Loading...
 
British EnglishRomână

Serviciul Management Integrat IT

Website-ul Serviciul Management Integrat IT (SMIIT) este:

https://it.uoradea.ro

Serviciul Management Integrat IT (SMIIT) din cadrul Universităţii din Oradea are ca obiective: 

  • Implementarea unei strategii unitare de dezvoltare permanentă şi coerentă a infrastructurii pentru tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii (ICT) din Universitatea din Oradea care să susţină performanţa în activitatea academică şi de cercetare din universitate;
  • Implementarea sistemului informatic integrat de gestionare a procesului educaţional ȋn scopul automatizării proceselor de prelucrare a informaţiilor specifice facultăţilor, departamentelor si structurilor Universităţii din Oradea;
  • Asigurarea unui acces fiabil la serviciile Internet pentru toate cadrele didactice, studenţii şi personalul UO ȋn contextual unei modernizări continue a facilităţilor Internet şi Intranet;
  • Oferirea de facilităţi ICT colaborative şi de comunicare performante pentru studenţii, cadrele didactice şi angajaţii structurilor UO referitoare la accesul, prelucrarea şi comunicarea informaţiilor relevante pentru fiecare categorie de utilizatori din UO;
  • Oferirea de servicii electronice de informare a comunităţii publice, asupra programelor academice şi a facilităţilor educaţionale ale UO.

Reglementări