Loading...
 
British EnglishRomână

Evaluare externă instituțională 2018

Managementul calitatii  »  Evaluare Managementul calitatii  »  Evaluare externă instituțională 2018

 

1.

- RAE institutional 2018;
- Anexa 2 la Protocol;
- Anexe-Fisa Vizitei.

2.

RAE Instituțional-Engleză

3.

RAE Instituțional-Studenți

 

Programe de studii universitare de licență

1.

Arte decorative

2.

Interpretare muzicală-canto

3.

Drept

4.

Geografia turismului

5.

Kinetoterapie şi motricitate specială

6.

Electromecanică

7.

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

8.

Reţele şi software de telecomunicaţii

9.

Ingineria sistemelor electroenergetice

10.

Inginerie economică în domeniul mecanic -ID

11.

Relaţii internaţionale şi studii europene

12.

Limba şi literatura franceză - O limbă şi literatură modernă (engleză, germană) sau Limba şi literatura română

13.

Asistență medicală generală

14.

Agricultură

15.

Silvicultură

16.

Fizică medicală

17.

Informatică

18.

Management

19.

Psihologie

20.

Asistența sociala

21.

Sociologie

 

Programe de studii universitare de master

1.

Concepție, fabricație și management asistate pe calculator

Protocolul ARACIS - Universitatea din Oradea

Metodologia de evaluare externă, a standardelor de referință și a listei indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior

Precizări privind forma de prezentare a rapoartelor de autoevaluare

Precizări suplimentare - în legătură cu depunerea la ARACIS a Rapoartelor de autoevaluare 2018

Calendarul activităților privind evaluarea externă instituțională

UO_Plan masuri si termene vizita institutionala ARACIS_2018Managementul calitatii

Contact

Campus Central
Cladire Rectorat, D102
Tel:   +40 259-408190
calitate@uoradea.ro