Loading...
 
British EnglishRomână

Proiecte Educative - bilaterale, nationale, internationale

DPPD  »  Cercetare DPPD  »  Proiecte Educative - bilaterale, nationale, internationale

DPPPD este inclus in următoarele proiecte de cercetare şi programe internaţionale, ca partener, co-coordonator     sau coordonator.

Intensive Programme / Socrates (coordonator) "Cross - Cultural Issues in Deaf Education - an European Approach for Analysis and Solutions" - (2002/2003);

Intensive Programme / Socrates (partener) "Intercultural Competences for Social Work, Social Pedagogy and Education" - (2001/2002, 2002/2003, 2003/2004);

Intensive Programme / Socrates (partener) "Social Care at European Open Market" - (2000/2001, 2001/2002);

Programele de tip “Socrates” derulate între Universitatea din Oradea, D.P.P.P.D. şi universităţi din Belgia, Portugalia, Italia şi Finlanda au avut drept scop realizarea de mobilităţi între studenţii români şi străini, oferindu-le acestora posibilitatea să studieze la instituţiile partenere. Rezultatele acestor mobilităţi au constat în implicarea a peste 100 studenţi români şi străini care au avut posibilitatea să frecventeze cursurile şi să se specializeze la universităţile din ţările menţionate, respectiv la Universitatea din Oradea. Persoană de contact: prof.univ.dr. Letiţia Filimon, e-mail fililetitia@yahoo.com

 

Training and Sensibilization Programme to Support the Implementation of the National Child - Care Policies in the Bihor County (co-coordonatori) - (2001/2002, 2002/2003, 2003/2004);

Proiectul "Training and Sensibilization Programme to Support the Implementation of the National Child - Care Policies in the Bihor County" derulat în perioada 2001-2005 în parteneriat între Universitatea din Oradea şi KATHO Belgia a avut drept scop formarea iniţială şi continuă în domeniul educaţiei copiilor cu dizabilităţi a cadrelor didactice care predau în învăţământul special din municipiul Oradea şi judeţul Bihor. Rezultatele obţinute în urma implementării proiectului "Training and Sensibilization Programme to Support the Implementation of the National Child - Care Policies in the Bihor County" au constat în formarea în psihopedagogie specială a a 380 cadre didactice care predau copiilor cu dizabilităţi din şcolile speciale şi de masă din municipiul Oradea şi judeţul Bihor. Persoană de contact: prof.univ.dr. Vasile Marcu, e-mail vasile@marcunet.com

 

Educaţia pentru calitate în formarea formatorilor (coordonator) - (2003);

Proiectul "Educaţia pentru calitate în formarea formatorilor" derulat la Universitatea din Oradea în anul 2003 a avut drept scop dezvoltarea profesională a studenţilor care frecventează Modulul de formare în psihopedagogie şi metodică oferit de către Departamentul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic al Universităţii din Oradea în vederea dobândirii de către aceştia a abilităţilor de comunicare şi de muncă în echipă. Rezultatul proiectului "Educaţia pentru calitate în formarea formatorilor"  a constat în formarea a 23 de studenţi ai DPPPD Oradea care au dobândit abilităţi în comunicarea mesajului didactic precum şi pentru munca în echipă. Persoană de contact: conf.univ.dr. Valentin Blândul, e-mail bvali73@yahoo.com

 

Sprijin pentru cei de lângă tine (coordonator) - (2004);

Proiectul "Sprijin pentru cei de lângă tine" derulat la Universitatea din Oradea în anul 2004 a avut drept scop dezvoltarea abilităţilor cadrelor didactice care frecventează modulele de formare oferite de către Departamentul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic al Universităţii din Oradea în conceperea, scrierea şi managementul proiectelor. Rezultatul proiectului "Sprijin pentru cei de lângă tine" a constat în formarea unui corp de 20 persoane capabile să acceseze fonduri nerambursabile, respectiv să asigure formare în „cascadă” în domeniul scrierii şi managementului de proiecte. Persoană de contact: conf.univ.dr. Valentin Blândul, e-mail bvali73@yahoo.com

 

Medical Adventure School Holiday (partner) - (2004-2011);

Proiectul "Medical Adventure School Holiday" la care D.P.P.P.D. al Universităţii din Oradea este partener al S.A.R.T.I.S.S., S.M.U.R.D. şi A.S.M.O. şi-a propus drept scop pregătirea studenţilor şi, în general, a populaţiei laice în probleme de acordare a primului-ajutor medical şi a intervenţiei în caz de dezastre. Rezultatele proiectului sunt reprezentate de formarea unui grup de 20 studenţi ai Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii Oradea capabili să acorde primul-ajutor în caz de necesitate şi să formeze « în cascadă » tineri capabili să intervină prompt şi eficient în asemenea situaţii. Persoană de contact: conf.univ.dr. Mariana Marinescu, e-mail marinescum54@yahoo.com

 

Who are We? You and I We are Building Europe Together" (partner) - (2004/2005, 2005/2006, 2006/2007)

Proiectul "Who are We? You and I We are Building Europe Together" la care D.P.P.P.D. al Universităţii din Oradea este partener al unor instituţii de învăţământ din România, Grecia şi Portugalia ăşi propune formarea la elevi a unei conştiinţe europene care să-i ajute să îşi însuşească mai eficient valorile promovate în U:E: Rezultatele acestui proiect vor consta în alcătuirea unui grup de 50 de liceeni români care vor realiza schimburi interculturale cu colegii lor din celelalte ţări menţionate. Persoană de contact: prof.univ.dr. Florica Orţan, e-mail florica.ortan@yahoo.com

Întărirea capacităţii ong-urilor în implementarea politicilor de tineret în ţările din centrul si estul Europei precum si din Caucazi, (partener) 2006.

Proiectul „Întărirea capacităţii ong-urilor în implementarea politicilor de tineret în ţările din centrul si estul Europei precum si din Caucazi” implementat de Mişcarea Tinerilor pentru Pace, România în parteneriat cu universitatea din Oradea în anul 2006 la Oradea şi Băile Felix a avut drept scop dezvoltarea abilităţilor tinerilor de Centrul şi Estul Europei de a stabili relaţii de comunicare interculturală. Rezultatul proiectului „Întărirea capacităţii ONG-urilor în implementarea politicilor de tineret în ţările din centrul si estul Europei precum si din Caucaz” a constat în constituirea unui grup alcătuit din 37 de tineri capabili să dezvolte relaţii de comunicare interculturală şi să stabilească parteneriate internaţionale între ONG-urile din care fac parte. Persoană de contact: conf.univ.dr. Valentin Blândul, e-mail bvali73@yahoo.com

 

Monitoringul calităţii şi dezvoltării învăţământului din Republica Moldova

Proiectul este coordonat de Centrul de Cercetare „Politici Educaţionale în Învăţământul Superior” din cadrul Universităţii de Stat din Moldova şi finanţat de Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Republicii Moldova. Nr. contract 06.411.034 F, suma eligibilă 250000 lei MD.. Universitatea din Oradea prin DPPPD este partener în cadrul acestui proiect, membrii echipei de implementare având responsabilităţi în realizarea unei analize comparate privind monitoringul calităţii şi dezvoltării învăţământului din România şi Republica Moldova, respectiv publicarea rezultatelor acestei analize în monografia editată în urma proiectului. Perioada de implementare: 2006 – 2010. Responsabil din partea Universităţii din Oradea – conf.univ.dr. Valentin Blândul, e-mail bvali73@yahoo.com

 

Proiectarea finalităţilor şi a cadrului metodologic privind structurarea învăţământului superior în trei cicluri

Proiect este coordonat de Centrul de Cercetare „Politici Educaţionale în Învăţământul Superior” din cadrul Universităţii de Stat din Moldova şi finanţat de Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Republicii Moldova. Nr. contract: 06.411.035F, suma totală eligibilă – 250000 Lei MD. Universitatea din Oradea este partener în cadrul acestui proiect, iar responsabilităţile DPPPD ţin de realizarea unei analize comparate privind cadrul instituţional de implementare a procesului Bologna pe cele 3 cicluri ale învăţământului superior în România şi Republica Moldova. Perioada de implementare: 2006 – 2010. Responsabil din partea Universităţii din Oradea – conf.univ.dr. Valentin Blândul, e-mail bvali73@yahoo.com

 

Starting early to make life better for children with special needs (O viaţă mai bună pentru copiii cu CES)

Proiectul este finanţat de Comisia Europeană prin ANPCDEFP România în cadrul Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii (LLP) – parteneriat şcolar multilateral Comenius şi coordonat de Centru Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr.1 Oradea în perioada octombrie 2007- august 2009. Nr. contract: 07-PM-478-BH-RO, suma totală eligibilă – 10000 EURO. Responsabilităţile DPPPD al Universităţii din Oradea în cadrul proiectului au constat în susţinerea unor cursuri de formare pentru profesori, pe tema “Modalităţi de reabilitare a copiilor cu CES”.respectiv organizarea în colaborare cu CSEI Nr. 1 Oradea a Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice cu tema “Modalităţi de reabilitare a copiilor cu CES”. Responsabil din partea Universităţii din Oradea – conf.univ.dr. Valentin Blândul. Detalii pe site-ul proiectului www.startingearly.eu

 

Learning by Doing, Living by Working (Învăţăm făcând, trăim muncind)

Proiectul este coordonat de Centru Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr.1 Oradea. Proiectul derulat în perioada iulie 2009 - august 2011 este finanţat de Comisia Europeană prin ANPCDEFP (www.anpcdefp.ro). Nr. contract: COM-09-PM-56-BH-RO, suma totală eligibilă – 10000 EURO. Proiectul face parte din Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii (LLP) – parteneriat şcolar multilateral Comenius. Responsabilităţile DPPPD al Universităţii din Oradea în cadrul proiectului au constat în coordonarea cercetării „Aspecte ale integrării şcolare a elevilor cu dizabilităţi” reprezentând unul dintre produsele finale ale proiectului, respectiv diseminarea activităţilor şi rezultatelor proiectului. Responsabil din partea Universităţii din Oradea – conf.univ.dr. Valentin Blândul, e-mail bvali73@yahoo.com

 

Colaborare pentru egalitatea de şanse în educaţia multietnică transfrontalieră (CESEMT)

Proiectul este implementat de Universitatea din Oradea (DPPPD şi Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei de la Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane), în parteneriat cu Universitatea din Debrecen (filiala Hajdúböszörmény). Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană prin Programul de Cooperare transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, cu nr. de referinţă: HURO/0801/124 – CESEMT, suma totală de 141000 EURO şi perioada de implementare: 2010 – 2011. CESEMT şi-a propus monitorizarea activităţilor interculturale ale colectivităţilor multietnice din judeţele din nord-vestul României şi din estul Ungariei, culegerea folclorului local al etniilor de români, maghiari, slovaci, şvabi şi rromi (din 10 localităţi: Hirip, Berveni, Cenaloş, Foieni, Palota - RO, Nagykereki, Körösszakál, Körösszegapáti, Bojt, Körösnagyharsány - HU) care trăiesc de o parte şi de alta a frontierei. Finalizarea activităţilor noastre se va concretiza în culegeri de folclor ce vor fi valorificate în programele cursurilor opţionale la clasele primare (şi nu numai), în alte studii de specialitate, CD-uri monografice şi didactice, pagina web - pentru cunoaşterea reciprocă şi pentru educaţia non-formală, inclusiv pentru pregătirea, formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice în acest context. Manager proiect – prof.univ.dr. Vasile Marcu, pagina web - http://www.huro-oradea-debrecen.eu

 

Model bilateral agreement for the academic year 2006 – 2008” (Erasmus Link) în colaborare cu Akershus University College (Norvegia).

Programele de tip “Erasmus” derulate între Universitatea din Oradea, D.P.P.P.D. şi universităţi din Norvegia au avut drept scop realizarea de mobilităţi între stdenţi masteranzi, respectiv profesori români şi străini, oferindu-le acestora posibilitatea să studieze la instituţiile partenere. Rezultatele acestor mobilităţi au constat în implicarea a peste 10 studenţi şi profesori români şi norvegieni care au avut posibilitatea să frecventeze cursurile şi să se specializeze la universităţile din Norvegia, respectiv la Universitatea din Oradea. Persoană de contact: conf.univ.dr. Florica Orţan, e-mail florica.ortan@yahoo.com

           

CiCe3: Children Identity and Citizenship in Europe THEMATIC NETWORK număr de identificare 223095-CP-1-2005-1-UK-ERASMUS-TN, coordonator/contractor London Metropolitan University, 2005-2008; http://cice.londonmet.ac.uk

         

CiCe3: Children Identity and Citizenship in Europe THEMATIC NETWORK număr de identificare 142821-LLP-1-2008-1-UK-ERASMUS-ENW,  coordonator / contractor London Metropolitan University, 2005-2008; http://cice.londonmet.ac.uk

European MA in Citizenship Education CURRICULUM DEVELOPMENT - număr de identificare CP 28718-IC-1-2002-1-UK-ERASMUS-PROGUC1, coordonator London Metropolitan University, 2004-2006; http://webct.londonmet.ac.ukhttp://cice.londonmet.ac.uk/links.cfm?page=ma

 

Gruntdvig - Parents as family vocational adviser for children, coordinator Academy of Management in Lodz, Polonia, cod identificare 134247-LLP-2007-PL-GRUNTDVIG-GMP, Contract nr. 2007-3052/001-001, website: www.educatie-oradea-ro

 

CiCe2: Children Identity and Citizenship in Europe THEMATIC NETWORK număr de identificare 101493-CP-1-2002-1-UK-, coordonator University of North London,  http://cice.londonmet.ac

 

Proiectul de cercetare CNCSIS / AT 128/2007 „Educaţia pentru cetăţenie activă: participarea comunitară” a fost derulat între ianuarie – decembrie 2007 şi a fost coordonat de lect.univ.dr. Nicoleta Chioncel din cadrul Universităţii din Oradea, contact nchio@uoradea.ro. Mai multe informaţii la adresa http://www.educatie-oradea.ro. Scopul cercetării a vizat evidenţierea modului în care capitalul social al reţelelor de vecinătate sprijină procesele de învăţare socială în cadrul comunităţii locale. Obiectivele specifice ale proiectului au fost: reconceptualizarea strategiilor educaţionale în comunitate; analiza proceselor educaţionale şi a nevoilor diferitelor tipuri de organizaţii comunitare, identificarea serviciilor educaţionale necesare stimulării cetăţeniei active; şi construirea unui model al strategilor educaţionale pentru stimularea participării comunitare şi elaborarea unor recomandări de politici educaţionale. S-a realizat identificarea mişcărilor sociale de notorietate din Oradea care au reuşit să mobilizeze un număr mare de cetăţeni, accentuându-se mecanismele prin care acestea reuşesc să atragă aderenţi, rolul actorilor implicaţi şi mai ales mecanismele de învăţare a cetăţeniei active. Proiectul a propus o strategie educaţională de dezvoltare a capitalului social, uman şi cultural în cadrul comunităţilor şi pledează pentru reconsiderarea rolului educativ al iniţiativelor civice.

 

Parents as family vocational adviser for children, 2007–2009, Cod identificare: 134247-LLP-2007-PL-GRUNDTVIG-GMP Contract nr. 2007-3052/001-001, Parteneri din şase ţări europene: Austria, Italia, Polonia, România, Slovacia şi Spania. contact Conf.univ.dr. Chioncel Nicoleta nchio@uoradea.ro.  Website proiect http://www.parents-project.eu. Problema consilierii pentru alegerea carierei este una esenţială într-o societate dinamică şi în continuă schimbare, cu atât mai mult cu cât, pe de o parte, exigenţele tinerilor faţă de ei înşişi şi faţă de propria carieră sunt din ce în ce mai mari, iar pe de altă parte familia se confruntă cu dileme în raport cu definirea alternativelor pentru viitoarea profesie a copiilor. Proiectul internaţional de cercetare şi dezvoltare „Părinţii – consilieri vocaţionali ai copiilor” (Grundtvig 2007 - 2009) si-a propus realizarea unor studii privind nevoile de formare ale părinţilor în domeniul consilierii privind alegerea carierei şi implementarea unor modalităţi practice de formare a părinţilor în acest domeniu. Prin materialele realizate şi activităţile propuse proiectul şi-a îndeplinit cele două obiective respectiv (1) promovarea învăţării adulţilor, a educaţiei părinţilor pentru oferirea unui sprijin copiilor lor în ceea ce priveşte decizia privind alegerea viitoarei profesiuni a elevilor şi (2) dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor de comunicare ale părinţilor participanţi prin promovarea şi susţinerea unor relaţii de colaborare şi consultare în echipe (tutoriat, mentorat, peer-group, tandem).

 

Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse. Un model inter-regional de şcoală antreprenorială pentru femei, Proiect finanţat din Fondul Social European - “Investeşte în oameni!” Contract  nr. POSDRU/9/3.1/S/5, 2010- 2011, coordonator prof.univ.dr. Anca Dodescu, Facultatea de Ştiinţe Economice. Implicarea experţilor din DPPPD prof.univ.dr. Letiţia Filimon, conf.univ.dr. Cristina Zdrehuş şi conf.univ.dr. Nicoleta Chioncel. Website proiect http://www.antres.ro.

 

Lideri participanţi şi spectatori. Determinanţi ai participării comunitare în România urbană. Grant CEEX cod 192, 2006- 2009 contract nr. 5881/ 18.09.2006, coordonator conf.univ.dr. Adrian Hatos, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane. Participare din cadrul DPPPD conf.univ.dr. Nicoleta Chioncel. Prezentare proiect la http://socioumane.ro.

 

Adolescenţii viitori cetăţeni. Studiu longitudinal privind procesul de excluziune la adolescenţii şcolari. Perioade de implementare: 2006–2009, Grant CNCSIS cod 497, contract nr. 2528/05.05.2006, coordonator conf.univ.dr. Adrian Hatos, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane. Participare din cadrul DPPPD conf.univ.dr. Nicoleta Chioncel. Prezentare proiect la http://socioumane.ro

 

A Tolerant World with a Help of Digitar Competences (coordonator), 2010 - 2012

Proiectul este finanţat prin programul „Învăţare pe tot parcursul vieţii  Nr. identificare: GRU–10–P–LP–56–BH–ES. Proiectul este coordonat de Universitatea din Oradea (România), având parteneri din Spania, Italia, Turcia, Ungaria. Valoarea totală a proiectului este de 20 000 EURO. Manager proiect – prof.univ.dr. Florica Orţan, e-mail florica.ortan@yahoo.com

 

Erasmus Intensive Programme: Inclusion of persons with disabilities in employment, education and health services. Nr. de identificare: 2010–1–MO1–ERA-10–01935. Universitatea din Oradea (România) este partener în acest proiect, alături de universităţi din Norvegia, Suedia, Anglia, Scoţia. Valoarea proiectului este de 99000 EURO. Perioada de derulare  - 2010–2013. Responsabil de proiect din partea Universităţii din Oradea - prof.univ.dr. Florica Orţan, e-mail florica.ortan@yahoo.com

 

Together for Europe Through Active Citizenship (partener), 2006-2009.   

Proiectul este implementat în cadrul parteneriatului pentru învăţare – Grundtvig 2, Programul Învăţare pe tot parcursul vieţii. Nr. de referinţă: GRU – 10 – P – LP – 56 – BH – E /  06 – G2 – 170 – BH – RO – C. Valoarea totală a proiectului este de 23000 EURO. Parteneri în cadrul proiectului sunt  Universitatea din Oradea (România), respectiv universităţi din Italia şi Turcia. Responsabil de proiect din partea Universităţii din Oradea - prof.univ.dr. Florica Orţan, e-mail florica.ortan@yahoo.com

 

Şcoala, Şansa mea! (coordonator), 2010 – 2012.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltare Resurse Umane, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”. Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele: creşterea gradului de informare în rândul comunităţilor din cadrul localităţilor vizate cu privire la necesitatea prevenirii şi corectării părăsirii timpurii a şcolii respectiv la efectele negative pe care acest fenomen le-ar avea în viaţa persoanelor adulte şi a societăţii în care acestea trăiesc; creşterea atractivităţii şcolii şi a performanţelor academice ale elevilor care învaţă în şcolile vizate; dezvoltarea parteneriatului „Şcoala – Comunitate – Părinţi” prin conştientizarea faptului că şcoala aparţine comunităţii şi trebuie implicată în demersul educativ, inclusiv în prevenirea abandonului şcolar. Principalii beneficiari ai acestui proiect sunt reprezentaţi de cei 100 de elevi care îşi vor schimba atitudinea în raport cu educaţia (minimalizându-se astfel şansele lor de a abandona şcoala), de familiile acestora şi de comunităţile locale în care aceştia trăiesc. Proiectul este implementat sub coordonarea Universităţii din Oradea în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor. Cod contract: POSDRU/23/2.2/G/28073. Sumă totală – 312884 RON. Manager proiect – conf.univ.dr. Valentin Blândul. Pagina web www.educatie-oradea.ro

 

Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar (partener), 2010 – 2013

Proiectul RIFSE este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltare Resurse Umane 2007-2013 are ca obiectiv general dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar prin participarea la un program de formare continuă în sistem e-learning introdus în oferta educaţională a DPPPD ale diferitelor universităţi. Proiectul este implementat de Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi, iar Universitatea din Oradea este Partenerul nr. 3. Cod contract: POSDRU/87/1.3/S/51391. Grupul-ţintă este reprezentat de 1400 cadre didactice care predau în învăţământul preşcolar şi primar românesc din regiunile nord-est (judeţele Iaşi, Suceava şi Neamţ), sud-est (judeţul Galaţi), respectiv nord-vest (judeţul Bihor). Aceste cadre didactice vor proveni, de preferinţă, din mediul rural şi vor primi o subvenţie financiară pentru achiziţionarea echipamentelor informatice şi a conexiunii la Internet. Proiectul care durează 3 ani se va finaliza în 2013 şi are drept rezultate un program de formare în sistem e-learning acreditat şi livrat la nivel naţional, un Centru inter-regional de formare în sistem e-learning, 32 de cursuri în format electronic adaptat nevoilor de formare, 1400 de carde didactice participante la sesiunile de formare continuă ş.a. Responsabil proiect din partea Universităţii din Oradea – conf.univ.dr. Valentin Blândul. Pagina web: www.rifse.uaic.ro

 

BOIT – Burnout Intervention Training for Managers and TeamLeaders Proiect 502360-LLP-1-2009-1-AT-LEONARDO-LMP; Grant Agreerment 2009-2169/ 001-001. Proiectul se derulează în perioada 1.01.2009- 31.12.2011, in parteneriat cu 8 instituţii din 6 ţări europene. Coordonator: Die berater, Austria. Mai multe informaţii privind proiectul: http://www.burnoutintervention.eu/index.php?id=15&L=4DPPPD