Loading...
 
British EnglishRomână

Rapoarte ARACIS

Managementul calitatii  »  Rezultate Managementul calitatii  »  Rezultate evaluări vizite ARACIS  »  Rapoarte ARACIS

Raportul și Planul de acțiuni și termene aferente programelor de studii evaluate ARACIS - 2021

Nr.Crt.

Facultatea

Denumirea programelor de studii

Raport ARACIS

Plan de măsuri

1.

ARTE

Arte Plastice (design) Arte plastice (design) Arte Design
2. DPPPD Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică
3. IEMI Energetică și Tehnologii Informatice Energetică și Tehnologii Informatice Energetică și Tehnologii Informatice
4. IEMI Energetică industrială Energetică industrială Energetică industrială
5. IEMI Inginerie electrică (Master) Inginerie electrică (Master)  
6. IETI IETTI (Master) IETTI (Master)  
7. PM Exploatări forestiere Exploatări forestiere Exploatări forestiere
8. PM ISBE ISBE  
9. PM Agronomie (Master) Agronomie (Master)  
10. Șt. Ec. Finanțe (Master) Finanțe (Master) Finanțe (Master)
11. Șt. Ec. Finanțe și bănci - ID Finanțe și bănci - ID Finanțe și bănci - ID
12. Șt. Ec. Management - ID Management - ID  
13. Șt. Ec. Marketing - ID Marketing - ID Marketing - ID
14. Șt. Ec. Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor
15. Șt. Ec. ECTS - ID ECTS - ID ECTS - ID
16. Șt. Ec. CIG - ID CIG - ID  
17. Inf. și Științe Biologie (Master) Biologie (Master) Biologie (master)
18. IRISPSC Istorie (Master) Istorie (Master) Istorie (Master)
19. Teologie Ortodoxă Teologie (Master) Teologie (Master) Teologie (master)
20. Litere Filologie (Master) Filologie (Master)  
21. GTS Geografie (Master) Geografie (Master)  
22. FMF Medicină (Master) Medicină (Master)  
23. SSU Sociologie (Master) Sociologie (Master)  
24. SSU Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba maghiară) Pedagocia învățământului primar și preșcolar (în limba maghiară)  
25. CCA Inginerie Geodezică Inginerie Geodezică  

 

Raportul și Planul de acțiuni și termene aferente programelor de studii evaluate ARACIS - 2020

Nr.Crt.

Facultatea

Denumirea programelor de studii

Raport ARACIS

Plan de măsuri

1.

ARTE

Arte Plastice (grafică) Arte plastice (grafică) Arte plastice (grafică)
2. GTS Planificare teritorială Planificare teritorială Planificare teritorială

3.

IMT

Robotică

Robotică

(în limba engleză)      

Robotică

(în limba engleză) 

4. Șt. Ec. Afaceri internaționale (în limba engleză) Afaceri internaționale (în limba engleză) Afaceri internaționale (în limba engleză) 
5. SSU Resurse umane Resurse umane Resurse umane

 

Raportul și Planul de acțiuni și termene aferente programelor de studii evaluate ARACIS - 2019

Nr.Crt.

Facultatea

Denumirea programelor de studii

Raport ARACIS

Plan de măsuri

1.

CCA

Inginerie sanitară și protecția mediului

Inginerie sanitară și protecția mediului

Inginerie sanitară și protecția mediului

2.

CCA

Măsurători terestre și cadastru

Măsurători terestre și cadastru

Măsurători terestre și cadastru

3. Drept Administrație publică Administrație publică Administrație publică
4. GTS   Geografia turismului       (în limba engleză)   Geografia turismului       (în limba engleză)   Geografia turismului        (în limba engleză)
5. IEMI Tehnologia tricotajelor și confecțiilor Tehnologia tricotajelor și confecțiilor Tehnologia tricotajelor și confecțiilor
6. IETI Inginerie electrică și calculatoare Inginerie electrică și calculatoare Inginerie electrică și calculatoare
7. Litere Limba și literatura germană Limba și literatura germană Limba și literatura germană
8. Litere Limba și literatura română Limba și literatura română Limba și literatura română
9. FMF Balneofiziochinetoterapie și recuperare Balneofiziochinetoterapie și recuperare Balneofiziochinetoterapie și recuperare
10. PM Ingineria prelucrări lemnului Ingineria prelucrări lemnului Ingineria prelucrări lemnului
11. Șt. Ec. Marketing Marketing Marketing
12. SSU Pedagogia învățământului primar și preșcolar (Beiuș) Pedagogia învățământului primar și preșcolar (Beiuș) Pedagogia învățământului primar și preșcolar (Beiuș)


 Managementul calitatii

Contact

Campus Central
Cladire Rectorat, D102
Tel:   +40 259-408190
calitate@uoradea.ro