Loading...
 
British EnglishRomână

Documente nationale de referinta

Managementul calitatii  »  Documente Managementul calitatii  »  Documente nationale de referinta

 

Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011

Legea nr.69/2011

OM nr.4945/2012

OM nr.5823/2012

HG nr.707/2012

Legea nr. 87 din 2006 pentru Aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.75 din 2005, privind asigurarea calităţii educaţiei, modificată prin OUG 102 din 2006

Regulament de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS)

Ordinul 4492 al ministrului educaţiei şi cercetării privind promovarea eticii profesionale în universităţi (apărut în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.595/11 iulie 2005)

Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

 

GHIDUL ARACIS

În temeiul Legii nr.87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările ulterioare, în şedinţele Consiliului ARACIS desfăşurate în data de 18.02.2010, 18.03.2010 şi 22.04.2010 au fost aprobate modificările la Partea I - Evaluarea externă în vederea acreditării programelor de studii a Ghidului activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior, precum şi documentele oficiale de lucru.

Ghidul ARACIS - proceduri

Codul de etică profesională privind asigurarea calităţii şi acreditarea în învăţământul superior din România

Legea nr.62 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.60/1998 privind înfiinţarea de extensiuni universitare ale României în străinătate

Raportul de ţară elaborat pentru conferinţa miniştrilor educaţiei, semnatari ai Declaraţiei de la Bologna 2007Managementul calitatii

Contact

Campus Central
Cladire Rectorat, D102
Tel:   +40 259-408190
calitate@uoradea.ro