Loading...
 
British EnglishRomână

Anunțuri și noutăți

DPPD  »  Anunțuri și noutăți

Anunt inscrieri programe postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua: Management educational, Psihopedagogie speciala, Mentorat

Anunt Conferinta Știintifică Simbioza educator - manager  în contextul paradigmelor educaționale inovative

Competitia Business Plan Challenge 2018

Anunt inscriere nivel II postuniversitar 

Anunt colocviu grad I seria 2017-2019

Anunt inscriere programe de formare psihopedagogica Nivel I si Nivel II - ptr toti studentii Universitatii din Oradea din  anul I

Anunt mobilitati ERASMUS +

Anunturi pregatire gradul didactic II sesiunea august 2017

Grafic pregatire pentru examenul de gradul II sesiunea august 2017 - ptr Didactica - profesori 

ANUNȚ pregătire gradul II 2017 - învățători și educatoare secția maghiară  - Marți 20.06.2017 între orele 12-16, in sala E307,  va avea loc pregătirea la disciplina Pedagogie și elemente de psihologie și de sociologie educațională cu domana lect.univ.dr. Casandra Abrudan.

Anunt selectie studenti ERASMUS martie 2017

 

Ultimele modificări:

Thu, 19 Apr 2018 18:47:19 EEST

10.11.2016 - Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională - ABORDĂRI INOVATIVE ÎN TEORIA ŞI PRACTICA EDUCAŢIONALĂ - “20 de ani de pregătire a personalului didactic la Universitatea din Oradea”

Examenele cu doamna Zdrehus Cristina sunt după cum urmează:
10.09.2015 ora 12.00 sala F 208 - toate specializarile
12.09.2015 ora 16.00 sala E 307 - toate specializarile

21.09.2016 - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic organizează joi 22 septembrie 2016 ora 10,00 sala E307 concurs ore vacante pentru cadrele didactice asociate, anul universitar 2016 – 2017

25.05.2015 - A fost afișată Planificarea Examenului de absolvire Nivel I si II  2015 - 2016

02.09.2015 - Au fost afișate Programarea examenelor la cursurile postuniversitare.

31.08.2015 - Au fost afișate Rezultatele pentru Grad didactic II.

26.08.2015 - Au fost afișate Rezultatele la proba scrisă pentru Grad didactic II.

10.07.2015 - A fost afișată Planificarea Examenului de absolvire al Programului de Formare psihopedagogică 2014-2015 (septembrie) - afișat în 10.07.2015 la Nivel I Licență.

04.06.2015 - A fost afișată Programarea examenlor pentru Nivel I și Nivel II.

07.05.2015 - A fost afișată Planificarea Examenului de absolvire Nivel I și Nivel II  2015

27.02.2015 - Au fost afișate orarele pentru semestru II pentru Nivel I - Licență; Nivel II - MasterPrograme postuniversitare

27.02.2015 - Programe postuniversitareSâmbătă 28 februarie 2015 ora 9, în Clădirea Nouă, etajul II, sala E 208, va avea loc Deschiderea festivă a Programului de formare psihopedagogică - postuniversitar – Nivel II

30.01.2015 - Au fost afișate Rezultatele la examenul de colocviu pentru obținerea gradului didactic I, Seria 2015 - 2017

28.01.2015 - Grad didactic 1 - Teme propuse gradul I 2015 - 2017

16.01.2015 - Au fost afișate programările de examen pentru:

09.12.2014 - A fost modificat orarul la Program Postuniversitar – Management educaţional și Program Postuniversitar – Psihopedagogie specială şcolară.

03.10.2014 - DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR

03.10.2014 - Au fost afișate orarele pentru Formare inițială Nivel I Licență și Program Postuniversitar de formare Psihopedagogică - Management Educațional

04.09.2014 - Au fost afișare Programările restanțelor.

28.08.2014 - Au fost afișate Rezultatele finale pentru GRAD II

26.08.2014 - Au fost afișate Rezultatele la proba scrisă pentru GRAD II

13.06.2014 - Selecţie pentru mobilităţi individuale în cadrul Programului Erasmus+ Miercuri, 25 Iunie 2014, ORA 11.00, Universitatea din Oradea, Sala E307

11.06.2014 - A fost actualizată Calendarul">http://www.uoradea.ro/Calendarul+ac%C8%9Biunilor+de+perfec%C8%9Bionare+pentru+gradul+didactic+II">Calendarul acțiunilor de perfecționare pentru gradul didactic II - august 2014

11.06.2014 - A fost afișată Programarea examenelor pentru Formare inițială nivel I și II pe pagina Formare inițială

26.03.2014 - Universitatea din Oradea asigura la Baza didactica si de cercetare „Gaudeamus” Stana de Vale, conditii optime pentru desfasurarea cursurilor practice prevazute in planurile de invatamant si nu numai, precum si posibilitatea organizarii unor evenimente stiintifice si de cercetare. Pentru evitarea suprapunerii perioadelor de desfasurare a activitatilor, va recomandam sa transmiteti programarea acestora pana la 31.03.2014. Se pot face rezervari pentru petrecerea concediului si/sau a zilelor libere. Pentru mai multe detalii http://www.uoradea.ro/Gaudeamus sau http://www.facebook.com/GaudeamusStanaDeVale

19.03.2014 - A fost actualizată pagina Admitere 2014 cu informații despre Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă.

25.02.2014 - A fost adăugat orarul pentru Programele de formare continuă

14.02.2014 - Au fost afișate rezultatele la colocviu grad I pentru profesori, învățători, educatori (aici).

29.01.2014 - A fost adăugat la pagina Formare continuăTematica propusă pentru gradul 1 seria 2014-2015.

19.11.2013 - Anunț privind Colocviu de admitere pentru gradul didactic I, seria 2014 - 2016.

06.11.2013 - A fost actualizat programul conferinței Cercetarea Convergentă în Științele Educației 2013

15.10.2013 - A fost actualizat orarul pentru Formare inițială sem I

02.10.2013 - A fost actualizat orarul pentru Formare inițială sem I

30.09.2013 - A fost afișat orarul pentru Formare inițială sem I

06.09.2013 - A fost actualizată pagina Cercetare DPPPD - referitoare la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională, CERCETAREA CONVERGENTĂ ÎN ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI, 8 - 10 NOIEMBRIE 2013

23.08.2013 - Au fost afișate Rezultatele finale la examenul de Grad didactic II.

20.08.2013 - A fost afișată Repartizarea pentru proba orală examen Grad didactic II.

20.08.2013 - Au fost afișate Rezultatele examenului de Grad didactic II - proba scrisă.

30.07.2013 - Rezultate selecţie parteneri privaţi pentru proiectul  POSDRU „Resurse digitale pentru dezvoltarea competentelor profesionale ale personalului didactic/cadrelor didactice auxiliare” 

01.07.2013 - Adresă anunţ calendar grad II 2013

Missing or incorrect trackerId parameter for the plugin.

="" 14="" 14:50:14="" 2014="" _cke_real_element_type="span" _cke_real_node_type="span" _cke_realelement="%3Cspan%2014%3D%22%22%202014%3D%22%22%20_cke_real_element_type%3D%22span%22%20_cke_real_node_type%3D%22span%22%20_cke_realelement%3D%22%253Cspan%252014%253D%2522%2522%25202014%253D%2522%2522%2520_cke_real_element_type%253D%2522span%2522%2520_cke_real_node_type%253D%2522span%2522%2520_cke_realelement%253D%2522%25253Cspan%252520class%25253D%252522tiki_plugin%252522%252520plugin%25253D%252522lastmod%252522%252520style%25253D%252522position%25253Arelative%25253B%252522%252520syntax%25253D%252522%25257Blastmod%252520page%25253D%252526quot%25253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.uoradea.ro%25252FAdmitere%25252B2013%252526amp%25253Bstructure%25253DDepartamentul%25252Bpentru%25252BPregatirea%25252Bsi%25252BPerfectionarea%25252BPersonalului%25252BDidactic%252526quot%25253B%25257D%252522%252520args%25253D%252522page%25253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.uoradea.ro%25252FAdmitere%25252B2013%252526amp%25253Bstructure%25253DDepartamentul%25252Bpentru%25252BPregatirea%25252Bsi%25252BPerfectionarea%25252BPersonalului%25252BDidactic%252522%252520body%25253D%252522%252522%25253E%25253Cimg%252520data-cke-saved-src%25253D%252522img%25252Ficons%25252Fdate_edit.png%252522%252520src%25253D%252522img%25252Ficons%25252Fdate_edit.png%252522%252520width%25253D%25252216%252522%252520height%25253D%25252216%252522%252520style%25253D%252522float%25253Aleft%25253Bposition%25253Arelative%25253Bz-index%25253A10001%252522%252520%25252F%25253EVi%25252C%25252014%252520Mar%2525202014%25252014%25253A29%25253A44%252520EET%252520%25253C!%2526lt%253Bstrike%2526gt%253B%252520end%252520tiki_plugin%252520%2526lt%253B%252Fstrike%2526gt%253B%25253E%25253C%25252Fspan%25253E%2522%2520args%253D%2522page%253Dhttp%253A%252F%252Fwww.uoradea.ro%252FAdmitere%252B2013%2526amp%253Bstructure%253DDepartamentul%252Bpentru%252BPregatirea%252Bsi%252BPerfectionarea%252BPersonalului%252BDidactic%2522%2520body%253D%2522%2522%2520class%253D%2522tiki_plugin%2522%2520plugin%253D%2522lastmod%2522%2520style%253D%2522float%253Aleft%253Bposition%253Arelative%253Bz-index%253A10001%2522%2520syntax%253D%2522%2526lt%253Bspan%2520class%253D%2522%2520img%253D%2522%2522%2520data-cke-saved-src%253D%2522img%252Ficons%252Fdate_edit.png%2522%2520src%253D%2522img%252Ficons%252Fdate_edit.png%2522%2520width%253D%252216%2522%2520height%253D%252216%2522%2520mar%253D%2522%2522%252014%253A50%253A14%253D%2522%2522%2520eet%253D%2522%2522%2520%253D%2522%2522%2520end%253D%2522%2522%2520tiki_plugin%253D%2522%2522%253EVi%252C%252014%2520Mar%25202014%252014%253A29%253A44%2520EET%2526nbsp%253B%253C%252Fspan%253E%22%20args%3D%22page%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.uoradea.ro%2FAdmitere%2B2013%26amp%3Bstructure%3DDepartamentul%2Bpentru%2BPregatirea%2Bsi%2BPerfectionarea%2BPersonalului%2BDidactic%22%20body%3D%22%22%20class%3D%22tiki_plugin%22%20plugin%3D%22lastmod%22%20style%3D%22float%3Aleft%3Bposition%3Arelative%3Bz-index%3A10001%22%20syntax%3D%22%26lt%3Bspan%20class%3D%22%20img%3D%22%22%20data-cke-saved-src%3D%22img%2Ficons%2Fdate_edit.png%22%20src%3D%22img%2Ficons%2Fdate_edit.png%22%20width%3D%2216%22%20height%3D%2216%22%20mar%3D%22%22%2014%3A50%3A14%3D%22%22%20eet%3D%22%22%20--%3D%22%22%20end%3D%22%22%20tiki_plugin%3D%22%22%3E%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E" args="page=http://www.uoradea.ro/Admitere+2013&structure=Departamentul+pentru+Pregatirea+si+Perfectionarea+Personalului+Didactic" body="" class="tiki_plugin" eet="" end="" height="16" img="" mar="" plugin="lastmod" src="img/icons/date_edit.png" style="float:left;position:relative;z-index:10001" syntax=" 


DPPPD