Loading...
 
British EnglishRomână

Evaluări 2016

Managementul calitatii  »  Evaluare Managementul calitatii  »  Evaluarea cadrelor didactice de către studenți  »  Evaluări 2016

Facultatea de Arte - departamente: Arte Vizuale, Muzică

Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură - departamente: Cadastru și Arhitectură, Construcții

Facultatea de Drept - departament Drept și Științe Administrative

Facultatea de Geografie, Turism și Sport - departamente: Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie, Geografie, Turism și Amenajarea Teritoriului

Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației - departamente: Calculatoare și Tehnologie Informației, Inginerie Electrică, Electronică și Telecomunicații, Ingineria Sistemelor Automate și Management

Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial - departamente: Inginerie Energetică, Textile-Pielărie și Management Industrial

Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică - departamente: Inginerie Industrială, Inginerie și Management, Inginerie Mecanică și Automobile, Mecatronică

Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării - departamente: Istorie, Relații Internaționale și Studii Europene, Științe Politice și Științele Comunicării

Facultatea de Litere - departamente: Limba și Literatura Engleză, Limba și Literatura Franceză, Limba și Literatura Germană, Limba și Literatura Română

Facultatea de Medicină și Farmacie - departamente: Discipline Chirurgicale, Discipline Medicale, Discipline Preclinice, Discipline Morfologice, Farmacie, Medicină Dentară, Psihoneuroștiințe și Recuperare

Facultatea de Protecția Mediului - departamente: Agricultură și Horticultură, Ingineria Mediului, Ingineria Produselor Alimentare, Silvicultură și Inginerie Forestieră, Zootehnie și Agroturism

Facultatea de Științe - departamente: Biologie, Chimie, Fizică, Matematică și Informatică

Facultatea de Științe Economice - departamente: Economie, Finanțe-Contabilitate, Management-Marketing, Afaceri Internaționale

Facultatea de Științe Socio-Umane - departamente: Psihologie, Sociologie și Asistență Socială, Științele Educației

Facultatea de Teologie Ortodoxă "Episcop.Dr. Vasile Coman" - departament: Teologie

Departamentul pentru Pregătirea Personalului DidacticManagementul calitatii

Contact

Campus Central
Cladire Rectorat, D102
Tel:   +40 259-408190
calitate@uoradea.ro