Loading...
 
British EnglishRomână

Evaluare externă instituțională 2023-2024

Managementul calitatii  »  Evaluare Managementul calitatii  »  Evaluare externă instituțională 2023-2024

Cerere declanșare evaluare instituțională UO

Protocolul privind evaluarea externă a calității

 

1. REI_UO_IOSUD 2024

2. REI_UO_IOSUD Engleză 2024

3. REI_UO_Studenți 2024

 

Programe de studii universitare de licență

Facultatea

Specializare

 

1.

 

Arte

Arte Plastice - Grafică

Interpretare Muzicală - Canto

2.

Construcții, Cadastru și Arhitectură

Măsurători Terestre și Cadastru

3.

Drept

Administrație Publică

4.

Geografie, Turism și Sport

Geografie

 

5.

 

Inginerie Electrică și Tehnologia Informației

Electromecanică

Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic și Energetic

6.

Inginerie Energetică și Management Industrial

Ingineria Sistemelor Energetice

Tehnologia Tricotajelor și Confecțiilor

7.

Inginerie Managerială și Tehnologică - ID

Inginerie Economică în Domeniul Mecanic

8.

Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării

Relații Internaținale și Studii Europene

9.

Litere

Limba și Literatura Germană

Limba și Literatura Română

10.

Medicină și Farmacie

Asistență socială

11.

Protecția Mediului

Agricultură 

Ingineria Prelucrării Lemnului

12.

Informatică și Științe

Fizică Medicală

13.

Științe Economice

Marketing

 

14.

 

Științe Socio-Umane

Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar - Beiuș

Sociologie

Prezentare ședință calitate - 13.11.2023

Prezentare ședință calitate - 30.10.2023 

Precizări privind conținutul documentelor pentru Evaluarea Instituțională 2023