Loading...
 
British EnglishRomână

Compartiment buget și evidență studenți

Contact

Administrator patrimoniu: ing. Krisztina Bronz

E-mail: kbronz at uoradea.ro

Telefon: 0259/408482

 

Prezentare: Compartimentul Buget şi Evidenţă Studenţi întocmeşte diverse situaţii privind evidenţa studenţilor din cadrul Universităţii din Oradea în vederea obţinerii finanţării de bază, precum şi estimarea bugetului prezvizionat la nivelul facultăţilor.

 

Personal:

            Krisztina Bronz – administrator patrimoniu

  • introduce în platforma UEFISCDI datele despre studenţi, absolvenţi, cadre universitare, baza materială, date financiare în vederea obţinerii finanţării de bază şi suplimentară de la ministerul de resort;
  • introduce în platforma RMU datele despre studenţi, absolvenţi.
  • calculează cuantumul alocaţiilor bugetare ce urmează a fi restituite de către absolvenţii care au beneficiat de finanţare de la stat, şi doresc să se înscrie la universităţi care oferă doar locuri subvenţionate
  • întocmeşte diverse situaţii privind numărul de studenţi (în vederea alocării fondului de burse pentru facultăţi, legitimaţii OTL, fond de carte, cabinet medical din incinta UO), respectiv absolvenţi (în vederea stabilirii numărului de locuri bugetate distribuite către facultăţi la ciclul masterat, precum şi în urma solicitărilor firmelor private din Parcul Industrial în vederea angajării) solicitate de către conducerea universităţii, alte structuri din cadrul universităţii, respectiv alte instituţii/agenţi economici

            Telefon: 0259/408482