Loading...
 
British EnglishRomână

Birou eliberare diplome

Programul de eliberare a diplomelor:

Corp E, et. 1, sala E102; telefon 0259/408755
De luni până vineri între orele 11 – 14

 

 

Biroul diplome va fi închis în perioada 12 - 23 august (2 săptămâni)

Acte necesare pentru eliberarea diplomelor:

- foaie matricolă – original / supliment la diplomă - original

- două poze recente format ¾ pe hârtie mată

- buletin, carte de identitate, paşaport

- completarea Formularului de urmărire a traseului profesional al absolvenților Universității din Oradea

 

Ridicarea diplomei se face personal sau cu împuternicire notarială în cazul ridicării diplomei de către altă persoană, caz în care sunt necesare în plus copii după cartea de identitate a titularului diplomei şi a împuternicitului.

Conform Procedurii privind fundamentarea, încasarea şi evidenţa taxelor aferente procesului de învăţământ, aprobată în şedinţa de Senat din data de 22.02.2024, anexa 3 - Alte taxe aplicabile în cadrul Universității din Oradea, se percepe taxă de stocare a diplomelor conform anexei mai sus mentionate, dacă acestea nu au fost ridicate în termen de 3 ani de la data susţinerii examenului de finalizare a studiilor (taxa se percepe începând cu 01.11.2012).

Absolvenţii care doresc viza Ministerului Educaţiei – Centrul Naţional de Echivalare şi Recunoaştere a Diplomelor (ME - CNERD) pe actele de studii şi anexe la actele de studii emise de instituţiile de învăţământ superior din România pot solicita acest lucru direct la CNERD sau pot depune dosarul la Universitatea din Oradea în vederea transmiterii la ministerul de resort.

Actele necesare sunt specificate pe site-ul CNERD (cnred@medu.edu.ro). În cazul depunerii dosarului la Universitatea din Oradea se percepe o taxă de 200 lei care se achită la casieria universităţii (Procedura privind fundamentarea, încasarea şi evidenţa taxelor aferente procesului de învăţământ, aprobată în şedinţa de Senat din data de 22.02.2024, anexa 3 - Alte taxe aplicabile în cadrul Universității din Oradea.

Persoana de contact: BERINDE ANGELA, adresa de email: aberinde at uoradea.ro, tel. 0259/408755