Loading...
 
British EnglishRomână

List of participants

DPPD  »  Cercetare DPPD  »  Cercetarea Convergentă în Științele Educației 2013  »  List of participants

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională
CERCETAREA CONVERGENTĂ ÎN ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI
8 - 10 NOIEMBRIE 2013

LISTA PARTICIPANŢILOR

 

 

Participant

Instituţia

Titlul comunicării

1

Berezovschi Ingrid

Ministerul Educaţiei Naţionale

Comunicarea non-verbală în relația profesor-elev/student

2

Berezovski Robert

Naghi Elisabeta Ana

Ministerul Educaţiei Naţionale

Controlul managerial al unităților de învățământ preuniversitar

3

Cucer Valentin

Trocaru Sorin

Colegiul Naţional „Emanuel Gojdu” Oradea

Interpretarea didactică a unor indicatori statistici

4

Curpaş Anca

Casa Corpului Didactic Bihor

Gândirea estetică şi reabilitarea non-identicului

5

Lupu Costică

Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău

Formarea unor abilităţi de învăţare specifice matematicii

6

Peștean Valeria

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”, Arad

Cunoaștere și atocunoaștere în demersul complex de alegere a carierei

7

Simion Crenguţa

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău

Evaluarea progresului personal al elevului din perspectiva formării competenţei de cunoaştere ştiinţifică

8

Theodosopoulou Maria

Papalois Vassiliki

Researcher Greece

 

Researcher UK

Revisiting an Allegory of Plato under the Lifelong Learning Prism

 

Director DPPPD
Prof.univ.dr. FLORICA ORŢAN

 

Actualizat – 24 octombrie 2013DPPPD