Loading...
 
British EnglishRomână

Sustineri publice ale tezelor de doctorat, conform HG134 din 2016

Studii Doctorat  »  Studii Doctorat  »  Sustineri publice ale tezelor de doctorat, conform HG134 din 2016

Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 3779/04.06.2018 - privind atribuirea titlului de DOCTOR

Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 3394/19.04.2018 - privind atribuirea titlului de DOCTOR

Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 3356/21.03.2018 - privind atribuirea titlului de DOCTOR

Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 5561/04.12.2017 - privind atribuirea titlului de DOCTOR

Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 5209/05.10.2017 - privind atribuirea titlului de DOCTOR

Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 4097/20.06.2017 - privind atribuirea titlului de DOCTOR

Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 3769/20.04.2017 - privind atribuirea titlului de DOCTOR

Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 3148/30.01.2017 - privind atribuirea titlului de DOCTOR

NR.

CRT.

NUME,

PRENUME

TITLUL TEZEI / REZUMAT

DATA

SUSȚINERII

ORA

LOCUL

SUSȚINERII

DOMENIU DE DOCTORAT

COMPONENȚA

COMISIEI

AFIȘ

PRIVIND

SUSȚINEREA

8. Cristea (Țica) Otilia-Anca Profilul clinic, managementul modern și moralitatea pacienților cu fibrilație arterială și insuficiență cardiaca 22 iunie 2018 12:00 Sala de Consiliu a Facultății de Medicină și Farmacie Medicină

Președinte:

Prof.univ.dr. Adrian MAGHIAR

Coordonator științific:

Prof.univ.dr. Mircea Ioachim POPESCU

Referenți:

Prof.univ.dr. Dana POP

Prof.univ.dr. Dumitru-Tudor ZDRENGHEA

Conf.univ.dr. Katalin BABEȘ

 

 

 

 

Afiș privind susținerea publică a tezei de doctorat

7. Țica Ovidiu Confruntări anatomo-clinice în cardiomiopatia dilatativă 22 iunie 2018 13:30 Sala de Consiliu a Facultății de Medicină și Farmacie Medicină

Președinte:

Prof.univ.dr. Adrian MAGHIAR

Coordonator științific:

Prof.univ.dr. Mircea Ioachim POPESCU

Referenți:

Conf.univ.dr. Doinița CRIȘAN

Prof.univ.dr. Dana POP

Prof.univ.dr. Dumitru-Tudor ZDRENGHEA

Afiș privind susținerea publică a tezei de doctorat
6. Endrowednes Kuantama Contribution regarding the design and experimental development of a sniffer quadcopter 23 mai 2018 10:00 Sala de Conferință, Biblioteca Universității din Oradea Inginerie Industrială

Președinte:

Prof.univ.dr.ing.habil. Tiberiu VESSELENY

Coordonator științific:

Prof.univ.dr.ing.habil Radu-Cătălin ȚARCĂ

Referenți:

Prof.univ.dr.ing. Valer DOLGA 

Prof.univ.dr.ing. Sever- Gabriel RACZ

Ass.PhD.Eng. Santiago-Ferrandiz BOU 

Afiș privind susținerea publică a tezei de doctorat
5. Roșca (Popa) Daniela Emilia Calitate ți performanță în structurile turistice de cazare. Studiu în unitățile din județul Bihor 04 mai 2018 12:00 Sala de Conferință, Biblioteca Universității din Oradea Economie

Președinte:

Prof.univ.dr.habil. Alina BĂDULESCU

Coordonator științific:

Prof.univ.dr. Florica ȘTEFĂNESCU

Referenți:

Prof.univ.dr. Nicolae LUPU 

Conf.univ.dr. Paul COCIOC

Prof.univ.dr. Olimpia Ban

Afiș privind susținerea publică a tezei de doctorat
4. Maier Francisc Consumul de draguri la adolescenți. Perspectivă sociologică 30 martie 2018 12:00 Sala Practipass, Facultatea de Științe Socio Umane  Sociologie

Președinte:

Prof.univ.dr. Adrian HATOS

Coordonator științific:

Prof.univ.dr. Floare CHIPEA

Referenți:

Prof.univ.dr. Mihai-Bogdan IOVU

Conf.univ.dr. Bogdan NADOLU

Prof.univ.dr. Sergiu BĂLȚĂTESCU

Afiș privind susținerea publică a tezei de doctorat
3. Popan (Onel) Cristina Studiul clinic și paraclinic în vederea depistării precoce a preeclampsiei 26 ianuarie 2018 13:00   Medicină

Președinte:

Prof.univ.dr. Adrian MAGHIAR

Coordonator științific:

Prof.univ.dr. Amorin POPA

Referenți:

Prof.univ.dr. Romulus TIMAR 

Conf.univ.dr. Gheorghe FURĂU

Conf.univ.dr. Petru CHITULEA

Afiș privind susținerea publică a tezei de doctorat
2. Dîscă Tiberiu-Crisogen Efectele migrației părinților asupra elevilor de ciclu primar din municipiul Hunedoara 26 ianuarie 2018 12:00 Sala Practipass, Facultatea de Științe Socio-Umane Sociologie

Președinte:

Prof.univ.dr. Adrian HATOS

Coordonator științific:

Prof.univ.dr. Floare CHIPEA

Referenți:

Prof.univ.dr. Teodor-Mircea ALEXIU

Prof.univ.dr. Mihai-Bogdan IOVU 

Conf.univ.dr. Florica Ștefănescu

Afiș privind susținerea publică a tezei de doctorat
1. Mekereș Florica Aprecierea impactului psihosocial al prejudiciului estetic și al sluțirii printr-o nouă metodă de cuantificare elaborată prin prisma progresului chirurgiei estetice și reparatorii 12 ianuarie 2018 13:00 Sala de Consiliu a Facultății de Medicină și Farmacie Medicină

Președinte:

Prof.univ.dr. Adrian MAGHIAR

Coordonator științific:

Prof.univ.dr. Florian-Dorel BODOG

Referenți:

Prof.univ.dr. Ion-Tiberiu BRATU

Prof.univ.dr. Alexandra ENACHE 

Conf.univ.dr. Daniela RAHOTĂ

Afiș privind susținerea publică a tezei de doctorat

Susțineri publice ale tezelor de doctorat - 2017

Susțineri publice ale tezelor de doctorat - 2016

Susțineri publice ale tezelor de doctorat - 2015

Susţineri publice ale tezelor de doctorat - 2014

Susţineri publice ale tezelor de doctorat - 2013Studii Doctorat