Loading...
 
British EnglishRomână

CICSFCDIS 2014 - Editorial Committee

DPPD  »  Cercetare DPPD  »  Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţămîntul superior  »  CICSFCDIS 2014 - Editorial Committee

Conferinţa Naţională de Didactică
Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior
- ediţia I - Oradea şi Băile Felix
28 - 30 NOIEMBRIE 2014

 

1. Condiţii generale

 • Lucrare va fi redactată în Times New Roman, mărimea 12, spaţierea la un rând, utilizând opţiunea „Justify”;
 • Numărul de pagini: 4-6;
 • Setarea paginilor: I - a pagină: sus: 50 mm; stânga : 30 mm; jos, dreapta: 25 mm; Celelalte pagini: stânga: 30 mm; sus, jos, dreapta: 25 mm.
 • Scrierea se va face utilizând formatul A4.

2. Titlul lucrării (Times New Roman, bold, size 14, spaţierea 1.5 pt., majuscule, centrat)
3. Nume şi prenume autor(i) (size 12, bold, centrat, spaţierea 1.5 pt.) – la două rânduri de 2.
4. Numele instituţiei autorului(lor) (size 12, normal, centrat, spaţierea 1.5 pt.) – la un rând faţă de 3.
5. Abstract (size 12, bold) – la două rânduri faţă de 4.: Textul abstractului va fi normal, justify, spaţierea 1.5 pt., size 12, redactarea acestuia se va face în limba română şi va conţine 100 - 150 de cuvinte.
6. Cuvinte cheie
7. Conţinutul lucrării – la două rânduri faţă de 6.:

 • Lucrarea va fi redactată cu size 12, spaţierea 1 pt., justify, normal.
 • Aliniatele, inclusiv titlurile paragrafelor vor începe de la distanţa de 1 Tab (1,2 cm) faţă de setarea din stânga paginii.
 • Relaţiile se vor numerota simplu (1), (2), …, la marginea din dreapta a rândului respectiv
 • Figurile se numerotează cu nr. jos:
 • Fig. 1( size 12, centrat, normal)
 • Tabelele se vor numerota în dreapta sus ca în model:

Tabelul 1(size 12 bold)

 

 

 

 

 

 

 
 • Trimiterile la bibliografie se fac între paranteze drepte 1. Notele bibliografice se trec la sfârşitul lucrării.

8. Referinţe bibliografice: (size 12 bold, centrat)
 1 Autori, Titlul (italic), editura, anul, paginile DPPPD