Loading...
 
British EnglishRomână

Calendarul acțiunilor de perfecționare pentru gradul didactic II

DPPD  »  Programe de formare  »  Formare continuă  »  Grad didactic II  »  Calendarul acțiunilor de perfecționare pentru gradul didactic II

Calendarul acțiunilor de perfecționare pentru gradul didactic II - august 2019

Program pregătire grad II 2019 - Metodica predarii specialitatii (profesori)

Program pregatire grad II 2019 - Pedagogie (profesori)

Program pregatire grad II 2019 - Invatatori - Educatoare (cu modificari)

informationOrganizare cursuri de pregătire
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic organizează cursuri de pregătire pentru candidații înscriși la gradul didactic II – sesiunea august 2019 în perioada 18 – 22 iunie 2019. Prima întâlnire va avea loc în data de 18 iunie 2019 ora 15,00 în Holul Clădirii F a Universităţii din Oradea, parter la Aula Magna, str. Universităţii, nr.1.

 

Disciplinele pentru care se organizează examen pentru obținerea gradului didactic II sunt:

PROFESORI:

Automatizări şi calculatoare

Biologie

Canto

Chimie

Design

Drept

Educaţie fizică

Educaţie tehnologică

Electromecanică

Electronică

Electrotehnică

Energetică

Filosofie

Fizică

Geografie

Informatică

Interpretare instrumentală

Istorie

Kinetoterapie

Limba engleză

Limba franceză

Limba germană

Limba română

Maşini unelte

Matematică

Mecanică fină

Mecanică

Pedagogia artei

Pedagogie muzicală

Pictură

Profesor documentarist

Psihologie

Sculptură

Ştiinţe economice (Management, Marketing, Finanţe bănci, Economia comerţului turismului şi serviciilor, Contabilitate şi informatică de gestiune, Afaceri internaţionale)

Ştiinţe sociale

T.C.M.

Teologie baptistă

Teologie ortodoxă

INSTITUTORI       - învăţători,   educatoare  -  (secţia română şi maghiară)

 

informationInformații suplimentare
- Candidaţii se vor prezenta în săli cu o oră înainte de timpul planificat având asupra lor Cărţile de identitate şi Chitanţa de plată a taxei de procesare.
- Taxa prevăzută pentru procesarea examenelor şi aprobate de Senatul Universităţii din Oradea (H.S. nr. 19/27.03.2017 Anexa 7d) pentru gradul didactic II este de 450 lei (se vor achita la serviciul taxe al Universităţii din Oradea până la data de examen – chitanţa se va prezenta la intrarea în sală în original + cartea identitate).
tipEdu.ro
Programele valabile pentru examenul de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2018 pot fi accesate pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, www.edu.ro


DPPPD