Loading...
 
British EnglishRomână

Birou SSM-SU

          Prezentare generală

    Componenţa Biroului Securitate și Sănătate în Muncă - Situații de Urgență (SSM-SU)

Ing. Carmen BAGDI

Ing. Nicolae PREGON

Dr.Ing. Petru CREȚ.

   Rolul acestui birou este de a urmări respectarea normelor SSM-SU în toate locaţiile Universităţii. Activitatea acestui birou este de îndrumare şi control SSM-SU, control bianual la toate locaţiile Universităţii, raport bianual către conducerea Universităţii, instructaj introductiv general pentru noii angajaţi, verificarea fişelor SSM-SU, planificarea controlului medical periodic şi păstrarea fişelor de aptitudine de la medicina muncii, verificarea şi încărcarea stingătoarelor din locaţiile Universităţii, elaborarea de instrucţiuni proprii de SSM-SU.etc.

         Prezentarea conducerii

Şef birou SSM-SU : ing. BAGDI CARMEN

E-mail: cbagdi at uoradea.ro

Tel:0259 408 244

Conform organigramei Universităţii, biroul SSM-SU este direct subordonat Rectorului Universităţii.

         Reglementări de interes general care stau la baza bunei funcţionări a biroului

Compartiment SSM

Compartiment SU (PSI)

Regulament de organizare şi funcţionare a Biroului SSM-SU din cadrul Universităţii din Oradea, aprobat în Şedinţa de Senat din 25.02.2019