Loading...
 
British EnglishRomână

Reglementari interne ale UO

Managementul calitatii  »  Documente Managementul calitatii  »  Reglementari interne ale UO

I. DOCUMENTE DIRECTOARE ALE UNIVERSITĂȚII DIN ORADEA

 

II. REGULAMENTE

II.4. Regulament privind activitatea profesionala a studentilor in baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS) 2017-2018 actualizare cap.I și cap.II, 2017-2018, 2016-2017, norme, 2015-2016, 2014-2015, 2013-2014, 2012-2013
II.15. Regulament de organizare si functionare a Departamentului pentru Asigurarea Calitatii scanat
II.36. Metodologia organizarii si desfasurarii concursului de admitere 2017, studii universitare de licenta si masterat electronic, anexe, adresă locuri bugetate
II.37. Metodologia de organizare si desfasurare a concursului de admitere la studii universitare de doctorat scanat
II.38. Metodologia de desfasurare a concursului pentru functia de director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat de la I.O.S.U.D. - Universitatea din Oradea electronic
II.39. Metodologia de echivalare si recunoastere a perioadelor de studii scanat
II.41. Metodologia de aprobare a solicitarii de prelungire a activitatii cu un an si mentinerea calitatii de titular in invatamant si/sau cercetare scanat/electronic, modificare începând cu anul universitar 2017-2018
II.65. Regulament de exploatare şi valorificare a Complexului Sportiv al Universităţii din Oradea electronic electronic

 

III. PROCEDURI ALE UNIVERSITĂȚII DIN ORADEA

Proceduri de sistem

7. SEAQ_PS_DAC_04 - Procedură de sistem privind identificarea obiectivelor scan/doc
8. SEAQ_PS_DAC_05 - Procedură de sistem privind planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor scan/doc
9. SEAQ_PS_DAC_06 - Procedură de sistem privind coordonarea activităților în vederea atingerii obiectivelor scan/doc
10. SEAQ_PS_DAC_07 - Procedură de sistem privind monitorizarea performanțelor scan/doc

 

Proceduri operaționale

 

III.a. Proceduri generale/administrative

III.a3. SEAQ-PA-U.05 - Procedura privind primirea donaţiilor de cărţi şi reviste în Biblioteca Universităţii din Oradea - PDF/DOC

 

III.b. Proceduri de evaluare

 

III.c. Proceduri de lucru

III.c10. SEAQ-PL-U.10 - Procedura privind monitorizarea mobilității definitive a studenților scanat/DOC

 

III.d. Proceduri ale Direcției Economice

 

III.e. Proceduri ale Direcției General-Administrative

 

III.f. Proceduri ale Departamentului de IDIFR

 

IV. REGLEMENTĂRI ALE COMISIILOR SENATULUI UNIVERSITAR

 

V. REGLEMENTARI ALE CONSILIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

 

VI. REGLEMENTĂRI ALE SERVICIULUI MANAGEMENT INTEGRAT IT

 

VII. REGLEMENTARI / PROCEDURI IN CURS DE ELABORAREManagementul calitatii

Contact

Campus Central
Cladire Rectorat, D102
Tel:   +40 259-408190
calitate@uoradea.ro