Loading...
 
British EnglishRomână

Sistem de control intern managerial (SCIM)

Managementul calitatii  »  Sistem de control intern managerial (SCIM)

LEGISLAȚIE

Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

Ordinul nr. 201/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice, normele metodologice

Ordinul nr. 200/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice

Ordonanța nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv

 

REGLEMENTĂRI INTERNE

SEAQ_PS_C-SCIM_01 - Procedură de sistem privind identificarea funcțiilor sensibile în cadrul Universității din Oradea, anexe

SEAQ_PS_DAC_04 - Procedură de sistem privind identificarea obiectivelor scan/doc

SEAQ_PS_DAC_05 - Procedură de sistem privind planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor scan/doc

SEAQ_PS_DAC_06 - Procedură de sistem privind coordonarea activităților în vederea atingerii obiectivelor scan/doc

SEAQ_PS_DAC_07 - Procedură de sistem privind monitorizarea performanțelor scan/doc

 

FORMULARE

Anexa 1 - Definirea obiectivelor și a activităților 

Anexa 2 - Indicatori asociați obiectivelor specifice

Anexa 3 - Inventarul situațiilor care pot conduce la discontinuități în activitate și a măsurilor care să prevină apariția lor în cadrul

Anexa 4 - Fluxul de informații

Chestionar de autoevaluare SCIM

 

Decizie nr.959/10.10.2012 de înființare a Consiliului pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologici a dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial al Universității din Oradea (C-SCIM)

Decizie nr.44/14.01.2013 de modificare a componenței Consiliului pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologici a dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial al Universității din Oradea (C-SCIM), modificată prin Decizia nr.3/11.01.2016

Decizie nr.411/11.10.2018 pentru actualizarea Consiliului de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică cu privire la Sistemele de Control Intern Managerial din Universitatea din Oradea (C-SCIM)membrii consiliului

Decizie nr.723/07.12.2021 de modificare a componenței Consiliului pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică cu privire la Sistemele de Control Intern Managerial din Universitatea din Oradea (C-SCIM)

Decizie nr.666/07.11.2023 de modificare a componenței Consiliului pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică cu privire la Sistemele de Control Intern Managerial din Universitatea din Oradea (C-SCIM)

Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologici a dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial al Universității din Oradea (C-SCIM)

Ghid de implementare a Sistemului de Control Intern Managerial în cadrul UO

Program de dezvoltare a sistemului de control intern managerial 2024202320222021202020192018201720162015, 2014, 2013

Listă membrii SCIM

MANAGEMENTUL RISCULUI

Procedura privind managementul riscurilor

Decizie de constituire a Echipei de Gestionare a Riscurilor la nivel UO

Regulament de organizare și funcționare a Echipei de Gestionare a Riscurilor din cadrul UO

Registru de riscuri UO - 202420232022, 2020

RAPORTĂRI

Raport asupra sistemului de control intern managerial (anexa 4.3) 202320222021202020192018201720162015201420132012

Raport anual cu privire la desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor 202320222021

Situație sintetică, semestrială/anuală, a rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern/managerial (anexa 4.2) la data de: 31.12.202331.12.202231.12.202131.12.202031.12.201931.12.201831.12.201731.12.201631.12.201531.12.201431.12.201331.12.2012

Situație centralizatoare, semestrială/anuală, privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial (anexa 3) pe S2 2017S1 2017S1 2016S2 2015S1 2015S2 2014S1 2014S2 2013S1 2013

 Managementul calitatii

Contact

Campus Central
Cladire Rectorat, D102
Tel:   +40 259-408190
calitate@uoradea.ro