Loading...
 
British EnglishRomână

Reglementari interne ale UO

Managementul calitatii  »  Documente Managementul calitatii  »  Reglementari interne ale UO

I. DOCUMENTE DIRECTOARE ALE UNIVERSITĂȚII DIN ORADEA

I.3. Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor didactice şi de cercetare vacante în Universitatea din OradeaCriterii privind scoaterea la concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor didactice vacanteFacultatea de ArteFacultatea de Construcții, Cadastru și ArhitecturăFacultatea de DreptFacultatea de Geografie, Turism și SportFacultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia InformațieiFacultatea de Inginerie Energetică și Management IndustrialFacultatea de Inginerie Managerială și TehnologicăFacultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele ComunicăriiFacultatea de LitereFacultatea de Medicină și FarmacieFacultatea de Protecția MediuluiFacultatea de Informatică și ȘtiințeFacultatea de Științe EconomiceFacultatea de Știinte Socio-UmaneFacultatea de Teologie Ortodoxă ”Episcop Dr. Vasile Coman”Departamentul DPPD.
I.4. Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de promovare în cariera didactică la Universitatea din Oradea: Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură; Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației; Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial; Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării; Facultatea de Protecția Mediului; Facultatea de Științe Socio-Umane; Facultatea de Teologie Ortodoxă”Episcop Dr. Vasile Coman”; Departamentul DPPD
I.5. Codul de Asigurare a Calitații proceselor educaționale și de cercetare din Universitatea din Oradea

II. REGULAMENTE

II.4. Regulament privind activitatea profesională a studenților în baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS) valabil începând cu: 2023-2024, 2022-2023,  actualizare art.13, ARHIVĂ
II.35. Regulament de exploatare şi valorificare a Complexului Sportiv al Universităţii din Oradea electronic electronic

III. METODOLOGII

III.2. Metodologia de desfasurare a concursului pentru functia de director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat de la I.O.S.U.D. - Universitatea din Oradea electronicanexă 2021
 

IV. PROCEDURI ALE UNIVERSITĂȚII DIN ORADEA

Proceduri de sistem

4. SEAQ_PS_DAC_04 - Procedură de sistem privind identificarea obiectivelor scan/doc
5. SEAQ_PS_DAC_05 - Procedură de sistem privind planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor scan/doc
6. SEAQ_PS_DAC_06 - Procedură de sistem privind coordonarea activităților în vederea atingerii obiectivelor scan/doc
7. SEAQ_PS_DAC_07 - Procedură de sistem privind monitorizarea performanțelor scan/doc
8. SEAQ_PS_DAC_08 - Procedură de sistem privind monitorizarea activităților didactice scan/docanexa 1anexa 2
 

Proceduri operaționale

1. SEAQ_PO_SSV_04 - Procedură operațională privind monitorizarea traseului profesional al absolvențilorscanat
2. SEAQ_PO_DGA_01 - Procedura operațională privind casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar
 

Proceduri generale/administrative

 

Proceduri de evaluare

 

Proceduri de lucru

 

Proceduri ale Direcției Economice

Proceduri ale Direcției General-Administrative

 

Proceduri ale Departamentului de IDIFR


V. ATE CATEGORI DE DOCUMENTE

V.1. Planul de integritate al Universității din Oradea, aferent strategiei naționale anticorupție 2021-2025
V.2. Registrul riscurilor de corupție la nivelul Universității din Oradea

VI. REGLEMENTĂRI ALE COMISIILOR SENATULUI UNIVERSITAR


VII. REGLEMENTARI ALE CONSILIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE


VIII. REGLEMENTĂRI ALE SERVICIULUI MANAGEMENT INTEGRAT IT


IX. REGLEMENTĂRI INTERNE PRIVIND ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ


X. REGLEMENTĂRI INTERNE ALE DPPD

X.1. Regulament privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului Didactic
X.2. SEAQ_PO_DPPD_01 - Procedura operațională privind înscrierea, admiterea, desfășurarea, finalizarea și certificarea programului de formare psihopedagogică
X.3. SEAQ_PO_DPPD_02 - Procedura operațională privind organizarea, desfășurarea și evaluarea examenelor pentru acordarea gradului didactic II și a gradului didactic I personalului didactic din învățământul preuniversitar, completare 


Managementul calitatii

Contact

Campus Central
Cladire Rectorat, D102
Tel:   +40 259-408190
calitate@uoradea.ro