Loading...
 
British EnglishRomână

Anunțuri și noutăți

DPPD  »  Anunțuri și noutăți

ANUNȚ Concurs posturi vacante pe durata determinată DPPD 2019-2020

ANUNȚ Selectie cadre didactice si didactic auxiliar ERASMUS +

ANUNȚ Cursuri pregătire pentru examenul de grad didactic II 2019

ANUNT Inscrieri cursuri postuniversitare DPPD seria a II -a an univ 2018-2019

Program Conferinta științifică  cu tema Simbioza educator - manager în contextul paradigmelor educaționale inovative Oradea, 5-6 octombrie 2018

NOU Termenul de înscriere pentru Conferinta științifică  cu tema Simbioza educator - manager în contextul paradigmelor educaționale inovative Oradea, 5-6 octombrie 2018, se prelungește până în data de 21 septembrie 2018

Anunt Conferinta științifică  cu tema Simbioza educator - manager în contextul paradigmelor educaționale inovative Oradea, 5-6 octombrie 2018

Anunt concurs cadre didactice asociate DPPD an universitar 2018-2019

Simpozion Drepturile omului - principii și valori europene în Anul Centenar - 5.07.2018 ora 12,00 Sala Mare a Bibliotecii UO

Anunt - program  pregatire profesori examen grad II sesiunea 2018 - revizuit  18.06.2018

Anunt - program pregatire invatatori - educatore examen grad II seiunea 2018- revizuit 18.06.2018

Anunt grad didactic II sesiunea 2018

Anunt inscrieri programe postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua: Management educational, Psihopedagogie speciala, Mentorat

 

Competitia Business Plan Challenge 2018

Anunt inscriere nivel II postuniversitar 

Anunt colocviu grad I seria 2017-2019

Anunt inscriere programe de formare psihopedagogica Nivel I si Nivel II - ptr toti studentii Universitatii din Oradea din  anul I

Anunt mobilitati ERASMUS +

Anunturi pregatire gradul didactic II sesiunea august 2017

Grafic pregatire pentru examenul de gradul II sesiunea august 2017 - ptr Didactica - profesori 

 

Anunt selectie studenti ERASMUS martie 2017

 

Ultimele modificări:

Sat, 13 Apr 2024 15:29:22 EEST

10.11.2016 - Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională - ABORDĂRI INOVATIVE ÎN TEORIA ŞI PRACTICA EDUCAŢIONALĂ - “20 de ani de pregătire a personalului didactic la Universitatea din Oradea”

 

21.09.2016 - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic organizează joi 22 septembrie 2016 ora 10,00 sala E307 concurs ore vacante pentru cadrele didactice asociate, anul universitar 2016 – 2017

25.05.2015 - A fost afișată Planificarea Examenului de absolvire Nivel I si II  2015 - 2016

02.09.2015 - Au fost afișate Programarea examenelor la cursurile postuniversitare.

31.08.2015 - Au fost afișate Rezultatele pentru Grad didactic II.

26.08.2015 - Au fost afișate Rezultatele la proba scrisă pentru Grad didactic II.

10.07.2015 - A fost afișată Planificarea Examenului de absolvire al Programului de Formare psihopedagogică 2014-2015 (septembrie) - afișat în 10.07.2015 la Nivel I Licență.

04.06.2015 - A fost afișată Programarea examenlor pentru Nivel I și Nivel II.

07.05.2015 - A fost afișată Planificarea Examenului de absolvire Nivel I și Nivel II  2015

30.01.2015 - Au fost afișate Rezultatele la examenul de colocviu pentru obținerea gradului didactic I, Seria 2015 - 2017

28.01.2015 - Grad didactic 1 - Teme propuse gradul I 2015 - 2017

16.01.2015 - Au fost afișate programările de examen pentru:

04.09.2014 - Au fost afișare Programările restanțelor.

28.08.2014 - Au fost afișate Rezultatele finale pentru GRAD II

26.08.2014 - Au fost afișate Rezultatele la proba scrisă pentru GRAD II

13.06.2014 - Selecţie pentru mobilităţi individuale în cadrul Programului Erasmus+ Miercuri, 25 Iunie 2014, ORA 11.00, Universitatea din Oradea, Sala E307

11.06.2014 - A fost actualizată Calendarul">http://www.uoradea.ro/Calendarul+ac%C8%9Biunilor+de+perfec%C8%9Bionare+pentru+gradul+didactic+II">Calendarul acțiunilor de perfecționare pentru gradul didactic II - august 2014

11.06.2014 - A fost afișată Programarea examenelor pentru Formare inițială nivel I și II pe pagina Formare inițială

19.03.2014 - A fost actualizată pagina Admitere 2014 cu informații despre Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă.

25.02.2014 - A fost adăugat orarul pentru Programele de formare continuă

14.02.2014 - Au fost afișate rezultatele la colocviu grad I pentru profesori, învățători, educatori (aici).

29.01.2014 - A fost adăugat la pagina Formare continuăTematica propusă pentru gradul 1 seria 2014-2015.

19.11.2013 - Anunț privind Colocviu de admitere pentru gradul didactic I, seria 2014 - 2016.

06.11.2013 - A fost actualizat programul conferinței Cercetarea Convergentă în Științele Educației 2013

15.10.2013 - A fost actualizat orarul pentru Formare inițială sem I

02.10.2013 - A fost actualizat orarul pentru Formare inițială sem I

30.09.2013 - A fost afișat orarul pentru Formare inițială sem I

06.09.2013 - A fost actualizată pagina Cercetare DPPPD - referitoare la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională, CERCETAREA CONVERGENTĂ ÎN ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI, 8 - 10 NOIEMBRIE 2013

23.08.2013 - Au fost afișate Rezultatele finale la examenul de Grad didactic II.

20.08.2013 - A fost afișată Repartizarea pentru proba orală examen Grad didactic II.

20.08.2013 - Au fost afișate Rezultatele examenului de Grad didactic II - proba scrisă.

30.07.2013 - Rezultate selecţie parteneri privaţi pentru proiectul  POSDRU „Resurse digitale pentru dezvoltarea competentelor profesionale ale personalului didactic/cadrelor didactice auxiliare” 

01.07.2013 - Adresă anunţ calendar grad II 2013

Missing or incorrect trackerId parameter for the plugin.

="" 14="" 14:50:14="" 2014="" _cke_real_element_type="span" _cke_real_node_type="span" _cke_realelement="%3Cspan%2014%3D%22%22%202014%3D%22%22%20_cke_real_element_type%3D%22span%22%20_cke_real_node_type%3D%22span%22%20_cke_realelement%3D%22%253Cspan%252014%253D%2522%2522%25202014%253D%2522%2522%2520_cke_real_element_type%253D%2522span%2522%2520_cke_real_node_type%253D%2522span%2522%2520_cke_realelement%253D%2522%25253Cspan%252520class%25253D%252522tiki_plugin%252522%252520plugin%25253D%252522lastmod%252522%252520style%25253D%252522position%25253Arelative%25253B%252522%252520syntax%25253D%252522%25257Blastmod%252520page%25253D%252526quot%25253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.uoradea.ro%25252FAdmitere%25252B2013%252526amp%25253Bstructure%25253DDepartamentul%25252Bpentru%25252BPregatirea%25252Bsi%25252BPerfectionarea%25252BPersonalului%25252BDidactic%252526quot%25253B%25257D%252522%252520args%25253D%252522page%25253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.uoradea.ro%25252FAdmitere%25252B2013%252526amp%25253Bstructure%25253DDepartamentul%25252Bpentru%25252BPregatirea%25252Bsi%25252BPerfectionarea%25252BPersonalului%25252BDidactic%252522%252520body%25253D%252522%252522%25253E%25253Cimg%252520data-cke-saved-src%25253D%252522img%25252Ficons%25252Fdate_edit.png%252522%252520src%25253D%252522img%25252Ficons%25252Fdate_edit.png%252522%252520width%25253D%25252216%252522%252520height%25253D%25252216%252522%252520style%25253D%252522float%25253Aleft%25253Bposition%25253Arelative%25253Bz-index%25253A10001%252522%252520%25252F%25253EVi%25252C%25252014%252520Mar%2525202014%25252014%25253A29%25253A44%252520EET%252520%25253C!%2526lt%253Bstrike%2526gt%253B%252520end%252520tiki_plugin%252520%2526lt%253B%252Fstrike%2526gt%253B%25253E%25253C%25252Fspan%25253E%2522%2520args%253D%2522page%253Dhttp%253A%252F%252Fwww.uoradea.ro%252FAdmitere%252B2013%2526amp%253Bstructure%253DDepartamentul%252Bpentru%252BPregatirea%252Bsi%252BPerfectionarea%252BPersonalului%252BDidactic%2522%2520body%253D%2522%2522%2520class%253D%2522tiki_plugin%2522%2520plugin%253D%2522lastmod%2522%2520style%253D%2522float%253Aleft%253Bposition%253Arelative%253Bz-index%253A10001%2522%2520syntax%253D%2522%2526lt%253Bspan%2520class%253D%2522%2520img%253D%2522%2522%2520data-cke-saved-src%253D%2522img%252Ficons%252Fdate_edit.png%2522%2520src%253D%2522img%252Ficons%252Fdate_edit.png%2522%2520width%253D%252216%2522%2520height%253D%252216%2522%2520mar%253D%2522%2522%252014%253A50%253A14%253D%2522%2522%2520eet%253D%2522%2522%2520%253D%2522%2522%2520end%253D%2522%2522%2520tiki_plugin%253D%2522%2522%253EVi%252C%252014%2520Mar%25202014%252014%253A29%253A44%2520EET%2526nbsp%253B%253C%252Fspan%253E%22%20args%3D%22page%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.uoradea.ro%2FAdmitere%2B2013%26amp%3Bstructure%3DDepartamentul%2Bpentru%2BPregatirea%2Bsi%2BPerfectionarea%2BPersonalului%2BDidactic%22%20body%3D%22%22%20class%3D%22tiki_plugin%22%20plugin%3D%22lastmod%22%20style%3D%22float%3Aleft%3Bposition%3Arelative%3Bz-index%3A10001%22%20syntax%3D%22%26lt%3Bspan%20class%3D%22%20img%3D%22%22%20data-cke-saved-src%3D%22img%2Ficons%2Fdate_edit.png%22%20src%3D%22img%2Ficons%2Fdate_edit.png%22%20width%3D%2216%22%20height%3D%2216%22%20mar%3D%22%22%2014%3A50%3A14%3D%22%22%20eet%3D%22%22%20--%3D%22%22%20end%3D%22%22%20tiki_plugin%3D%22%22%3E%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E" args="page=http://www.uoradea.ro/Admitere+2013&structure=Departamentul+pentru+Pregatirea+si+Perfectionarea+Personalului+Didactic" body="" class="tiki_plugin" eet="" end="" height="16" img="" mar="" plugin="lastmod" src="img/icons/date_edit.png" style="float:left;position:relative;z-index:10001" syntax=" 


DPPPD