Loading...
 
British EnglishRomână

Biroul Juridic

 

          Biroul Juridic, ca structură organizatorică a Universităţii din Oradea, prin personalul său asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale Universităţii, în conformitate cu Constituţia şi legile ţării, regulamentele şi actele administrative proprii ale instituţiei, în raporturile cu autorităţile publice, instituţiile de orice natură, precum şi cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină.

          Activitatea Biroului Juridic se desfăşoară în conformitate cu:

1. Regulamentul de organizare și funcționare al Biroului Juridic.

2. Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic.

3. Statutul profesiei de consilier juridic.

          Consilierii juridici, sunt subordonați din punct de vedere administrativ rectorului și colaborează cu toate departamentele instituției în vederea soluţionării problemelor de natură juridică.

          Consilierii juridici au în principal următoarele atribuţiuni:

a) apără drepturile şi interesele legitime ale Universităţii din Oradea în raporturile cu autorităţile publice, instituţiile de orice natură, precum şi cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină;

b) asigură consultanţă juridică instituţiei, avizând şi contrasemnând actele cu caracter juridic;

c) asigură reprezentarea juridică a universităţii în relaţiile cu terţii, persoane fizice sau juridice, de drept public sau privat în baza mandatului acordat de conducerea universităţii;

d) aduce la cunoştinţa conducerii modificările sau apariţiei de norme legale ce privesc activitatea desfașurată în cadrul universităţii;

e) în funcţie de necesităţi şi modificările legislative apărute, la solicitarea conducerii instituţiei, contribuie din punct de vedere al aspectelor juridice la modificarea şi completarea regulamentelor de ordine interioară.

 

          STRUCTURA BIROULUI JURIDIC

ROMULUS INDRIEȘ – șef birou.

ADELA SZABO – consilier juridic.

ADRIAN BĂRUI – consilier juridic.

ANCA BULMACI – consilier juridic.

RODICA DEAC – consilier juridic.

Telefon: 0259.408208; 0259.408215