Loading...
 
British EnglishRomână

Cercuri - Facultatea de Inginerie Electrica si Tehnologia Informatiei

Lista cercurilor ştiinţifice studenţeşti

Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei

An universitar 2012-2013

 

Nr. crt.

Denumire cerc stiintific studentesc

Coordonator activitate cerc

Plan de activitate

Departament

1

Cercetări şi perspective în domeniul calculatoare şi tehnologia informaţiei

Membrii departamentului

Anexa 1

Departamentul de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei

2

Echipamente , tehnologii şi materiale electrotehnice

Prof.univ.dr. Dorel Anton HOBLE

Lect.univ.dr. Claudia STAŞAC

Anexa 2

Departamentul de  Inginerie Electrică

3

Electronică Aplicată

Prof.dr.ing. Alexandru GACSÁDI

Anexa 3

Departamentul de Electronică şi Telecomunicaţii

4

Electrotehnică şi maşini electrice

Lect.univ.dr Carmen MOLNAR

 

Anexa 4

Departamentul de  Inginerie Electrică

5

Electrotermie

Conf.univ.dr Livia BANDICI

 

Anexa 5

Departamentul de  Inginerie Electrică

6

Radiocomunicaţii

Prof.dr.ing. Nistor Daniel TRIP

Anexa 6

Departamentul de Electronică şi Telecomunicaţii

7

Roboţi mobili. arhitectură şi aplicaţii software

Conf. univ. dr. ing. Tiberiu BARABAS

Anexa 7

Departamentul de Ingineria Sistemelor Automate şi Management

8

Softuri pentru comanda şi reglarea acţionărilor electrice

Şef.lucr.dr.ing. Viorica SPOIALĂ

 

Anexa 8

Departamentul de Ingineria Sistemelor Automate şi Management

 

 

CERCUL ŞTIINTIFIC STUDENTESC

CERCETĂRI ŞI PERSPECTIVE ÎN DOMENIUL CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

 Plan de activitate 2012-2013

 

Perioada

Activitatea

Responsabili

Octombrie 2012

Informarea studenţilor cu privire la obiectivele Cercului şi lansarea invitaţiei de înscriere, selecţia de noi membri ai cercului

Membrii departamentului

 

Noiembrie 2012

Organizarea primei întâlniri: prezentarea obiectivelor şi a principalelor activităţi;

Membrii departamentului

Noiembrie 2012

Stabilirea responsabilităților care revin membrilor echipelor formate pentru desfășurarea activităților programate

Membrii departamentului

Decembrie 2012

Activităţi de cercetare a echipelor formate

Membrii departamentului

Ianuarie 2013

Activităţi de cercetare a echipelor formate

Membrii departamentului

Februarie 2013

Pregătirea studenţilor care participă la concursurile studenţeşti: Hard and Soft 2013, Fii Competition 2013, Robochallenge 2013, Imagine Cup 2013

Membrii departamentului

Martie 2013

Pregătirea studenţilor care participă la concursurile studenţeşti: Hard and Soft 2013, Fii Competition 2013, Robochallenge 2013, Imagine Cup 2013

Membrii departamentului

Aprilie 2013

Întâlnire cu reprezentanţi ai mediului de afaceri: Qubiz, Softer, CG&GC HiTech Solutions

Membrii departamentului

Mai 2013

 

Organizarea unei sesiuni de comunicări știițifice pentru studenții de la calculatoare şi Tehnologia Informaţiei

Membrii departamentului

Iunie 2013

Întâlnire cu reprezentanţi ai mediului de afaceri: Neobyte, Celestica, Nexia Consulting

Membrii departamentului

Iulie 2013

Evaluare activitate cerc; propuneri de îmbunătăţire a activităţii cercului

Membrii departamentului

 

 

 

CERCUL ŞTIINTIFIC STUDENTESC

ECHIPAMENTE , TEHNOLOGII ŞI MATERIALE ELECTROTEHNICE

 Plan de activitate 2012-2013

 

Perioada

Activitatea

Responsabili

Sem. I/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului

Stabilirea membrilor cercului şi a direcţiilor de activitate

Prof.univ.dr. Dorel Anton HOBLE

Lect.univ.dr. Claudia STAŞAC

Sem. I/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului

Stabilirea temelor pentru proiecte

Prof.univ.dr. Dorel Anton HOBLE

Lect.univ.dr. Claudia STAŞAC

Sem. I/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului

Proiectarea sistemelor propuse

Prof.univ.dr. Dorel Anton HOBLE

Lect.univ.dr. Claudia STAŞAC

Sem. II/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului

Realizarea modulelor proiectate

Prof.univ.dr. Dorel Anton HOBLE

Lect.univ.dr. Claudia STAŞAC

Sem. II/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului

Realizarea de lucrări ştiinţifice, pe marginea temelor de lucru

Prof.univ.dr. Dorel Anton HOBLE

Lect.univ.dr. Claudia STAŞAC

Sem. II/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului

Participarea la Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti

Prof.univ.dr. Dorel Anton HOBLE

Lect.univ.dr. Claudia STAŞAC

 

 

CERCUL ŞTIINTIFIC STUDENTESC

ELECTRONICĂ APLICATĂ

 Plan de activitate 2012-2013

 

Perioada

Activitatea

Responsabili

Sem. II/ programul va fi stabilit la începutul semestrului

Sistemul senzorial al roboţilor mobili.

Prof.dr.ing. Gacsádi Alexandru

Sem. II/ programul va fi stabilit la începutul semestrului

Proiectarea cablajelor imprimate în OrCAD

 

Şef lucrări dr. ing. Şchiop Adrian

Sem. II/ programul va fi stabilit la începutul semestrului

Metode şi circuite de comandă a roboţilor mobili

S.l.dr.ing. Gavriluţ Ioan

Sem. II/ programul va fi stabilit la începutul semestrului

Creare instrumente virtuale in Lab View.

 

S.l.dr.ing. Tomşe Marin

Sem. II/ programul va fi stabilit la începutul semestrului

Realizarea unor instrumente de măsură electronice.

S.l.dr.ing. Tomşe Marin

Sem. II/ programul va fi stabilit la începutul semestrului

Aplicaţii cu microcntrolere

Asist.univ.drd.ing. Ţepelea Laviniu

Sem. II/ programul va fi stabilit la începutul semestrului

Proiectarea surselor în comutaţie

Asist.univ.drd.ing. Morgoş Lucian

 

 

CERCUL ŞTIINTIFIC STUDENTESC

ELECTROTEHNICĂ ŞI MAŞINI ELECTRICE

 Plan de activitate 2012-2013

 

Perioada

Activitatea

Responsabili

Sem. I/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului

Stabilirea membrilor cercului şi a direcţiilor de activitate

Lect.univ.dr Carmen MOLNAR

 

Sem. I/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului

Stabilirea temelor pentru proiecte

Lect.univ.dr Carmen MOLNAR

 

Sem. I/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului

Proiectarea sistemelor propuse

Lect.univ.dr Carmen MOLNAR

 

Sem. II/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului

Realizarea modulelor proiectate

Lect.univ.dr Carmen MOLNAR

 

Sem. II/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului

Realizarea de lucrări ştiinţifice, pe marginea temelor de lucru

Lect.univ.dr Carmen MOLNAR

 

Sem. II/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului

Participarea la Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti

Lect.univ.dr Carmen MOLNAR

 

 

 

CERCUL ŞTIINTIFIC STUDENTESC

ELECTROTERMIE

 Plan de activitate 2012-2013

 

Perioada

Activitatea

Responsabili

Sem. I/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului

Stabilirea membrilor cercului şi a direcţiilor de activitate

Conf.univ.dr Livia Bandici

 

Sem. I/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului

Stabilirea temelor pentru proiecte

Conf.univ.dr Livia Bandici

 

Sem. I/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului

Proiectarea sistemelor propuse

Conf.univ.dr Livia Bandici

 

Sem. II/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului

Realizarea modulelor proiectate

Conf.univ.dr Livia Bandici

 

Sem. II/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului

Realizarea de lucrări ştiinţifice, pe marginea temelor de lucru

Conf.univ.dr Livia Bandici

 

Sem. II/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului

Participarea la Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti

Conf.univ.dr Livia Bandici

 

 

CERCUL ŞTIINTIFIC STUDENTESC

RADIOCOMUNICAŢII

 Plan de activitate 2012-2013

 

Perioada

Activitatea

Responsabili

Sem. II/ programul va fi stabilit la începutul semestrului

Oscilatoare şi modulatoare implementate cu ajutorul CI SAA612 pentru gama undelor scurte.

Prof.dr.ing. Trip Nistor Daniel

Sem. II/ programul va fi stabilit la începutul semestrului

Adaptarea de impedanţă.

Prof.dr.ing. Trip Nistor Daniel

Sem. II/ programul va fi stabilit la începutul semestrului

Etaj final de RF de putere pentru gama undelor scurte.

Prof.dr.ing. Trip Nistor Daniel

Sem. II/ programul va fi stabilit la începutul semestrului

Sinteza digitală de semnal (DDS). Comanda unui DDS cu microcontroler.

 

Prof.dr.ing. Trip Nistor Daniel

Sem. II/ programul va fi stabilit la începutul semestrului

Trafic radio. Propagarea undelor electromagnetice.

Prof.dr.ing. Trip Nistor Daniel

 

 

CERCUL ŞTIINTIFIC STUDENTESC

ROBOŢI MOBILI. ARHITECTURĂ ŞI APLICAŢII SOFTWARE

 Plan de activitate 2012-2013

 

Perioada

Activitatea

Responsabili

Sem. II/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului

Arhitectura sistemului mecanic. Roboţi mobili cu roti. Roboţi mobili cu senile. Roboţi păşitori

Conf. univ. dr. ing. Tiberiu Barabas

Prep. ing. Kovendi Zoltan

Sem. II/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului

Arhitectura sistemului de conducere. Sisteme de comandă. Sisteme de acţionare. Senzori. Comunicaţii

Conf. univ. dr. ing. Tiberiu Barabas

Conf. univ. dr. ing. Matica Liliana

Sem. II/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului

Simulatorul de roboti mobili MobotSim

Conf. univ. dr. ing. Tiberiu Barabas

 

Sem. II/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului

Simulatorul de roboti mobili MobileSim

Conf. univ. dr. ing. Tiberiu Barabas

Prep. ing. Kovendi Zoltan

Sem. II/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului

Mediul de simulare Marilou Robotics Studio 2008

Conf. univ. dr. ing. Tiberiu Barabas

Şef. lucr. dr. ing. Coroiu Laura

Sem. II/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului

Mediul de simulare Microsoft Robotics Studio 1.5.

 

Conf. univ. dr. ing. Tiberiu Barabas

Şef. lucr. dr. ing. Coroiu Laura

 

 

 

CERCUL ŞTIINTIFIC STUDENTESC

ROBOŢI MOBILI. ARHITECTURĂ ŞI APLICAŢII SOFTWARE

 Plan de activitate 2012-2013

 

Perioada

Activitatea

Responsabili

Sem. II/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului

Modelarea şi  simularea maşinii de current continuu utilizând mediul MatLAB-Simulink

Conf. univ. dr. ing. Dragoş Spoială

Şef. lucr. dr. ing. Sanda Dale

Şef. lucr. dr. ing. Viorica Spoială

Sem. II/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului

Simularea maşinii de inducţie utilizând mediul LabVIEW

Prof. univ. dr. ing. Helga Silaghi

Şef. lucr. dr. ing. Viorica Spoială

Şef. lucr. ing. Alina Pavel

Sem. II/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului

Modificarea vitezei maşinilor de c.c cu convertoare PWM şi microcontroler

Şef. lucr. dr. ing. Viorica Spoială

Şef. lucr. ing. Zoltan Nagy

Sem. II/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului

Comanda avansată cu PLC-uri a acţionărilor electrice

Prof. univ. dr. ing. Helga Silaghi

Conf. univ. dr. ing. Eugen Gergely

Şef. lucr. dr. ing. Viorica Spoială

Sem. II/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului

Comanda cu microcontroler a unui motor pas cu pas

Şef. lucr. dr. ing. Viorica Spoială

Şef. lucr. ing. Zoltan Nagy

Şef. lucr. ing. Alina Pavel

Sem. II/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului

Modificarea vitezei motoarelor asincrone prin frecvenţa tensiunii de alimentare (softul FUM)

Conf. univ. dr. ing. Alexandru  Bara

Şef. lucr. dr. ing. Viorica Spoială

Prep.ing. Claudiu Costea