Loading...
 
British EnglishRomână

Prezentarea Sesiunilor Anuale de Comunicări Științifice

DPPD  »  Cercetare DPPD  »  Prezentarea Sesiunilor Anuale de Comunicări Științifice

Prezentarea Sesiunilor Anuale de Comunicări Ştiinţifice organizate la Universitatea din Oradea, Departamentul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic în ultimii 5 ani

 

Denumirea manifestărilor:

      - Conferinta internationalaChildren with complex intellectual and developmental disabilities: the experiences and outcomes from an Erasmus+ Collaboration - oradea Hilton Double Tree - 24.05.2019

 •  Conferința științifică cu tema: Educația în proverbe romanești. Metoda transmisiei în psihologia comunicării didactice , Oradea 28.03.2019
 • Conferinta științifică  cu tema Simbioza educator - manager în contextul paradigmelor educaționale inovative Oradea, 5-6 octombrie 2018
 • Simpozion Drepturile omului - principii și valori europene în Anul Centenar - 5.07.2018 ora 12,00 Sala Mare a Bibliotecii UO
 • Conferinţă ştiinţifică aniversară: ”20 de ani de pregătire a personalului didactic la Universitatea din Oradea”, Oradea, 25 – 27 noiembrie 2016
 • Aniversarea a 20 de ani de existenţă a Departamentului Pentru Pregătirea Personalului Didactic la Universitatea din Oradea. Manifestări ştiinţifice omagiale: Conferința științifică studențească, Workshop-uri cu participarea studenților,  Oradea, 23-31 mai, 2016.
 • Workshop-ul Internaţional ”Formarea personalului din învăţământ din perspectiva standardelor actuale de calitate”, Oradea, 1 octombrie, 2015.
 • Conferinţa naţională de didactică ”Calitate. Inovare. Comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior”, Băile Felix, 28-30 noiembrie 2014
 • Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Educaţia trasfrontalieră în contextul globalizării”, Oradea, 30-31 mai 2014.
 • Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice cu  participare internaţională „Cercetarea convergentă în Ştiinţele Educaţiei”,  Oradea, 8-9 noiembrie, 2013
 • Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională „Calitate şi performanţă în educaţie” (9-11 noiembrie 2012).
 • Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională „Educaţia pentru toţi – o şcoală pentru fiecare” (26-28 mai 2009) – manifestare cofinanţată de MECTS – ANCS, contract 57M / 10.05.2011 – 4000 RON; detalii pe pagina web: http://www.ancs.ro/index.php?action=view&idcat=540
 • Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională „Gândirea potirivă – aplicaţii şi implicaţii în ştiinţele educaţiei” (27-29 mai 2010);
 • Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională „Competenţe şi capabilităţi în educaţie” (28-30 mai 2009) – manifestare cofinanţată de MECTS – ANCS, contract 12M / 13.04.2009 – 4000 RON; detalii pe pagina web: http://www.ancs.ro/index.php?action=view&idcat=540
 • Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională „Mentoratul – între profesiune şi artă” (29-31 mai 2008) – manifestare cofinanţată de MECTS – ANCS, contract: 48M / 07.05.2008 – 6000 RON, detalii pe pagina web: http://www.ancs.ro/index.php?action=view&idcat=540

Obiective:  

 1. prezentarea, diseminarea şi promovarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice si de dezvoltare – participanţii din ţară şi străinătate vor avea posibilitatea să îşi prezinte cele mai valoroase rezultate ale cercetărilor realizate pe tema impactului benefic al abordării diferenţiate a elevilor şi a procesului instructiv-educativ, privite din toate perspectivele cuprinse în secţiunile manifestării;
 2. cunoaşterea  realizărilor din domeniul tematicii manifestării – publicarea celor mai reprezentative comunicări în volumul tipărit al conferinţei, pe CD-ROM cât şi pe site-ul oficial al conferinţei va oferi posibilitatea ca acestea să fie cunoscute atât de specialiştii în domeniul ştiinţelor educaţiei, cât şi publicului larg;
 3. integrarea specialiştilor români în activităţile comunităţii ştiinţifice internaţionale,  precum şi  creşterea vizibilităţii contribuţiei acestora – prezenţa unor specialişti în ştiinţele educaţiei din străinătate va oferi posibilitatea cadrelor didactice și cercetătorilor din România să realizeze utile schimburi de experienţă, precum şi numeroase parteneriate între instituţiile din care provin şi altele similare din străinătate;
 4. intensificarea participării româneşti la Programele Uniunii Europene şi integrarea  Ariei Romane a Cercetării în Aria Europeană a Cercetării – cu prilejul evenimentelor cuprinse în cadrul conferinţei vor fi promovate obiectivele şi specificul programelor de cercetare / finanţare europene, oferind astfel posibilitatea celor interesaţi să participe la asemenea programe;
 5. creşterea gradului de conştientizare la nivelul societăţii privind importanţa cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice – cu prilejul conferinței, vor fi organizate mese rotunde / ateliere în cadrul cărora, atât cadrele didactice din învățământul preuniversitar românesc sau din străinîtate, cât și toți cei interesați vor avea posibilitatea să ia contact cu cele mai noi realizări în domeniul educațional, familiarizându-se cu modul de realizare a unei cercetări științifice, precum și cu cel de diseminare a rezultatelor acesteia.

Motivaţie:

Departamentul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic al Universităţii din Oradea are o vastă experienţă în derularea unor programe de formare iniţială şi continuă a personalului interesat în domeniu, experienţă conturată în cei 15 ani de existenţă. De-a lungul timpului, ne-am confruntat cu numeroase provocări generate de schimbările legislative şi ale curriculum-ului pentru formarea profesorilor. Mai mult, aderarea României la procesul Bologna (an universitar 2005 / 2006) a produs schimbări majore şi în domeniul pregătirii cadrelor didactice, fapt ce a obligat DPPPD să-şi adapteze oferta educaţională la noile condiţii. Cea mai recentă provocare căreia suntem invitaţi să îi facem faţă este generată de prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.1 / 2011, care, pe de o parte, pune un mare accent pe formarea unui corp didactic bine pregătit, iar pe de altă parte, schimbă radical sistemul formării iniţiale şi continue a dascălilor din România. În aceste condiţii, se ridică o serie de interogaţii, atât pentru DPPPD Oradea, cât şi pentru alţi colegi de la instituţii similare din ţară: Ce presupune managementul calităţii în formarea personalului didactic din România? Care sunt, de fapt, necesităţile formării iniţiale şi continue a profesorilor în România? Care va fi locul şi rolul Departamentelor pentru Pregătirea Personalului Didactic în contextul reformei actuale în sistem prevăzute de LEN 1 / 2011? Ce statut vor avea DPPPD-urile în cadrul universităţilor? Care va fi curriculum-ul după care se va realiza formarea iniţială şi continuă prin intermediul masteratului didactic? Care va fi statutul disciplinelor „consacrate” în formarea iniţială a viitorilor profesori (psihologia educaţiei, pedagogia, didacticile de specialitate, practica pedagogică)? Ce alte discipline noi de studiu vor fi incluse în acest curriculum şi cum vor fi acestea predate? În ce măsură sistemul de formare iniţială şi continuă a profesorilor în România este compatibil cu cel practicat în alte state membre ale Uniunii Europene? ş.a.m.d. Cu prilejul Sesiunilor Anuale de Comunicări Ştiinţifice organizate de DPPPD Oradea ne-am propus să punem în discuţie aceste probleme, încercând să aflăm răspunsuri de la experţi în ştiinţele educaţiei din ţară şi străinătate. Rezultatele ne-au convins că şi alţi colegi din alte centre universitare se confruntă cu probleme similare şi că numai împreună le putem depăşi pentru a creşte calitatea actului didactic prin formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice.

Participanţi:

Anual la Sesiunile de Comunicări Ştiinţifice ale DPPPD Oradea au participat cu lucrări sau doar ca simpli audienţi peste 100 de profesori, cercetători şi studenţi din România, Ungaria, Bulgaria, Grecia, Belgia, Portugalia ş.a.m.d.DPPPD