Loading...
 
British EnglishRomână

Rapoarte ARACIS

Managementul calitatii  »  Rezultate Managementul calitatii  »  Rezultate evaluări vizite ARACIS  »  Rapoarte ARACIS

Raportul și Planul de acțiuni și termene aferente programelor de studii evaluate ARACIS - 2022

Nr.Crt.

Facultatea

Denumirea programelor de studii

Raport ARACIS

Plan de măsuri

1.

Arte

Muzică (Master)

Muzică (Master)

Muzică (Master)

2. Arte Arte vizuale (Master) Arte Vizuale (Master)  
3. Construcții, Cadastru și Arhitectură Arhitectură Arhitectură  
4. Drept Administrație publică (Master) Administrație publică (Master) Administrație publică (Master)
5. Drept Drept (Master) Drept (Master) Drept (Master)
6. Geografie, Turism și Sport Știința sportului și educației fizice Știința sportului și educației fizice (Master) Știința sportului și educației fizice (Master)
7. Geografie, Turism și Sport Educație fizică și sport Educație fizică și sport Educați fizică și sport
8. Inginerie Electrică și Tehnologia Informației Management în tehnologia informației (Master) Management în tehnologia informației (Master) Management în tehnologia informației (Master)
9. Inginerie Electrică și Tehnologia Informației Electronică aplicată Electronică aplicată  
10. Inginerie Energetică și Management Industrial Inginerie energetică (Master) Inginerie energetică (Master) Inginerie energetică (Master)
11. Inginerie Energetică și Management Industrial Inginerie și management (Master) Inginerie și management (Master) Inginerie și management (Master)
12. Inginerie Managerială și Tehnologică Sisteme și tehnologii avansate în ingineria autovehiculelor (Master) Sisteme și tehnologii avansate în ingineria autovehiculelor (Master) Sisteme și tehnologii avansate în ingineria autovehiculelor (Master)
13. Inginerie Managerială și Tehnologică Sisteme mecatronice avansate (Master) Sisteme mecatronice avansate (Master) Sisteme mecatronice avansate (Master)
14. IRISPSC Relații internaționale și studii europene (în limba engleză) Relații internaționale și studii europene (în limba engleză)  Relații internaționale și studii europene (în limba engleză)
15. IRISPSC Politici publice europene (Master) Politici publice europene (Master) Politici publice europene (Master)
16. IRISPSC Științe ale comunicării Jurnalism Jurnalism
17. IRISPSC Relații internaționale și studii europene (Master) Relații internaționale și studii europene (Master)  
18. IRISPSC Securitate europeană (Master) Securitate europeană (Master)  
19. Litere Comunicare profesională și interculturală. Traduceri specializate (Master) Comunicare profesională și interculturală. Traduceri specializate (Master) Comunicare profesională și intelectuală. Traduceri specializate (Master)
20. Medicină și Farmacie Balneofiziokinetoterapie și recuperare Balneofiziokinetoterapie și recuperare  
21. Medicină și Farmacie Tehnică dentară Tehnică dentară  
22. Medicină și Farmacie Farmacie Farmacie  

23.

Protecția Mediului

Ingineria mediului (Master)

Ingineria mediului (Master)

Ingineria mediului (Master)

24. Protecția Mediului Valorificarea durabilă a resurselor pădurii (Master) Valorificarea durabilă a resurselor pădurii (Master) Valorificarea durabilă a resurselor pădurii (Master)
25. Protecția Mediului Tehnologia prelucrării produselor agricole Tehnologia prelucrării produselor agricole Tehnologia prelucrării produselor agricole
26. Protecția Mediului Siguranța și securitatea agroalimentară (Master) Siguranța și securitatea agroalimentară (Master) Siguranța și securitatea agroalimentară (Master)
27. Protecția Mediului Inginerie și management în alimentație publică și agroalimentară Inginerie și management în alimentație publică și agroalimentară Inginerie și management în alimentație publică și agroalimentară
28. Protecția Mediului Tehnologii horticole moderne (Master) Tehnologii horticole moderne (Master) Tehnologii horticole moderne (Master)
29. Protecția Mediului Controlul și expertiza produselor alimentare Controlul și expertiza produselor alimentare Controlul și expertiza produselor alimentare
30. Protecția Mediului Horticultură Horticultură Horticultură
31. Protecția Mediului Peisagistică Peisagistică Peisagistică
32. Informatică și Științe Fizică (Master) Fizică (Master) Fizică (Master)
33. Informatică și Științe Chimie Chimie Chimie
34. Informatică și Științe Chimie (Master) Chimie (Master) Chimie (Master)
35. Informatică și Științe Informatică (Master Informatică (Master) Informatică (Master)
36. Științe Economice Marketing (Master) Marketing (Master) Marketing (Master)
37. Științe Economice Managementul organizației (Master) Managementul organizației (Master) Managementul organizației (Master)
38. Științe Economice Contabilitatea, auditul și gestiune afacerilor (Master) Contabilitatea, auditul și gestiunea afacerilor (Master) Contabilitatea, auditul și gestiunea afacerilor (Master)
39. Științe Economice Contabilitate și informatică de gestiune Contabilitate și informatică de gestiune Contabilitate și informatică de gestiune
40. Științe Economice Economie și afaceri internaționale (Master) Economie și afaceri inetrnaționale (Master) Economie și afaceri internaționale (Master)
41. Științe Socio-Umane Psihopedagogie specială Psihopedagogie specială Psihopedagogie specială
42. Științe Socio-Umane Psihologie (Master) Psihologie (Master) Psihologie (Master)
43. Științe Socio-Umane Educație incluzivă (Master) Educație incluzivă (Master)  
44. Științe Socio-Umane Managementul serviciilor sociale (Master) Managementul serviciilor sociale (Master)  
45. Științe Socio-Umane Pedagogia învățământului primar și preșcolar Pedagogia învățământului primar și preșcolar  

 

Raportul și Planul de acțiuni și termene aferente programelor de studii evaluate ARACIS - 2021

Nr.Crt.

Facultatea

Denumirea programelor de studii

Raport ARACIS

Plan de măsuri

1.

ARTE

Arte Plastice (design) Arte plastice (design) Arte plastice (design)
2. DPPPD Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică
3. Inginerie Energetică și Management Industrial Energetică și Tehnologii Informatice Energetică și Tehnologii Informatice Energetică și Tehnologii Informatice
4. Inginerie Energetică și Management Industrial Energetică industrială Energetică industrială Energetică industrială
5. Inginerie Electrică și Tehnologia Informației Sisteme avansate în inginerie electrică (Master) Sisteme avansate în inginerie electrică (Master) Sisteme avansate în inginerie electrică (Master)
6. Inginerie Electrică și Tehnologia Informației TAVT (Master) TAVT (Master) TAVT (Master)
7. Inginerie Electrică și Tehnologia Informației Calculatoare Calculatoare Calculatoare
8. Inginerie Electrică și Tehnologia Informației Sisteme automate avansate (Master) Sisteme automate avansate (Master) Sisteme automate avansate (Master)
9. Protecția Mediului Exploatări forestiere Exploatări forestiere Exploatări forestiere
10. Protecția Mediului ISBE ISBE ISBE
11. Protecția Mediului Agronomie (Master) Agronomie (Master) Agronomie (Master)
12. Științe Economice Finanțe (Master) Finanțe (Master) Finanțe (Master)
13. Științe Economice Finanțe și bănci - ID Finanțe și bănci - ID Finanțe și bănci - ID
14. Științe Economice Management - ID Management - ID Management - ID
15. Științe Economice Marketing - ID Marketing - ID Marketing - ID
16. Științe Economice Administrarea afacerilor (Master) Administrarea afacerilor (Master) Administrarea afacerilor (Master)
17. Științe Economice ECTS - ID ECTS - ID ECTS - ID
18. Științe Economice CIG - ID CIG - ID CIG - ID
19. Informatică și Științe Biologie (Master) Biologie (Master) Biologie (master)
20. Informatică și Științe Matematică (Master) Matematică (Master) Matematică (Master)
21. IRISPSC Istorie (Master) Istorie (Master) Istorie (Master)
22. Teologie Ortodoxă Teologie (Master) Teologie (Master) Teologie (master)
23. Litere Filologie (Master) Filologie (Master) Filologie (Master)
24. Geografie, Turism și Sport Geografie (Master) Geografie (Master) Geografie (Master)
25. Medicină și Farmacie Medicină (Master) Medicină (Master) Medicină (Master)
26. Științe Socio-Umane Sociologie (Master) Sociologie (Master) Sociologie (Master)
27. Științe Socio-Umane Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba maghiară) Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba maghiară) Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în șimba maghiară)
28. Construcții, Cadastru și Arhitectură Sisteme geoinformatice în cadastru și urbanism (Master) Sisteme geoinformatice în cadastru și urbanism (Master) Sisteme geoinformatice în cadastru și urbanism (Master)

 

Raportul și Planul de acțiuni și termene aferente programelor de studii evaluate ARACIS - 2020

Nr.Crt.

Facultatea

Denumirea programelor de studii

Raport ARACIS

Plan de măsuri

1.

Arte

Arte Plastice (grafică) Arte plastice (grafică) Arte plastice (grafică)
2. Geografie, Turism și Sport Planificare teritorială Planificare teritorială Planificare teritorială

3.

Inginerie Managerială și Tehnologică

Robotică

Robotică

(în limba engleză)      

Robotică

(în limba engleză) 

4. Științe Economice Afaceri internaționale (în limba engleză) Afaceri internaționale (în limba engleză) Afaceri internaționale (în limba engleză) 
5. Științe Socio-Umane Resurse umane Resurse umane Resurse umane

 

Raportul și Planul de acțiuni și termene aferente programelor de studii evaluate ARACIS - 2019

Nr.Crt.

Facultatea

Denumirea programelor de studii

Raport ARACIS

Plan de măsuri

1.

Construcții, Cadastru și Arhitectură

Inginerie sanitară și protecția mediului

Inginerie sanitară și protecția mediului

Inginerie sanitară și protecția mediului

2.

Construcții, Cadastru și Arhitectură

Măsurători terestre și cadastru

Măsurători terestre și cadastru

Măsurători terestre și cadastru

3. Drept Administrație publică Administrație publică Administrație publică
4. Geografie, Turism și Sport   Geografia turismului       (în limba engleză)   Geografia turismului       (în limba engleză)   Geografia turismului        (în limba engleză)
5. Inginerie Energetică și Management Industrial Tehnologia tricotajelor și confecțiilor Tehnologia tricotajelor și confecțiilor Tehnologia tricotajelor și confecțiilor
6. Inginerie Electrică și Tehnologia Informației Inginerie electrică și calculatoare Inginerie electrică și calculatoare Inginerie electrică și calculatoare
7. Litere Limba și literatura germană Limba și literatura germană Limba și literatura germană
8. Litere Limba și literatura română Limba și literatura română Limba și literatura română
9. Medicină și Farmacie Balneofiziochinetoterapie și recuperare Balneofiziochinetoterapie și recuperare Balneofiziochinetoterapie și recuperare
10. Protecția Mediului Ingineria prelucrări lemnului Ingineria prelucrări lemnului Ingineria prelucrări lemnului
11. Științe Economice Marketing Marketing Marketing
12. Științe Socio-Umane Pedagogia învățământului primar și preșcolar (Beiuș) Pedagogia învățământului primar și preșcolar (Beiuș) Pedagogia învățământului primar și preșcolar (Beiuș)


 Managementul calitatii

Contact

Campus Central
Cladire Rectorat, D102
Tel:   +40 259-408190
calitate@uoradea.ro