Loading...
 
British EnglishRomână

Birou SSM-SU

Prezentare generală

Componenţa Biroului Securitate și Sănătate în Muncă - Situații de Urgență (SSM-SU)

Ing. Carmen BAGDI;

ref. studii sup. Floare MĂRCUŞ;

ing. Nicolae PREGON

dr.ing. Petru CREȚ.

Rolul acestui birou este de a urmări respectarea normelor SSM-SU în toate locaţiile Universităţii. Activitatea acestui birou este de îndrumare şi control SSM-SU, control bianual la toate locaţiile Universităţii, raport bianual către conducerea Universităţii, instructaj introductiv general pentru noii angajaţi, verificarea fişelor SSM-SU, planificarea controlului medical periodic şi păstrarea fişelor de aptitudine de la medicina muncii, verificarea şi încărcarea stingătoarelor din locaţiile Universităţii, elaborarea de instrucţiuni proprii de SSM-SU.etc.

Prezentarea conducerii

Şef birou SSM-SU : ing. BAGDI CARMEN

Conform organigramei Universităţii, biroul SSM-SU este direct subordonat Rectorului Universităţii.

Reglementări de interes general care stau la baza bunei funcţionări a biroului

Domeniul de prevenire şi stingerea incendiilor – Legea 307/2006, OMAI 163/2006, Norme generale de stingere a incendiilor pentru unităţi cu profil de învăţământ şi educaţie 2002, Legea 349/2002.

Domeniul de protecţia muncii – Legea 319/2007, H.G. 1425/2007 etc.

Decizii 2019

Dispoziția 314/2019 cu privire la temperaturile extreme d.p.d.v. SU

Dispoziția 313/2019 cu privire la temperaturile extreme d.p.d.v. SSM

Dispoziția 405/2018 cu privire la temperaturile extreme d.p.d.v. SSM

Dispoziția 200/2018 cu privire la temperaturile extreme d.p.d.v. SSM

Dispoziția 201/2018 cu privire la temperaturile ridicate extreme d.p.d.v. PSI

Componența Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă februarie 2018

Plan de măsuri pentru prevenirea incendiilor în sezonul de toamnă și protecția instalațiilor în sezonul rece

Dispoziția 432/2017 cu privire la temperaturile scăzute extreme d.p.d.v. SSM

Dispoziția 205/2017 cu privire la temperaturile ridicate extreme d.p.d.v. PSI

Dispoziția 204/2017 cu privire la temperaturile ridicate extreme d.p.d.v. SSM

Reguli și măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul și depozitarea substanțelor periculoase, specifice Universității

Componența Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă

Tematica instructajului introductiv general pentru personalul Universității din Oradea

Fișa de instruire colectivă

Atribuțiile, obligațiile și sarcinile de serviciu ale conducătorilor locurilor de muncă din cadrul Universității din Oradea privind apărarea împotriva incendiilor

Atribuțiile, obligațiile și sarcinile de serviciu ale conducătorilor locurilor de muncă din cadrul Universității din Oradea privind securitatea și sănătatea în muncă

Tematica de instruire a personalului Universității din Oradea privind apărarea împotriva incendiilor, instructaje la locul de muncă și instructaje periodice

Tematica de instruire a personalului Universității din Oradea în domeniul SSM, instructajul la locul de muncă și instructajul periodic

Instrucțiuni proprii nr 1/2018 privind securitatea și sănătatea muncii pentru tablourile electrice

Instrucțiuni proprii nr.1/2018 privind SSM referitor la siguranța angajaților în calitate de pietoni în sezonul rece

Instrucțiune proprie nr.3/04.12.2018 privind măsurile de securitate și sănătate în muncă la lucrările de instalații tehnico-sanitare și de încălzire

Instrucțiuni PSI nr.1/2017 pentru exploatarea construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor
Instrucțiuni PSI nr.2/2017 pentru exploatarea căilor de evacuare
Instrucțiuni PSI nr.3/2017 pentru executarea lucrărilor cu foc deschis
Instrucțiuni PSI nr.4/2017 pentru sezonul rece
Instrucțiuni PSI nr.5/2017 pentru perioadele caniculare sau secetoase
Instrucțiuni PSI nr.6/2017 pentru arhive și biblioteci
Instrucțiuni PSI nr.7/2017 pentru lăcașuri de cult
Instrucțiuni PSI nr.8/2017 pentru ateliere de întreținere și reparații auto
Instrucțiuni PSI nr.9/2017 pentru autovehiculele care pleacă în cursă
Instrucțiuni PSI nr.10/2017 pentru stații de pompe
Instrucțiuni PSI nr.11/2017 pentru stații de compresoare
Instrucțiuni PSI nr.12/2017 pentru ateliere de prelucrare a metalelor
Instrucțiuni PSI nr.13/2017 pentru ateliere mecanice și electrice
Instrucțiuni PSI nr.14/2017 pentru ateliere tipografice, copiatoare, multiplicatoare
Instrucțiuni PSI nr.15/2017 pentru ateliere pentru prelucrarea lemnului
Instrucțiuni PSI nr.16/2017 pentru spații de cazare
Instrucțiuni PSI nr.17/2017 pentru spălătorii
Instrucțiuni PSI nr.18/2017 pentru săli de sport, stadioane, complexe sportive

 
 

Dispoziția Rectorului UO privind organizarea activităților în situații de urgență - nr.5424/04.04.2019

Dispoziția Rectorului UO privind respectarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă - nr.17159/20.10.2015

 

Instrucțiuni proprii privind securitatea și sănătatea în muncă la locul de muncă și pe traseul de deplasare la / de la serviciu

Norme proprii de sănătate și securitate în muncă pentru tipografie

Regulament de organizare şi funcţionare a Biroului SSM-SU din cadrul Universităţii din Oradea, aprobat în Şedinţa de Senat din 25.02.2019