Loading...
 
British EnglishRomână

DPPD

TOC Next page
DPPD

Departamentul pentru Pregătirea Personalului DidacticImage  

Anunt inscrieri programe postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua - mai 2020

Fisa de inscriere programe postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua - mai 2020

 

Planuri de invatamant cursuri DPPD


Program de Formare Psihopedagogică

Departamentul pentru  Pregătirea  Personalului Didactic,  din cadrul Universităţii din Oradea, este o structură universitară autonomă, subordonată Senatului universitar, abilitată să asigure formarea iniţială, psihopedagogică şi didactică, teoretică şi practică, a studenţilor şi absolvenţilor învăţământului universitar în vederea obţinerii dreptului de a profesa în învăţământ.

Departamentul pentru  Pregătirea Personalului Didactic este abilitat să organizeze şi activităţi din sfera formării continue a personalului didactic, a promovării profesionale prin sistemul  de acordare a gradelor didactice, precum şi activităţi specifice de cercetare ştiinţifică, potrivit legii şi reglementărilor interne ale fiecărei universităţi.DPPPD