Loading...
 
British EnglishRomână

Arhiva RAE

Managementul calitatii  »  Evaluare Managementul calitatii  »  Arhiva RAE

ANEXE

I.1. Hotarare de Guvern privind infiintarea Universitatii Tehnice din Oradea (pdf), I.1.a. Ordin al Ministrului Invatamantului si Stiintei privind schimbarea denumirii in Universitatea din Oradea (pdf)

I.2.a. HG nr. 749 din 24 iunie 2009 (pdf), I.2.b. HG nr. 1093 din 30 septembrie 2009 (pdf), I.2.c. HS nr. 136 din 18 ianuarie 2010 (pdf),I.2.d. OMECI nr. 4666 din 3 august 2009 (pdf), I.2.e. OMECI nr. 4666 din 3 august 2009 - Anexa 1 (pdf), I.2.f. OMECI nr. 5356 din 29 septembrie 2009 (pdf), I.2.g. HS nr. 129 din 14 septembrie 2009 (pdf)

I.3. Lista reglementarilor din cadrul Universitatii din Oradea (word)

I.4.a. Planul Strategic de Dezvoltare al Universitatii din Oradea pentru 2008-2013 (pdf), I.4.b. Anexa 3.1 - Documente elaborate de catre CEAQ (pdf), I.4.c. Anexa 4.1. - Lista programelor de licenta existente (conform HG 676/2007) (pdf), I.4.d. Anexa 4.2. - Lista programelor de masterat (pdf), I.4.e. Anexa 4.3. - Lista programelor de studii cu ID (pdf), I.4.f. Anexa 4.4 - Evolutia numarului de studenti (pdf), I.4.g. Anexa 4.5 - Prognoza programelor de studii (pdf), I.4.h. Anexa 4.6 - Prognoza numarului de studenti (pdf), I.4.i. Anexa 5.1 - Activitati si domenii de cercetare prioritare lansate de Programul Cadru 7 al UE (pdf), I.4.j. Anexa 5.2 - Domenii de cercetare prioritare lansate in Programul Securitate prin Stiinta al NATO (pdf), I.4.k. Anexa 5.3 - Domeniile de cercetare fundamentala cu potential, din Romania (pdf), I.4.l. Anexa 5.4 - Evolutia rezultatelor cercetarii in perioada 2002-2007 (pdf), I.4.m. Anexa 5.5 - Structura propusa pentru ICDI al Universitatii din Oradea (pdf), I.4.n. Anexa 6.1 - Elemente de detaliu privind strategia in domeniul relatiilor internationale (pdf), I.4.o. Anexa 6.2 - Detalii privind strategia in domeniul comunicarii si imaginii (pdf), I.4.p. Anexa 6.3 (pdf), I.4.r. Anexa 8.1 - Baza materiala si facilitati (pdf)

I.5.a. Carta Universiatii din Oradea (pdf), I.5.b. Carta Universitatii din Oradea - completare Anexa (pdf), I.5.c. HS nr. 108 din 15 septembrie 2008 art.1 - aprobare Carta Universitatii din Oradea (pdf)

I.6.a. HS nr. 93 17 decembrie 2007 Anexa 3.1 - Metodologia de organizare si desfasurare a alegerilor pentru structurile si functiile de conducere la Universitatea din Oradea, (pdf) I.6.b. Anexa1 - Graficul desfasurarii alegerilor (pdf), I.6.c. Anexa 2 - Structura Senatului Universitatii din Oradea si numarul de prodecani (pdf), I.6.d. Formular de candidatura (pdf)

I.7.a. HS nr. 118 din 23 februarie 2009, Anexa 2 - Organigrama Universitatii din Oradea (pdf), I.7.b. Organigrama Universitatii din Oradea - sinteza (pdf), I.7.c. Motive revizuire organigrama (pdf), I.7.d. HS nr. 118 din 23_februarie 2009 - actualizare organigrama (pdf),I.7.e. Anexa la organigrama - Facultati si departamente (pdf), I.7.f. Anexa la organigrama - Directia General Administrativa (pdf), I.7.g.Anexa la organigrama - Structuri subordonate Rectorului (pdf), I.7.h. Anexa la organigrama - Secretariat universitate (pdf), I.7.i. Anexa la organigrama - Centre de cercetare facultati (pdf), I.7.j. Anexa la organigrama - Centre de cercetare/servicii si Scoala Doctorala (pdf),I.7.k. Anexa la organigrama - Biblioteca Universitatii din Oradea (pdf), I.7.l. Anexa la organigrama - Serviciul de Relatii Internationale (pdf),I.7.m. Anexa la organigrama - Departamentul pentru Asigurarea Calitatii (pdf), I.7.n. Anexa la organigrama - Biroul de Comunicare (pdf),I.7.o. HS nr. 109 din 29 septembrie 2009, Anexa 1 - Regulament privind ocuparea posturilor didactic auxiliare si nedidactice de la Universitatea din Oradea (word), I.7.p. HS nr. 118 din 23 februarie 2009, Anexa 3 - completare Regulament posturi (pdf)

I.8.a. HS nr. 122 din 27 aprilie 2009 (pdf), I.8.b. Regulamantul de ordine interioara al Universitatii din Oradea (pdf)

I.9. Regulament privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de masterat in Universitatea din Oradea (pdf)

I.10.a. HS nr. 90 din 5 noimebrie 2007, art 9 (pdf), I.10.b. Codul de etica universitara (pdf), I.10.c. HS nr. 132_din 26 octombrie 2009, Anexa 5 - Raport de activitate a Comisiei de Etica pe anul 2008 (pdf)

I.11.a. HG nr. 749 din 24 iunie 2009 (pdf), I.11.b. HG nr. 1093 din 30 septembrie 2009 (pdf), I.11.c. HS nr. 129 din 14 septembrie 2009 - aprobare mastere, pct. 20 (pdf), I.11.d. OMECI nr. 4666 din 3 august 2009 (pdf), I.11.e. OMECI nr. 4666 din 3 august 2009, Anexa 1 (pdf), I.11.f. OMECI nr. 5356 din 29 septembrie 2009 (pdf)

I.12.a. Baza materiala si facilitati (pdf), I.12.b. Harta campusului Universitatii din Oradea (pdf)

I.13. HS nr. 131 din 12 octombrie 2009, Anexa 1 - Regulament de acordare a burselor pentru studentii din Universitatea din Oradea, cursuri de zi (studii de licenta, studii de masterat) (pdf)

I.14.a. HS nr. 116 din 26 ianuarie 2009, Anexa 3 - Regulament privind sistemul de evaluare si asigurare a calitatii (SEAQ) din cadrul Universitatii din Oradea (pdf), I.14.b. HS nr. 116 din 26 ianuarie 2009, Anexa 1 - Procedura de lucru a Comisiei de Evaluare si Asigurare a Calitatii si Consiliului Calitatii (pdf), I.14.c. Anexa 1 - Lista membrilor CEAQ (word), I.14.d. Anexa 2 - Lista membrilor Consiliului Calitatii (word), I.14.e. Anexa 3 - Convocator (word), I.14.f. Anexa 4 - Proces verbal (word), I.14.g. Lista membrilor Consiliul Calitatii (pdf),I.14.h. HS nr. 136 din 18 ianuarie 2010, art. 18 - aprobare membru CEAQ (reprezentant al angajatorilor) (pdf)

I.15. HS nr. 136 din 18 ianruarie 2010, Anexa 2 - Lista reglementarilor revizuite la Universitatea din Oradea (pdf)

I.16.1.a. HS nr. 136 din 18 ianuarie 2010, Anexa 4 - Programul de politici, strategii si actiuni privind calitatea pentru anul 2010 (pdf),I.16.1.b. Programul de politici pentru anul 2010 - tabel (word), I.16.2.a. Raport cu privire la gradul de indeplinire a Programului de Politici, Strategii si Actiuni privind calitatea pentru anul 2009 (word), I.16.2.b. Anexa 1 (word), I.16.2.c. Anexa 2 (word), I.16.2.d. Anexa 3 (word),I.16.2.e. Anexa 4 (excel), I.16.2.f. Anexa 5 (word), I.16.2.g. Anexa 7 (pdf), I.16.2.h. Anexa 8 (word), I.16.2.i. Anexa 9 (word), I.16.2.j. Anexa 10 (word), I.16.3.a. Situatia absolventilor promotia 2008 ai Universitatii din Oradea (word), I.16.3.b. Absolventi angajati in sistemul de invatamant pe facultati (word), I.16.3.c. Chestionar nr. absolventi pe specializare (pdf), I.16.3.d. Nr. absolventi pe specializare (excel),I.16.3.e. Raport de activitate Centrul de Servicii privind Cariera in perioada 2008-2009 (word), I.16.3.f. Rezultate monitorizare absolventi ai Universitatii din Oradea (word), I.16.3.g. Rezultate sondaj (excel)

I.17.a. HS nr. 139 din 8 martie 2010, pct.1 (pdf), I.17.b. HS nr. 139 din 8 martie 2010, Anexa 1 - Metodologia de organizare si desfasurare a concursului de admitere 2010 la Universitatea din Oradea (pdf)

I.18. Procedura pentru elaborarea si aprobarea curriculei universitare (pdf)

I.19. Regulament privind ocuparea posturilor didactice (pdf)

I.20. Procedura pentru evaluarea si asigurarea calitatii cadrelor didactice (pdf)

I.21.a. Procedura pentru elaborarea si aprobarea statelor de functii (pdf), I.21.b. Anexa 1 - Oferta de discipline pentru normare (pdf),I.21.c. Anexa 2 - Structura statelor de functii (pdf), I.21.d. Anexa 3 - Criterii generale privind departajarea cadrelor (pdf), I.21.e. Anexa 4 - Situatie privind acoperirea posturilor didactice vacante (pdf), I.21.f. Anexa 5 - Fisa postului tipizata (pdf), I.21.g. Anexa 6 - Centralizator financiar pentru posturile didactice (pdf), I.21.h. Anexa 7 - Normarea si remunerarea activitatilor din cadrul Scolii Doctorale (pdf), I.21.i.Anexa 8 - Particularitati privind normarea activitatilor spcifice ID (word)

I.22. Procedura pentru initierea, aprobarea, monitorizarea si evaluarea periodica a programelor de studii (pdf)

I.23. Procedura pentru recunoasterea creditelor obtinute in alte institutii de invatamant superior (pdf)

I.24. Regulament privind activitatea profesionala a studentilor in baza Sistemului European de credite transferabile (ECTS), valabil incepand cu anul universitar 2009-2010) (pdf)

I.25. Regulament privind organizarea si desfasurarea doctoratului in Universitatrea din Oradea (pdf)

I.26. Regulament privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat (pdf)

I.27.a. Procedura privind elaborarea lucrarii de finalizare a studiilor (pdf), I.27.b. Procedura privind elaborarea lucrarii de finalizare a studiilor - corectat (word)

I.28. Procedura pentru evaluarea doctoranzilor (pdf)

I.29. Regulament de organizare, functionare si administrare a caminelor, cantinei si a altor unitati din subordinea universitatii (pdf)

I.30. Procedura privind accederea, pe parcursul studiilor, la finantarea de la bugetul statului, a studentilor admisi in regim "cu taxa" (pdf)

I.31. Regulament privind organizarea, functionarea si finantarea cercetarii stiintifice (ROFFCS) (pdf)

I.32. Procedura pentru infiintarea, evaluarea si ierarhizarea centrelor de cercetare (pdf)

I.33.a. Procedura de brevetare/inregistrare a unei inventii, inovatie, marca al caror autori sunt persoanele angajate la Universitatea din Oradea (pdf), I.33.b. Centre de cercetare, dezvoltare si inovare (pdf), I.33.c. Centre de cercetare institutionalizate de interes local (pdf), I.33.d. Premiere activitate de cercetare pe anul 2007 (pdf), I.33.e. Premiere activitate de cercetare pe anul 2008 (excel), I.33.f.Lista premiatilor pe anul 2008 (pdf), I.33.g. Lista nepremiatilor pe anul 2008 (pdf), I.33.h. Proces verbal premiere pe anul 2008 (pdf),I.33.i. Situatie cercetare in anul 2009 (word)

I.34. Procedura privind perfectarea, gestionarea si valorificarea resurselor obtinute din contracte de cercetare-dezvoltare-inovare (pdf)

I.35. Raport privind activitatea din domeniul relatiilor internationale ale Universitatii din Oradea in perioada 2003-2008 si prognoza pentru 2009-2013 (pdf)

I.36. Procedura privind monitorizarea traseului profesional al absolventilor (pdf)

I.37.a. Pagina web a Centrului de Servicii privind Cariera (pdf), I.37.b. Raport de activitate  - Centru de Servicii privind Cariera - activitati 2008-2009 (pdf), I.37.c. Protocol de colaborare intre Universitatea din Oradea si AJOFM Bihor (pdf)

I.38. Prezentare - Centru de Cercetare pentru Educatia Adultilor (pdf)

I.39. Hotararea Senatului privind asigurarea calitatii serviciilor educationale la Universitatea din Oradea (pdf)