Loading...
 
British EnglishRomână

Birou eliberare diplome

Programul de eliberare a diplomelor:

Corp E, et. 1, sala E102; telefon 0259/408755
De luni până vineri între orele 11 – 14

 

 

 

Acte necesare pentru eliberarea diplomelor:

- foaie matricolă – original / supliment la diplomă - original

- două poze recente format ¾ pe hârtie mată

- buletin, carte de identitate, paşaport

- completarea Formularului de urmărire a traseului profesional al absolvenților Universității din Oradea

 

Ridicarea diplomei se face personal sau cu împuternicire notarială în cazul ridicării diplomei de către altă persoană, caz în care sunt necesare în plus copii după cartea de identitate a titularului diplomei şi a împuternicitului.

Conform Procedurii privind fundamentarea, încasarea şi evidenţa taxelor aferente procesului de învăţământ, aprobată în şedinţa Senatului din data de 26.05.2014, anexa 8 (alte taxe an universitar 2014-2015, pct. 20), se percepe taxă de stocare a diplomelor în valoare de 4 lei / lună, dacă acestea nu au fost ridicate în termen de 2 ani de la data susţinerii examenului de finalizare a studiilor (taxa se percepe începând cu 01.11.2012).

Absolvenţii care doresc viza Ministerului Educaţiei Naţionale – Centrul Naţional de Echivalare şi Recunoaştere a Diplomelor (MEN - CNERD) pe actele de studii şi anexe la actele de studii emise de instituţiile de învăţământ superior din România pot solicita acest lucru direct la CNERD sau pot depune dosarul la Universitatea din Oradea în vederea transmiterii la ministerul de resort.

Actele necesare sunt specificate pe site-ul CNERD (cnred@medu.edu.ro). În cazul depunerii dosarului la Universitatea din Oradea se percepe o taxă de 80 lei care se achită la casieria universităţii (Procedura privind fundamentarea, încasarea şi evidenţa taxelor aferente procesului de învăţământ, aprobată în şedinţa Senatului din data de 26.05.2014, anexa 8 (alte taxe an universitar 2014-2015, pct. 17).

Persoana de contact: BERINDE ANGELA, adresa de email: aberinde at uoradea.ro, tel. 0259/408755