Loading...
 
British EnglishRomână

Cercetarea Convergentă în Științele Educației 2013

DPPD  »  Cercetare DPPD  »  Cercetarea Convergentă în Științele Educației 2013

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională
CERCETAREA CONVERGENTĂ ÎN ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI
8 - 10 NOIEMBRIE 2013

 

Departamentul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic al Universităţii din Oradea vă invită să participaţi la Sesiunea de Anuală de Comunicări Ştiinţifice Cercetarea convergentă în ştiinţele educaţiei. În cadrul simpozionului ne propunem discutarea unor subiecte actuale în contextul noii viziuni asupra şcolii şi a rolului pe care cercetarea psihopedagogică îl are în asigurarea calităţii educaţiei. Sunt invitaţi specialişti ai ştiinţelor educaţiei din ţară şi străinătate.

Prezenţa Dvs. va contribui la creşterea ţinutei academice a manifestării noastre!

Program general Nou!

Comitetul de program, Comitetul de organizare

Recomandări pentru tehnoredactarea articolelor în vederea publicării în Analele Universităţii din Oradea

InvitațieInvitation

INSCRIERE ONLINE - finalizată

 

Secţiuni:

  1. Psihologia Educaţiei
  2. Pedagogie
  3. Didactica Specialităţii
  4. Psihopedagogie Specială
  5. Noile Educaţii
  6. Management Educaţional
  7. Consiliere şi orientare
  8. Studenţi
  9. Varia
informationTermene limită:
* 01.11.2013 – înregistrarea on-line la adresa http://www.uoradea.ro Sesiunea Ştiinţifică 2013, Înregistrare la conferinţă;
* 04.11.2013 – confirmarea acceptării înscrierilor;
* 15.11.2013 – expedierea lucrărilor integrale pe adresa persoanei de contact. Acestea vor fi trimise în format electronic, pe e-mail (ca document ataşat) sau aduse personal, pe CD sau dischetă.

 

noteInformaţii despre plata taxei de participare
Taxa de participare este de 100 lei. Aceasta acoperă cheltuielile de publicare, mapa conferinţei, pauzele de cafea, cocktail-ul de bun venit, precum şi masa de prânz din data de 09 noiembrie 2013. Participarea studenţilor este gratuită. Taxa de participare se achită în contul RO71TREZ0765003XXX000038, cod fiscal 4287939 deschis la Trezoreria Oradea

Persoană de contact:

Conf.univ.dr. Valentin Blândul, Universitatea din Oradea, D.P.P.P.D., Str. Universităţii , nr. 1, Oradea, jud. Bihor, Tel: / fax  0259 408788, 0745 267047, E-mail bvali73@yahoo.com

Informaţii actualizate se pot obţine, iar înscrierile on-line se pot face la adresa Centrului de Cercetări Educaţie – Cultură – Societate al DPPPD Oradea http://educatie-oradea.ro butonul „Sesiune Ştiinţifică 2013”. DPPPD