Loading...
 
British EnglishRomână

Recomandări pentru tehnoredactare

DPPD  »  Cercetare DPPD  »  Cercetarea Convergentă în Științele Educației 2013  »  Recomandări pentru tehnoredactare

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională
CERCETAREA CONVERGENTĂ ÎN ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI
8 - 10 NOIEMBRIE 2013

 

Recomandări pentru tehnoredactarea articolelor în vederea publicării în Analele Universităţii din Oradea

 

TITLUL ÎN LIMBA ROMÂNĂ (TNR 12, bold, italic, centrat, cu caractere diacritice)

 

TITLUL ÎN LIMBĂ STRĂINĂ (engleză, franceză, germană, TNR 12, bold, italic, centrat)

 

Primul autor1, Al doilea autor2 etc. (prenume, nume - TNR 12, italic, centrat – în caz că sunt mai mulţi autori, iar aceştia ai aceeaşi afiliere, ea va fi menţionată o singură dată!)

 

            Abstract, Abstract, Abstract, Abstract, Abstract, Abstract, Abstract, Abstract, Abstract (este redactat în limba străină în care apare şi titlul, în limita a maxim 250 cuvinte, TNR 12, italic, aliniere stânga-dreapta)

 

Articolul va fi redactat integral în limba străină în care a aparut titlul şi rezumatul, TNR 12, speţiere 1 rând, aliniere stânga-dreapta, format A4. Se acceptă pentru publicare cercetări aplicative, articole teoretice relevante în domeniu, recenzii de carte etc. Articolul nu va depăşi 7-8 pagini.

Structura articolului va fi adaptată specificului acestuia. Astfel, pentru cercetările aplicative, elementele componente vor fi următoarele:

Exemplu:

Problema cercetată

Problema cercetată, Problema cercetată, Problema cercetată, Problema cercetată, Problema cercetată, Problema cercetată, Problema cercetată, Problema cercetată, Problema cercetată, Problema cercetată, Problema cercetată

 

            Obiective

            Obiective, Obiective, , Obiective, Obiective, Obiective, Obiective, Obiective, Obiective, Obiective, Obiective, Obiective, Obiective.

 

            Lot de subiecţi

            Lot de subiecţi, Lot de subiecţi, Lot de subiecţi, Lot de subiecţi, Lot de subiecţi, Lot de subiecţi, Lot de subiecţi, Lot de subiecţi, Lot de subiecţi.

 

            Metodologia cercetării

            Metodologia cercetării, Metodologia cercetării, Metodologia cercetării, Metodologia cercetării, Metodologia cercetării, Metodologia cercetării, Metodologia cercetării, Metodologia cercetării, Metodologia cercetării, Metodologia cercetării.

 

            Rezultate

            Rezultate, Rezultate, Rezultate, Rezultate, Rezultate, Rezultate, Rezultate, Rezultate, Rezultate, Rezultate, Rezultate, Rezultate, Rezultate, Rezultate.

 

            Discuţii

            Discuţii, Discuţii, Discuţii, Discuţii, Discuţii, Discuţii, Discuţii, Discuţii, Discuţii, Discuţii, Discuţii, Discuţii, Discuţii, Discuţii, Discuţii, Discuţii, Discuţii.

 

            Concluzii

            Concluzii, Concluzii, Concluzii, Concluzii, Concluzii, Concluzii, Concluzii, Concluzii, Concluzii, Concluzii, Concluzii, Concluzii, Concluzii, Concluzii, Concluzii.

 

            Referinţe bibliografice:

Bibliografia va conţine numai lucrările la care s-a făcut referire în cadrul articolului. Cele mai multe dintre lucrările cuprinse în bibliografie să fie din ultimii 10 ani.

În cazul unui articol, se vor trece: autorii (numele de familie urmat de iniţialele prenumelor), anul apariţiei lucrării, titlul articolului, titlul revistei în care a apărut, numărul volumului din care face parte revista şi paginile de început şi de sfârşit ale articolului.

În cazul unei cărţi, se vor trece: autorii (numele de familie urmat de iniţialele prenumelor), anul apariţiei cărţii, titlul cărţii, localitatea (sau ţara, dacă localitatea este puţin cunoscută) în care a fost editată cartea, denumirea editurii.

În cazul unui capitol sau studiu  în cadrul unei cărţi, se vor trece: autorii (numele de familie urmat de iniţialele prenumelor), anul apariţiei cărţii, titlul capitolului sau al studiului, numele editorilor cărţii urmat în paranteză de specificaţia „ed.” (pentru editori) sau „coord.” (pentru coordonatori), titlul cărţii, localitatea (sau ţara, dacă localitatea este puţin cunoscută) în care a fost editată cartea, denumirea editurii.

            Exemplu:

            Orţan Fl. (coord.), (2012) – Pedagogie şi elemente de psihologie, Cluj Napoca, Editura RisoPrint.

 

            Pentru alte tipuri de articole, se va respecta structura specifică fiecăruia.

 

Fiecare tabel va fi numerotat şi va avea un titlu.

Fiecare figură va fi numerotată şi va avea un titlu.

 

Lucrarea se trimite prin E-mail (bvali73@yahoo.com) sau se depune pe un CD / DVD (în format Microsoft Word 2003) la sediul Universităţii din Oradea, Pavilion E, cabinet E 013, la d-l conf.univ.dr. Valentin Blândul.

 

În cazul nerespectării acestor instrucţiuni, organizatorii nu îşi asumă publicarea articolului!

 

Vă mulţumim pentru înţelegere şi colaborare!1 Afilierea primului autor (Instituţia unde lucrează redactată în limba română)

2 Afilierea celui de-al doilea autor (Instituţia unde lucrează redactată în limba română)

 DPPPD