Loading...
 
British EnglishRomână

Structuri si Activitati

Managementul calitatii  »  Structuri si Activitati

Responsabilitatea privind calitatea este atribuită structurilor de conducere ale universității, astfel:

- Rectorul universității este direct responsabil de managementul calității în universitate.

- Prorectorii, Decanii, Directorii departamentelor academice și administrative sunt responsabili de managementul calității în domeniul pe care îl gestionează. În sarcina acestora intră elaborarea reglementărilor specifice (proceduri, regulamente), implementarea, monitorizarea și imbunătățirea continuă a calității proceselor din portofoliul lor.

Coordonarea și realizarea activităților de asigurare și evaluare a calității se face prin structuri specializate în evaluarea și asigurarea calității, constituite conform legii, care cuprind comisii și alte organisme de specialitate, la nivel de universitate, departament și program de studii.Managementul calitatii

Contact

Campus Central
Cladire Rectorat, D102
Tel:   +40 259-408190
calitate@uoradea.ro