Loading...
 
British EnglishRomână

Aplicații ale inteligenței emoționale în mediul educațional

DPPD  »  Students’ workshops  »  Aplicații ale inteligenței emoționale în mediul educațional

Cerc științific
Coordonator: Lect. univ. drd. Laurențiu MÂNDREA
Oradea 2016

 

 

 

JUSTIFICARE

În ultimii ani se constată profunde mutații în sfera educațională, nu numai în cea socio-economică, politică, geostrategică. Aceste mutații vizează aspecte ce țin de paradigma educațională, de fundamentarea axiologică, dar și de implicațiile practice și sociale ale acesteia.

În acest context, în care violența în școală crește, problemele emoționale și relaționale ale adolescenților sunt tot mai evidente sub multiple forme de manifestare (comportamente dezadaptative, consum de droguri, debut sexual precoce etc.), fuga de la școală, lipsa valorilor autentice, etc. fundamentează necesitatea unor programe educaționale adecvate care să stimuleze activarea inteligenței emoționale la viitoarele cadre didactice și implicit la elevi.

OBIECTIVE

Obiectivul fundamental: conștientizarea viitoarelor cadre didactice asupra importanței dezvoltării inteligenței emoționale la educați și aplicarea principiilor acesteia în procesul instructiv-educativ.

Obiective specifice: la finalul activităților studenții vor fi capabili:

 • Să definească conceptul de inteligență emoțională;
 • Să cunoască componentele inteligenței emoționale;
 • Să aplice cunoștințele legate de inteligența emoțională în practica educațională.
TEMATICĂ
 1. Introducere în problematica inteligenței emoționale.
 2. Ce este inteligența emoțională? IQ vs. EQ.
 3. Teoria inteligențelor multiple.
 4. Premise istorice în dezvoltarea conceptului de inteligență emoțională.
 5. Fundamentele neurologice ale inteligenței emoționale.
 6. Evaluarea inteligenței emoționale.
 7. Teorii ale inteligenței emoționale. Componentele inteligenței emoționale.
 8. Aplicații ale inteligenței emoționale în educație.
 9. Stimularea și activarea inteligenței emoționale la educați. Teorie și aplicații practice (I).
 10. Stimularea și activarea inteligenței emoționale la educați. Teorie și aplicații practice (II).
 11. Stimularea și activarea inteligenței emoționale la educați. Teorie și aplicații practice (III).
 12. Evaluarea activităților (Feed-back).

 

DURATĂ

Durata activităților din cadrul acestui cerc științific va fi de circa 3 luni: o întâlnire / săptămână.

 

PARTICIPANȚI

În cadrul cercului științific vor activa studenți care frecventează cursurile modulului psihopedagogic și care au optat pentru acesta.

 

BIBLIOGRAFIE

Bar-On, R., Parker, D.A.J., (coord.),2011, Manual de inteligență emoțională, Editura Curtea Veche, București

Damasio, A., 2005, Eroarea lui Descartes: emoţiile, raţiunea şi creierul uman, Editura Humanitas, Bucureşti

Elias, J.M., Tobias, S.E., Friedlanander B.S., 2012, Inteligența emoțională în educația copiilor, Editura Curtea Veche, București

Goleman, D., 2004, Inteligenţa emoţională cheia succesului în viaţă, Editura Alfa, Bucureşti

Goleman, D., 2005, Inteligenţa emoţională, Editura Curtea Veche, Bucureşti

Roco, M., 2004, Creativitate şi inteligenţă emoţională, Editura Polirom, Iaşi

Stein, S., Book, H., 2003, Forţa inteligenţei emoţionale: inteligenţa emoţională şi succesul vostru, Editura Allfa, BucureştiDPPPD