Loading...
 
British EnglishRomână

EDUSTUDENTS

DPPD  »  Students’ workshops  »  EDUSTUDENTS

Cercul ştiinţific studenţesc de pedagogie EDUSTUDENTS

Coordonator: Conf.univ.dr. Adela Bradea
Participanţi: studenţii Facultăţii de Litere
Frecvenţa întâlnirilor: o dată pe lună
Perioada:
anul universitar 2016-2017

 

Obiectivele cercului:
 • cercetarea empirică a fenomenelor proprii pedagogiei (aspecte relevante din activitatea didactică)
 • dezvoltarea deprinderilor de cercetare la studenţi
 • evidenţierea rolului educaţiei informale şi al educaţiei nonformale în viaţa individului
 • identificarea principalelor particularităţi ale pedagogiei în raport cu alte discipline socio-umane;
 • utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru dezvoltarea personală şi profesională
 • formarea abilităţii de sistematizare creativă si critică a datelor oferite de literatura de specialitate;
 • valorificarea nuanţată şi pertinentă de criterii şi metode de evaluare, pentru a formula judecăţi de valoare şi a fundamenta decizii constructive
 • motivarea studentilor pentru abordarea cu profesionalism a carierei didactice
 • conştientizarea nevoii de formare continuă prin încurajarea reflecţiei personale şi a autoformării
 • familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă
 • implicarea studenţilor în scrierea de articole ştiinţifice

 

Teme abordate:​

Nr. crt.

Luna în care se desfăşoară act.

Tema

1.

Octombrie

Înregistrarea noilor membrii, stabilirea planului de activitate şi a direcţiilor de cercetare pentru membrii cercului.

2.

Noiembrie

Statutul disciplinelor opționale în învățământul preuniversitar.  Stabilirea esantionului de cercetare.

3.

Decembrie

Statutul disciplinelor opționale în învățământul preuniversitar.  Analiza şi interpretarea datelor obţinute. Noi direcţii de cercetare pentru această temă derivate din rezultatele obţinute.

4.

Ianuarie

Rolul filmelor în activitatea didactică.

5.

Februarie

Educaţia nonformală. Cercetarea desfăşurării în unităţile de învăţământ Şcolii altfel! Aspecte pozitive şi negative. Exemple de bune practici.

6.

Martie

Dimensiunea de gen în educaţie.

7.

Aprilie

Dimensiunea de gen în educaţie. Analiza manualelor de limba și literatura română din gimnaziu și liceu din această perspectiva (a genului). 

8.

Mai

Evaluarea în învăţământul preuniversitar.

9.

Iunie

Evaluarea în învăţământul superior.DPPPD