Loading...
 
British EnglishRomână

CICSFCDIS 2014 - Organizing Committee

DPPD  »  Cercetare DPPD  »  Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţămîntul superior  »  CICSFCDIS 2014 - Organizing Committee

Conferinţa Naţională de Didactică
Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior
- ediţia I - Oradea şi Băile Felix
28 - 30 NOIEMBRIE 2014

 

PREŞEDINŢI  DE  ONOARE:
Prof.univ.dr. GIGEL PARASCHIV – Secretar de Stat pentru Învăţământul Superior, Ministerul Educaţiei Naţionale
Prof.univ.dr. IOAN ŞTEFAN GROZA – Director Direcţia Generală Învăţământ Superior, Ministerul Educaţiei Naţionale
Prof.univ.dr. DAN POTOLEA – Universitatea Bucureşti
Prof.dr. LILIANA PREOTEASA – Subsecretar de Stat pentru Învăţământul Preuniversitar, Ministerul Educaţiei Naţionale
Prof.dr. CORINA MARIN – Director General al Direcţiei Generale pentru Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară Naţională, Ministerul Educaţiei Naţionale
Prof.univ.dr. CONSTANTIN BUNGĂU – Rector Universitatea din Oradea

COMITETUL  ŞTIINŢIFIC:
Membrii:
Prof.univ.dr. VASILE MOLAN – Universitatea Bucureşti
Prof.univ.dr. SORIN CRISTEA – Universitatea Bucureşti
Prof.univ.dr. IOAN NEACŞU – Universitatea Bucureşti
Prof.univ.dr. EMIL PĂUN – Universitatea Bucureşti
Prof.univ.dr CONSTANTIN CUCOŞ – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Prof.univ.dr.habilitat VLADIMIR GUŢU – Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău
Prof.univ.dr. ION-OVIDIU PÂNIŞOARĂ – Universitatea Bucureşti
Prof.univ.dr. VIRGIL FRUNZĂ – Universitatea „Ovidiu” din Constanţa
Prof.univ.dr. STELIANA TOMA – Universitatea Tehnică şi de Construcţii Bucureşti
Prof.univ.dr. FLORICA ORŢAN  – Universitatea din Oradea
Prof.univ.dr. VASILE MARCU – Universitatea din Oradea
Prof.univ.dr. VASILE CHIŞ – Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
Prof.univ.dr. MUŞATA BOCOŞ – Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
Prof.univ.dr. LILIANA EZECHIL – Universitatea din Piteşti
Prof.univ.dr. SIMONA MARIN – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Prof.univ.dr. MARIN ILIE – Universitatea de Vest din Timişoara
Prof.univ.dr. ANTON ILICA – Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
Prof.univ.dr. LETIŢIA FILIMON - Universitatea din Oradea
Conf.univ.dr. MARIANA MARINESCU - Universitatea din Oradea
Conf.univ.dr. CONSTANTIN STRUNGĂ – Universitatea de Vest din Timişoara
Conf.univ.dr. IOAN CHELEMEN - Universitatea din Oradea
Conf.univ.dr. CRISTINA ZDREHUŞ - Universitatea din Oradea
Conf.univ.dr. CECILIA SAS - Universitatea din Oradea
Conf.univ.dr. CARMEN POPA - Universitatea din Oradea
Conf.univ.dr. VALENTIN BLÂNDUL - Universitatea din Oradea
Lect.univ.dr. IONUŢ BULGARU – Universitatea din Piteşti
Lect.univ.dr. KARLA PETER - Universitatea din Oradea

SECRETARIAT ŞTIINŢIFIC:
Prof.univ.dr. FLORICA ORŢAN – Universitatea din Oradea
Conf.univ.dr. VALENTIN COSMIN BLÂNDUL – Universitatea din Oradea
Lect.univ.dr. ADELA BRADEA - Universitatea din Oradea


COMITETUL DE ORGANIZARE:
Prof.univ.dr. FLORICA ORŢAN (preşedinte) – Universitatea din Oradea
Prof.dr. NICULAE CRISTEA – Ministerul Educaţiei Naţionale, Universitatea Hyperion
Prof.univ.dr. VASILE MARCU - Universitatea din Oradea
Prof.univ.dr. LETIŢIA FILIMON - Universitatea din Oradea
Conf.univ.dr. MARIANA MARINESCU - Universitatea din Oradea
Conf.univ.dr. CRISTINA ZDREHUŞ - Universitatea din Oradea
Conf.univ.dr. VALENTIN BLÂNDUL - Universitatea din Oradea
Lect.univ.dr. ADELA BRADEA - Universitatea din Oradea
Lect.univ.dr. RENATA CERCEL - Universitatea din Oradea
Lect.univ.dr. CLAUDIA POP - Universitatea din Oradea
Lect.univ.drd. CLAUDIA HANGA - Universitatea din Oradea
Asist.univ.dr. LAURENŢIU MÂNDREA - Universitatea din Oradea
 DPPPD