interpretare muzicală canto, interpretare muzicală instrumente, arte vizualepedagogie muzicală; master arte vizuale, muzică

Facultatea de Construcții și Arhitectură - licență

Facultatea de Drept - licență dreptadministrație publică; master drept penal și procedură penalăadministrație publică

Facultatea de Geografie, Turism și Sport - licență geografie, educaţie fizică şi sportivă, kinetoterapie şi motricitate specială, geografia turismului - limba engleză; master limba română, limba engleză

Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației - licență; master

Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial - licențămaster

Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică - licență alfabetic, specializări, ID; master limba română alfabetic, limba română specializări, limba engleză

Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării - licență istorie, relații internaționale și studii europene, jurnalism, studii de securitate, științe politice, studii americane, turism cultural, relaţii internaţionale şi studii europene (în limba engleză); master limba română, limba engleză

Facultatea de Litere - licență, master

Facultatea de Medicină şi Farmacie - licenţă medicinăfarmaciemedicină IIrespinşi, limba engleză

Facultatea de Protecția Mediului - licențămaster

Facultatea de Științe - licențămaster

Facultatea de Ştiinţe Economice - licență alfabetic, specializări, respinşi; master alfabetic, specializări, respinşianunţ contestaţii

Facultatea de Științe Socio-Umane - licență; master psihologie, gestiunea resurselor umane, managementul serviciilor sociale, educaţia integrată în învăţământul primar şi preşcolar

Facultatea de Teologie Ortodoxă "Ep.dr. Vasile Coman" - licență asistență socialăteologie pastorală; masterAdmitere