Loading...
 
British EnglishRomână

Rapoarte ARACIS

Managementul calitatii  »  Rezultate Managementul calitatii  »  Rezultate evaluări vizite ARACIS  »  Rapoarte ARACIS

Raportul și Planul de acțiuni și termene aferente programelor de studii evaluate ARACIS - 2020

Nr.Crt.

Facultatea

Denumirea programelor de studii

Raport ARACIS

Plan de măsuri

1.

ARTE

Arte Plastice (grafică) Arte plastice (grafică) Arte plastice (grafică)
2. GTS Planificare teritorială Planificare teritorială Planificare teritorială
3. IMT Robotică Robotică  
4. Șt. Ec. Afaceri internaționale (în limba engleză) Afaceri internaționale (în limba engleză) Afaceri internaționale (în limba engleză) 
5. SSU Resurse umane Resurse umane  

 

Raportul și Planul de acțiuni și termene aferente programelor de studii evaluate ARACIS - 2019

Nr.Crt.

Facultatea

Denumirea programelor de studii

Raport ARACIS

Plan de măsuri

1.

CCA

Inginerie sanitară și protecția mediului

Inginerie sanitară și protecția mediului

Inginerie sanitară și protecția mediului

2.

CCA

Măsurători terestre și cadastru

Măsurători terestre și cadastru

Măsurători terestre și cadastru

3. Drept Administrație publică Administrație publică Administrație publică
4. GTS   Geografia turismului       (în limba engleză)   Geografia turismului       (în limba engleză)   Geografia turismului        (în limba engleză)
5. IEMI Tehnologia tricotajelor și confecțiilor Tehnologia tricotajelor și confecțiilor Tehnologia tricotajelor și confecțiilor
6. IETI Inginerie electrică și calculatoare Inginerie electrică și calculatoare Inginerie electrică și calculatoare
7. Litere Limba și literatura germană Limba și literatura germană Limba și literatura germană
8. Litere Limba și literatura română Limba și literatura română Limba și literatura română
9. FMF Balneofiziochinetoterapie și recuperare Balneofiziochinetoterapie și recuperare Balneofiziochinetoterapie și recuperare
10. PM Ingineria prelucrări lemnului Ingineria prelucrări lemnului Ingineria prelucrări lemnului
11. Șt. Ec. Marketing Marketing Marketing
12. SSU Pedagogia învățământului primar și preșcolar (Beiuș) Pedagogia învățământului primar și preșcolar (Beiuș) Pedagogia învățământului primar și preșcolar (Beiuș)


 Managementul calitatii

Contact

Campus Central
Cladire Rectorat, D102
Tel:   +40 259-408190
calitate@uoradea.ro