Loading...
 
British EnglishRomână

MEDICIS

DPPD  »  Students’ workshops  »  MEDICIS

Coordonator: Prof. univ. dr. Mariana Marinescu 
Participanţi: studenţii Facultăţii de Medicină și Farmacie
Frecvenţa întâlnirilor: lunar
Perioada: 
01.10.2016 - 10.06.2017

 

Argumentare

Locul și rolul educaţiei pentru sănătate în contextul educaţiei şcolare

Informarea şi pregătirea privind cunoştinţele de educaţie pentru sănătate, de a forma deprinderi, convingeri şi comportamente trainice de păstrare şi menţinere a sănătăţii, este o condiţie de bază necesară omului modern. Familiarizarea cu obiectivele educaţiei pentru sănătate este o necesitate, păstrarea unui organism sănătos şi a unui mediu de viaţă sănătos este, în esenţă, datoria şi sarcina primordială a fiecăruia dintre noi.

Numeroase studii privind educaţia pentru sănătate au sugerat că rezultatele din domeniul sănătăţii pot fi influenţate de cei care participă la măsurile de ocrotirea sănătăţii, de stilul de comunicare, de abilităţi şi practici.

Este necesară o mai mare deschidere şi înţelegere privind încurajarea realizării unor proiecte privind educaţia pentru sănătate la nivel comunitar.

Viitoarele cercetări în domeniu (inclusiv proiecte) ar trebui să includă evaluări sistematice ale intervenţiilor pentru promovarea sănătăţii, studii psihologice extinse la nivelul individual şi al comunităţilor şi proceselor/ acţiunilor din aceste comunităţi. De asemenea, specialiştii efectuează studii aprofundate privind înţelegerea semnificaţiilor în acest domeniu, asociate cu practici de promovare a sănătăţii. 

 

Scopul realizării cercului studențesc MEDICIS:
 • participarea la diferite acțiuni privind promovarea educației pentru sănătate la nivel comunitar;
 • realizarea de lecții practice de prim ajutor în școlile din Oradea;
 • sporirea competenței profesionale privind realizarea unor proiecte în domeniul educației pentru sănătate în comunitatea locală.

 

Obiective operaţionalizabile la nivelul activităţilor propuse studențiilor de la cerc: 
 • argumentarea importanţa educaţiei pentru sănătate într-o societate modernă;
 • aplicarea corectă a măsurilor de prim ajutor în cazul unor urgenţe medicale;
 • aprofundarea cunoştinţelor medicale legate de creşterea calităţii vieţii;
 • contribuirea la creşterea gradului de sănătate publică în comunitatea locală;
 • participarea, pe bază de voluntariat, la derularea de proiecte privind promovarea sănătăţii.

 

Modalităţi de realizare a educaţiei pentru sănătate

Ca modalităţi de realizareaeducaţiei pentru sănătate amintim: activităţile instructiv-educative din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi universitar; lecţii, cursuri şi seminarii, lucrări de laborator, practica medicală şi de cercetare a studenţilor, simulări de acordare a primului ajutor, dezbateri în simpozioane, mese rotunde, reuniuni internaţionale, conferinţe, seminarii, schimburi de experienţă etc.

 

Planificarea tematicii

Tema

Data

1. Educaţia pentru sănătate permanentă

24.10.2016

2. Cercetarea psihopedagogică

24.11.2016

3. Metoda anchetei

9.12.2016

4. Alcătuirea unui chestionar privind educaţia  pentru sănătate

25.01.2017

5. Administrarea chestionarelor în școli

25.02.2017

6. Primul ajutor – lecţii practice în şcoli

25.03.2017

7. Primul ajutor – lecţii practice în şcoli

7.04.2017

8. Primul ajutor – lecţii practice în şcoli

15.05.2017

9. Masă rotundă – analiza activității, rezultate

10.06.2017

 

Referințe bibliografice
 1. Bereczki-Rebreanu, A., (2007), Politicile în domeniul sănătății în contextual reformei sociale din România, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
 2. Bucur, Ghe. E.;  Popescu, O., (1999), Educaţia pentru sănătate în şcoală, Editura Fiat Lux, Bucureşti.
 3. Dumitrache, A.; Moraru, R.; Dumitrașcu, L., (2005), Științe comportamentale. Note de curs, Editura Cermaprint, București.
 4. Marinescu, M., (2005), ,,Educaţia pentru sănătate – componentă a noilor educaţii”, in Repere privindoptimizarea activităţii instructiv-educative, Editura Universităţii din Oradea, pp. 13-48.
 5. Marinescu, M.; Botea, D.; Botea, M., (2008), ,,Studiu privind expertiza medico-legală a victimelor accidentelor rutiere” în The 32th AnnualCongress of the American Romanian Academy of ArtsandSciences (ARA), publicată în Proceedings, Editura Polytechnic International Press Montréal, Québec,  pp. 558-560.
 6. Marinescu, M., (2009), ,,Locul și rolul educației pentru sănătate în societatea contemporană”, în Studii şicercetări, Tomul XIV, Editura Argonaut, Cluj-Napoca,   pp. 189-196.
 7. Marinescu, M., (2013), Noile educații în societatea cunoașterii, Editura ProUniversitaria, Bucirești.
 8. Marinescu,M.,(2015),,,Romanian Students’ Perception Over theOptional Curriculum HealthcareEducation”, in “Procedia - Social and Behavioral Sciences - 6th World Conference in EducationalSciences, 6th-8thFebruary 2014, Malta, Publishedby ELSEVIER Ltd.ThisProcediaisincluded in thefollowingdatabases: ScienceDirect, Scopusand Thomson Reuters ConferenceProceedingCitation Index (ISI Web ofScience). doi:10.1016/j.sbspro.2015.04.232Volume 191, 2 June 2015, Pages 2034–2039 ISSN 1877-0428 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815024921
 9. Marinescu,M.,(2016),,,The role of heredity, environment, andeducation in personality in development”, in Indian Journal of appliedResearch, vol.: 6 /Issue: 1/ ISSN - 2249-555X, I, January, 2016, pp. 41-43, Journal DOI : 10.15373/2249555X
 10. Website   : www.worldwidejournals.comEmail Id  : Editor@ijar.in
  http://www.worldwidejournals.com/ijar/issues.php?m=January&y=2016&id=56
  http://www.worldwidejournals.com/ijar/file.php?val=January_2016_145146885714.pdf
 11. Partin, Z.; Stama, I., (2010), Educaţie pentru sănătate clasele V-VI, Editura Corint. Bucureşti.
 12. Rath-Boșca, D.L.; Marinescu, M.;Roman, O.T.; Botea, M.O., (2016), ,,The mediation in the medical malpraxis,  AGORA International Journal of JuridicalSciences, www.juridicaljournal.univagora.ro,  pp. 1-9.
  www.juridicaljournal.univagora.ro
  https://www.google.ro/search?q=revista+agora+international+journal+oj+juridical+sciences&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=GCSNVrLfF4T-UOKZhqAI
 13. ***M.E.C., C.N.C., (2003), Ghid pentru cadre didactice-Programul Naţional „Educaţie pentru sănătate” în Şcoala Românească.


DPPPD