Loading...
 
British EnglishRomână

Cercuri - Facultatea de Protectia Mediului

Lista cercurilor ştiinţifice existente la Facultatea de Protecţia Mediului

 

1.     DEPARTAMENTUL: IPA

DENUMIRE: FUNCTIONAL FOOD

2.     DEPARTAMENTUL: SILVICULTURA SI INGINERIE FORESTIERA

DENUMIRE: OIKOS

3.     DEPARTAMENTUL: INGINERIA MEDIULUI

DENUMIRE: Nymphaea lotus var. thermalis

DENUMIRE: Protecția și depoluarea solurilor ,,Iuliu Colibaș"

DENUMIRE: Calitatea mediului și a vieții

DENUMIRE: Protecția mediului

DENUMIRE: Protecția și depoluarea apelor

DENUMIRE: Protecția și depoluarea aERULUI

DENUMIRE: BIOTEHNOLOGII

DENUMIRE: Climatologie și meteorologie

DENUMIRE: Ecologie și ecotoxicologie

 

INTOCMIT:

PRODECAN CONF. DR. LAZAR ANDRA

 

Planul de activitate 2013 - 2014 al Cercului ştiinţific Oikos

 

În anul 2013 – 2014 vor fi desfăşurate următoarele activităţi :

Nr. crt.

Activităţi

Număr

1

Articole publicate de studenţi

26

2

Articole publicate în colaborare profesor – student

26

3

Participări la conferinţe naţionale

2

4

Participări la conferinţe internaţionale

2

5

Concursuri naţionale

-

6

Concursuri internaţionale

-

7

Lucrări de licenţă

20

8

Lucrări de disertaţie

15

9

Proiecte de cercetare

1

10

Aplicaţii la nivel local/naţional/regional

2

11

Alte produse

2

Coordonator Cerc ştiinţific studenţesc

Conf.univ.dr.biolog.Fodor Ecaterina

 

PLANUL DE ACTIVITATE pentru anul universitar 2013-2014 al Cercului ştiinţific studenţesc „Nymphaea lotus var. thermalis”

Nr. crt.

Denumirea activităţii

Perioada (data) realizării

Responsabili

1

Vizită la sediul ECOTOP Oradea

Octombrie 2013

Şef lucr.dr. Şerban Eugenia

Şef lucr.dr.ing. Vicaş Gabriela

2

Aplicație practică la Rezervaţia naturală Pârâul Peţea

Octombrie 2013

Şef lucr.dr.ing. Vicaş Gabriela

Şef lucr.dr.ing. Mintaş Olimpia

3

Aplicație practică la sediul Centrului pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Bihor

Noiembrie 2013

Şef lucr.dr. Şerban Eugenia

Şef lucr.dr.ing. Mintaş Olimpia

4

Aplicație practică la Rezervaţia naturală paleontologică Dealul Şomleului

Noiembrie 2013

Şef lucr.dr. Şerban Eugenia

Şef lucr.dr.ing. Vicaş Gabriela

5

Aplicație practică la Peşterile: Vadul Crişului, Ungurul Mare

Aprilie 2014

Şef lucr.dr. Şerban Eugenia

Şef lucr.dr.ing. Borza Ioana

6

Participare la aplicaţia practică „Protecţia mediului în Munţii Apuseni”

Aprilie 2014

Şef lucr.dr. Şerban Eugenia

Şef lucr.dr.ing. Vicaş Gabriela

Şef lucr.dr.ing. Mintaş Olimpia

7

Participare la aplicaţia practică „Dezvoltare durabilă şi protecţia mediului în Euroregiunea de NV”

Mai 2014

Şef lucr.dr.ing. Gâtea Manuel

Şef lucr.dr.ing. Borza Ioana

8

Participare cu lucrări ştiinţifice la work-shop-ul organizat cu prilejul Zilei Mondiale a Mediului

5 iunie 2014

Şef lucr.dr. Şerban Eugenia

Şef lucr.dr.ing. Vicaş Gabriela

Şef lucr.dr.ing. Mintaş Olimpia

Şef lucr.dr.ing. Gâtea Manuel

Şef lucr.dr.ing. Borza Ioana

9

Participare cu lucrări ştiinţifice la Simpozionul Ştiinţific Studenţesc Internaţional „Environmental protection – present and future”

Iulie 2014

Şef lucr.dr. Şerban Eugenia

Şef lucr.dr.ing. Vicaş Gabriela

Şef lucr.dr.ing. Mintaş Olimpia

Şef lucr.dr.ing. Gâtea Manuel

Şef lucr.dr.ing. Borza Ioana

Director departament,

Prof.univ.dr.ing. Cornel DOMUŢA

 

Responsabil cerc studenţesc,                                                 Secretar ştiinţific cerc studenţesc,

Şef lucr.dr. Eugenia ŞERBAN                                               Şef lucr.dr.ing. Gabriela VICAŞ

 

PLAN DE ACTIVITĂȚI ale cercului științific  studențesc - Protecția și depoluarea solurilor ,,Iuliu Colibaș"

anul universitar 2013/2014

Nr crt

Denumirea  activității

Perioada (data) realizării

Responsabil

1

Vizită la experimentele cu asolamente x lucrările solului, irigații și parcelele de control al scurgerilor de la SCDA Oradea. Participarea la înființarea culturilor de toamnă și recoltarea de probe de sol

Octombrie 2013

Prof.univ.dr.ing. Cornel Domuța

Conf univ. dr.ing. Maria Șandor

Prof.univ.dr.ing. Ioan Păcurar

2

Vizită la experiențele de lungă durată cu asolamentele, îngrășămintele chimice și organice și recoltare de probe de sol

Noiembrie 2013

Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Ciobanu

Prep.drd.ing. Adrian Vușcan

3

Vizită la oficiul Județean de Studii Pedologice și Agrochimice Bihor

Ianuarie 2014

Șef lucrări dr.ing. Radu Brejea

Prof.univ.dr.ing. Cornel Domuța

4

Vizită și prelevarea de probe de sol din câmpul de refacere a landșaftului din fosta carieră de bauxită de la Zece Hotare

Martie 2014

Șef lucrări dr.ing. Radu Brejea

Prof.univ.dr.ing. Cornel Domuța

5

Vizită și prelevare de probe de sol din câmpul de refacere a solurilor poluate cu petrol de la Oradea și Suplacu de Barcău

Martie 2014

Șef lucrări dr.ing. Radu Brejea

Conf. univ.dr.ing. Maria Șandor

6

Vizită și prelevare de probe de sol din perimetrul etalon Pocola și din câmpul de drenaj de la Butești

Aprilie 2014

Șef lucrări dr.ing. Radu Brejea

Prof.univ.dr.ing. Cornel Domuța

7

Participarea la aplicația practică ,,Protecția mediului în zona Munților Apuseni"

Aprilie 2014

Prof.univ.dr.ing. Cornel Domuța

Șef lucrări dr.ing. Radu Brejea

8

Participarea la aplicația practică ,,Dezvoltare durabilă și protecția mediului în euroregiunea N-V"

Mai 2014

Prof.univ.dr.ing. Cornel Domuța

Șef lucrări dr.ing. Radu Brejea

Conf univ. dr.ing. Maria Șandor

Prof.univ.dr.ing. Ioan Păcurar

Prep.drd.ing. Adrian Vușcan

9

Participarea cu lucrări științifice la workshopul organizat cu prilejul Zilei Mondiale ale Mediului

5 iunie 2014

Prof.univ.dr.ing. Cornel Domuța

Șef lucrări dr.ing. Radu Brejea

Conf univ. dr.ing. Maria Șandor

Prof.univ.dr.ing. Ioan Păcurar

Prep.drd.ing. Adrian Vușcan

10

Participarea cu lucrări la simpozionul științific internațional studențesc ,, Enviromental protection – present and future"

Iulie 2014

Prof.univ.dr.ing. Cornel Domuța

Șef lucrări dr.ing. Radu Brejea

Conf univ. dr.ing. Maria Șandor

Prof.univ.dr.ing. Ioan Păcurar

Prep.drd.ing. Adrian Vușcan

Director departament: Prof.univ.dr.ing. Cornel Domuța

Responsabil cerc studențesc                                                                      Secretar științific cerc studențesc

Șef l.dr.ing. Radu Brejea                                                                             Prof.univ.dr.ing. Cornel Domuța

 

PLAN DE ACTIVITĂȚI ale cercului științific  studențesc – Calitatea mediului și a vieții

anul universitar 2013/2014

Nr crt

Denumire  activității

Perioada (data) realizării

Responsabil

1

Identificarea calității factorilor de mediu din centrul de cercetare Ianculești, județul Satu Mare

Octombrie 2013

Prof. univ. dr. ing. Mircea Curilă

Prof. univ. dr. ing. Sarca Gheorghe

Șef luc. dr. ing. Cristian Oneț

2

Vizită la Direcția de Sănătate Publică Bihor

Ianuarie 2014

Prof. univ. dr. ing. Mircea Curilă

Prof. univ. dr. ing. Sarca Gheorghe

Șef luc. dr. ing. Cristian Oneț

Asist. univ. ing. Cornelia Cociuba

3

Vizită la Direcția Sanitar-Veterinară Bihor

Martie 2014

Prof. univ. dr. ing. Mircea Curilă

Prof. univ. dr. ing. Sarca Gheorghe

Șef luc. dr. ing. Cristian Oneț

4

Aplicații ale studiilor ciclului de viață al produselor (Life Cycle Assessement)

Martie 2014

Prof. univ. dr. ing. Mircea Curilă

Șef luc. dr. ing. Ana Maria Supuran

Șef luc. dr. ing. Cristian Oneț

5

Evaluarea impactului potențial de mediu al unui sistem-produs, utilizând rezultatele analizei inventarului ciclului de viață

Aprilie 2014

Prof. univ. dr. ing. Mircea Curilă

Șef luc. dr. ing. Ana Maria Supuran

Șef luc. dr. ing. Cristian Oneț

6

Participarea la aplicația practică ,,Protecția mediului în zona Munților Apuseni"

Aprilie 2014

Prof. univ. dr. ing. Mircea Curilă

Prof. univ. dr. ing. Sarca Gheorghe

Șef luc. dr. ing. Ana Maria Supuran

Șef luc. dr. ing. Cristian Oneț

Asist. univ. ing. Cornelia Cociuba

7

Participarea la aplicația practică ,,Dezvoltare durabilă și protecția mediului în euroregiunea N-V"

Mai 2014

Prof. univ. dr. ing. Mircea Curilă

Prof. univ. dr. ing. Sarca Gheorghe

Șef luc. dr. ing. Ana Maria Supuran

Șef luc. dr. ing. Cristian Oneț

Asist. univ. ing. Cornelia Cociuba

8

Participarea cu lucrări științifice la workshopul organizat cu prilejul Zilei Mondiale ale Mediului

5 iunie 2014

Prof. univ. dr. ing. Mircea Curilă

Prof. univ. dr. ing. Sarca Gheorghe

Șef luc. dr. ing. Ana Maria Supuran

Șef luc. dr. ing. Cristian Oneț

Asist. univ. ing. Cornelia Cociuba

9

Participarea cu lucrări la simpozionul științific internațional studențesc ,, Environmental protection – present and future"

Iulie 2014

Prof. univ. dr. ing. Mircea Curilă

Prof. univ. dr. ing. Sarca Gheorghe

Șef luc. dr. ing. Ana Maria Supuran

Șef luc. dr. ing. Cristian Oneț

Asist. univ. ing. Cornelia Cociuba

Director departament: Prof.univ.dr.ing. Cornel Domuța

 

Responsabil cerc studențesc                                                                       Secretar științific cerc studențesc

Șef l.dr.ing. Cristian Oneț                                                                             Prof.univ.dr.ing. Mircea Curilă

 

PLAN DE ACTIVITĂȚI ale cercului științific studențesc - Protecția Mediului

anul universitar 2013/2014

Nr crt

Denumirea  activității

Perioada (data) realizării

Responsabil

1

Aplicații privind cuantificarea evoluției încălzirii globale, prin indici de evaluare a frecvenței secetelor

Octombrie 2013

Prof.univ.dr.ing. Nicu Cornel Sabău

Conf univ. dr.ing. Viorel Ghergheleș

Șef luc. dr. ing. Aurelia Oneț

2

Aplicații privind evaluarea calității mediului folosind indicii de poluare globală

Noiembrie 2013

Prof.univ.dr.ing. Nicu Cornel Sabău

Șef luc. dr. ing. Marinela Bodog

Șef luc. dr. ing. Aurelia Oneț

3

Vizită la Agenția de Protecția Mediului Oradea, Bihor

Ianuarie 2014

Prof.univ.dr.ing. Nicu Cornel Sabău

Șef luc. dr. ing. Aurelia Oneț

4

Vizită pentru evaluarea cantității și calității deșeurilor organice și pentru studiul posibilităților de valorificare prin compostare la Depozitul de Deșeuri Eco Bihor

Martie 2014

Prof.univ.dr.ing. Nicu Cornel Sabău

Șef luc. dr. ing. Marinela Bodog

Șef luc. dr. ing. Aurelia Oneț

5

Exemplificare practică a utilizării programului Dren Usubir pentru verificarea reversibilității Drenaj-irigație în Câmpul pilot de drenaj Diosig

Martie 2014

Prof.univ.dr.ing. Nicu Cornel Sabău

Conf univ. dr.ing. Viorel Ghergheleș

Șef  luc. dr. ing. Alin Teușdea

Șef luc. dr. ing. Marinela Bodog

Șef luc. dr. ing. Aurelia Oneț

6

Evaluarea riscului și estimarea economică a valorii ecosistemelor

Aprilie 2014

Prof.univ.dr.ing. Nicu Cornel Sabău

Șef luc. dr. ing. Aurelia Oneț

7

Evaluarea nivelului de poluare cu microfibre din policarburi în arealul plajelor maritime

Aprilie 2014

Șef  luc. dr. ing. Alin Teușdea

Șef luc. dr. ing. Aurelia Oneț

8

Estimarea dinamicii emisiilor de pulberi poluante generate de coșul CET

Aprilie 2014

Șef  luc. dr. ing. Alin Teușdea

Șef luc. dr. ing. Aurelia Oneț

9

Participarea la aplicația practică ,,Protecția mediului în zona Munților Apuseni"

Aprilie 2014

Prof.univ.dr.ing. Nicu Cornel Sabău

Conf univ. dr.ing. Viorel Ghergheleș

Șef luc. dr. ing. Marinela Bodog

Șef luc. dr. ing. Aurelia Oneț

10

Participarea la aplicația practică ,,Dezvoltare durabilă și protecția mediului în euroregiunea N-V"

Mai 2014

Prof.univ.dr.ing. Nicu Cornel Sabău

Conf univ. dr.ing. Viorel Ghergheleș

Șef luc. dr. ing. Marinela Bodog

Șef luc. dr. ing. Aurelia Oneț

11

Participarea cu lucrări științifice la workshopul organizat cu prilejul Zilei Mondiale ale Mediului

5 iunie 2014

Prof.univ.dr.ing. Nicu Cornel Sabău

Conf univ. dr.ing. Viorel Ghergheleș

Șef luc. dr. ing. Marinela Bodog

Șef luc. dr. ing. Aurelia Oneț

12

Participarea cu lucrări la simpozionul științific internațional studențesc ,, Enviromental protection – present and future"

Iulie 2014

Prof.univ.dr.ing. Nicu Cornel Sabău

Conf univ. dr.ing. Viorel Ghergheleș

Șef luc. dr. ing. Marinela Bodog

Șef luc. dr. ing. Aurelia Oneț

Director departament: Prof.univ.dr.ing. Cornel Domuța

 

Responsabil cerc studențesc                                                                      Secretar științific cerc studențesc

Șef l.dr.ing. Aurelia Oneț                                                                             Prof.univ.dr.ing. Nicu Cornel Sabău

 

PLAN DE ACTIVITĂȚI al cercului științific studențesc ”Protecția și depoluarea apelor”

anul universitar 2013/2014

CERCETĂRI PRINVIND EPURAREA APELOR UZATE

Nr. crt

Denumirea activității

Perioada (data)

realizării

Responsabil

  1.  

Fitoremedierea apelor uzate menajere cu ajutorul Lemna minor

a.prelevarea probelor de apă uzată

b.  analiza săptămânală a probelor de apă epurate

Noiembrie 2013

Șef lucrări dr.ing. Pantea Emilia

Șef lucrări dr. ing.Romocea Tamara

2.

Fitoremedierea apelor uzate menajere cu ajutorul zambilei de apă:

a.prelevarea probelor de apă uzată

b.  analiza săptămânală a probelor de apa epurate

Decembrie 2013

Șef lucrări dr. ing. Tamara Romocea

Șef lucrări dr. ing. Pantea Emilia

3.

Depoluarea apelor uzate menajere cu salata de apa

a.prelevarea probelor de apă uzată

b.  analiza săptămânală a probelor de apa epurate

Februarie 2014

Șef lucrări dr. ing. Tamara Romocea

Șef lucrări dr.ing. Pantea Emilia

Șef lucrări dr. Carmen Ghergheleș

4.

Valorificarea apelor uzate din industria berii ca sursa de energie regenerabilă

  1. Analiza probelor de apă
  2. Determinarea parametrilor instalației de digestie anaerobă
  3. Determinarea cantității si calității biogazului
  4. Determinarea parametrilor de calitate a efluentului digestorului anaerob

Martie – mai 2014

Șef lucrări dr. ing. Tamara Romocea

Șef lucrări dr. Pantea Emilia

Șef lucrări dr. ing. Carmen Ghergheleș

5

Participarea la aplicația practică ,,Protecția mediului în zona Munților Apuseni"

Aprilie 2014

Toți membrii cadre didactice

6

Participarea la aplicația practică ,,Dezvoltare durabilă și protecția mediului în euroregiunea N-V"

Mai 2014

Toți membrii cadre didactice

7

Participarea cu lucrări științifice la workshopul organizat cu prilejul Zilei Mondiale ale Mediului

5 iunie 2014

Toți membrii cadre didactice

 

8

Participarea cu lucrări la simpozionul științific internațional studențesc”Environmental protection – present and future”

mai 2014

Toți membrii cadre didactice

 

           

Director departament: Prof.univ.dr.ing. Cornel Domuța

 

Responsabil cerc studențesc                                                                     Secretar științific cerc studențesc

Șef l.dr.ing. Pantea Emilia                                                                          Șef l. dr.ing. Romocea Tamara

 

PLAN DE ACTIVITĂȚI ale cercului științific  studențesc – Biotehnologii

anul universitar 2013/2014

Nr crt

Denumire  activității

Perioada (data) realizării

Responsabil

1

Soluții și strategii de conservare a biodiversității fitocenozei ex  situ

 

Octombrie 2013

Prof. univ. dr. ing. Maria Zăpârțan

Conf. univ. dr. ing. Vasile Laslo

Șef luc. dr. ing. Eliza Agud

2

Conservarea in vitro a unor specii rare  din Munții Apuseni

Noiembrie 2013

Prof. univ. dr. ing. Maria Zăpârțan

Conf. univ. dr. ing. Vasile Laslo

3

Studii asupra capacității de micromultiplicare in vitro a speciei Leontopodium alpinumL.

Ianuarie 2014

Conf. univ. dr. ing. Vasile Laslo

Șef luc. dr. ing. Eliza Agud

4

Aspecte particulare ale micromultiplicării in vitro a speciei Ocimum bazilicum

 

Martie 2014

Prof. univ. dr. ing. Maria Zăpârțan

Conf. univ. dr. ing. Vasile Laslo

Șef luc. dr. ing. Eliza Agud

5

Studii pentru optimizarea produției de metaboliți secundari prin culturi de celule

Martie 2014

Conf. univ. dr. ing. Vasile Laslo

Șef luc. dr. ing. Eliza Agud

6

Evaluarea capacității de micromultiplicare in vitro a unor specii cu potențial fitofarmaceutic

Aprilie 2014

Prof. univ. dr. ing. Maria Zăpârțan

Conf. univ. dr. ing. Vasile Laslo

Șef luc. dr. ing. Eliza Agud

7

Participarea la aplicația practică ,,Protecția mediului în zona Munților Apuseni"

Aprilie 2014

Prof. univ. dr. ing. Maria Zăpârțan

Conf. univ. dr. ing. Vasile Laslo

Șef luc. dr. ing. Eliza Agud

8

Participarea la aplicația practică ,,Dezvoltare durabilă și protecția mediului în euroregiunea N-V"

Mai 2014

Prof. univ. dr. ing. Maria Zăpârțan

Conf. univ. dr. ing. Vasile Laslo

Șef luc. dr. ing. Eliza Agud

9

Participarea cu lucrări științifice la workshopul organizat cu prilejul Zilei Mondiale ale Mediului

5 iunie 2014

Prof. univ. dr. ing. Maria Zăpârțan

Conf. univ. dr. ing. Vasile Laslo

Șef luc. dr. ing. Eliza Agud

10

Participarea cu lucrări la simpozionul științific internațional studențesc ,, Enviromental protection – present and future"

Iulie 2014

Prof. univ. dr. ing. Maria Zăpârțan

Conf. univ. dr. ing. Vasile Laslo

Șef luc. dr. ing. Eliza Agud

Director departament: Prof.univ.dr.ing. Cornel Domuța

 

Responsabil cerc studențesc                                                                        Secretar științific cerc studențesc

Conf. univ. dr. ing. Vasile Laslo                                                                     Prof.univ.dr.ing. Maria Zăpârțan

 

PLAN DE ACTIVITĂȚI ale cercului științific  studențesc - Protecția și depoluarea aerului

anul universitar 2013/2014

Nr crt

Denumire  activității

Perioada (data) realizării

Responsabil

1

Vizită la stația de monitorizare a factorilor meteo de la Stâna de Vale. Adunarea datelor brute, prelucrarea statistica a acestora.

Decembrie 2013

Șef lucrări dr.Monica Costea

Conf. univ. dr. Atanase Dalea

As. univ. dr. Simina Coman

As. univ. Simona Pușcaș

2

Măsurători la Stația de monitorizare a factorilor de mediu de la Stâna de Vale, realizarea de harți eoliene a zonei.

Decembrie 2013

Șef lucrări dr.Monica Costea

Conf. univ. dr. Atanase Dalea

As. univ. dr. Simina Coman

As. univ. Simona Pușcaș

3

Vizită la stația de monitorizare a factorilor meteo de la Stațiunea Pomicolă. Adunarea datelor brute, prelucrarea statistica a acestora.

Martie 2014

Șef lucrări dr.Monica Costea

Conf. univ. dr. Atanase Dalea

As. univ. dr. Simina Coman

As. univ. Simona Pușcaș

4

Masuratori a nivelului de poluare fonica in mediu urban, elaborarea hartilor de zgomot.

Martie 2014

Șef lucrări dr.Monica Costea

Conf. univ. dr. Atanase Dalea

As. univ. dr. Simina Coman

As. univ. Simona Pușcaș

5

Lucrari de modelare a mișcării curenților de aer cu ajutorul tunelului aerodinamic. Aplicații pentru studiul dispersiei poluanților în atmosferă

Aprilie 2014

Șef lucrări dr.Monica Costea

Conf. univ. dr. Atanase Dalea

As. univ. dr. Simina Coman

As. univ. Simona Pușcaș

6

Work shop  studențesc cu tema: Energiile regenerabile – o șansă pentru un aer curat

Aprilie 2014

Șef lucrări dr.Monica Costea

Conf. univ. dr. Atanase Dalea

As. univ. dr. Simina Coman

As. univ. Simona Pușcaș

7

Participarea la aplicația practică ,,Protecția mediului în zona Munților Apuseni"

Aprilie 2014

Șef lucrări dr.Monica Costea

Conf. univ. dr. Atanase Dalea

As. univ. dr. Simina Coman

As. univ. Simona Pușcaș

8

Participarea la aplicația practică ,,Dezvoltare durabilă și protecția mediului în euroregiunea N-V"

Mai 2014

Șef lucrări dr.Monica Costea

Conf. univ. dr. Atanase Dalea

As. univ. dr. Simina Coman

As. univ. Simona Pușcaș

9

Participarea cu lucrări științifice la workshopul organizat cu prilejul Zilei Mondiale ale Mediului

5 iunie 2014

Șef lucrări dr.Monica Costea

Conf. univ. dr. Atanase Dalea

As. univ. dr. Simina Coman

As. univ. Simona Pușcaș

10

Participarea cu lucrări la simpozionul științific internațional studențesc ,, Enviromental protection – present and future"

Iulie 2014

Șef lucrări dr.Monica Costea

Conf. univ. dr. Atanase Dalea

As. univ. dr. Simina Coman

As. univ. Simona Pușcaș

Director departament: Prof.univ.dr.ing. Cornel Domuța

 

Responsabil cerc studențesc                                                                       Secretar științific cerc studențesc

Șef lucr.dr.Monica Costea                                                                            Conf. univ. dr. Atanase Dalea

 

PLAN DE ACTIVITĂŢI ale cercului ştiinţific  studenţesc – Climatologie şi meteorologie

anul universitar 2013/2014

Nr crt

Denumire  activităţii

Perioada (data) realizării

Responsabil

1

Vizită la staţia meteorologică Oradea. Participarea studenţilor la efectuarea observaţiilor meteorologice.

Octombrie 2013

Şef lucr.dr.ing. Pereş Ana

Asist.univ.dr.ing. Koteles Nandor

2

Vizită la radarul meteorologic Oradea pentru urmărirea fronturilor atmosferice (direcţia şi viteza de deplasare,  localizarea şi tendinţa de dezvoltare a acestora).

Noiembrie 2013

Şef lucr.dr.ing. Pereş Ana

Asist.univ.dr.ing. Koteles Nandor

3

Vizită la staţia meteorologică Borod şi prelucrarea datelor privind elementele şi fenomenele climatice

Ianuarie 2014

Şef lucr.dr.ing. Pereş Ana

Asist.univ.dr.ing. Koteles Nandor

4

Vizită la staţia meteorologică Stâna de Vale şi prelucrarea datelor privind elementele şi fenomenele climatice

Martie 2014

Şef lucr.dr.ing. Pereş Ana

Asist.univ.dr.ing. Koteles Nandor

5

Participarea cu lucrări ştiințifice la workshopul organizat cu prilejul Zilei Mondiale a Meteorologiei

23 Martie 2014

Şef lucr.dr.ing. Pereş Ana

Şef lucr.Pârloiu Cornelia

Asist.univ.dr.ing.Koteles Nandor

6

Vizită la staţia meteorologică Dumbrăviţa de Codru şi prelucrarea datelor privind elementele şi fenomenele climatice

Aprilie 2014

Şef lucr.dr.ing. Pereş Ana

Asist.univ.dr.ing. Koteles Nandor

7

Participarea la aplicaţia practică ,,Protecția mediului în zona Munților Apuseni"

Aprilie 2014

Şef lucr.dr.ing. Pereş Ana

Asist.univ.dr.ing. Koteles Nandor

8

Participarea la aplicaţia practică ,,Dezvoltare durabilă și protecția mediului în euroregiunea N-V"

Mai 2014

Şef lucr.dr.ing. Pereş Ana

Şef lucr.Pârloiu Cornelia

Asist.univ.dr.ing. Koteles Nandor

9

Participarea cu lucrări ştiințifice la workshopul organizat cu prilejul Zilei Mondiale ale Mediului

5 iunie 2014

Şef lucr.dr.ing. Pereş Ana

Şef lucr.Pârloiu Cornelia

Asist.univ.dr.ing. Koteles Nandor

10

Participarea cu lucrări la simpozionul ştiinţific internaţional studenţesc ,, Enviromental protection – present and future"

Iulie 2014

Şef lucr.dr.ing. Pereş Ana

Şef lucr.Pârloiu Cornelia

Asist.univ.dr.ing. Koteles Nandor

Director departament: Prof.univ.dr.ing. Cornel Domuţa

 

Responsabil cerc studenţesc                                                                  Secretar ştiinţific cerc studenţesc

Şef lucr.dr.ing. Pereş Ana                                                                        Asist.univ.dr.ing. Koteles Nandor

 

PLAN DE ACTIVITĂȚI ale cercului științific  studențesc – Ecologie și Ecotoxicologie

anul universitar 2013/2014

Nr crt

Denumire  activității

Perioada (data) realizării

Responsabil

1

Vizită la câmpul de cercetare de la Șuștiu și prelevarea de probe de sol

Octombrie 2013

Șef lucrări dr.ing. Jude Eugen

Șef lucrări dr.ing. Oșvat Marius

2

Vizita Ariei Protejate Ferice-Plai

Noiembrie 2013

Șef lucrări dr.ing. Jude Eugen

Șef lucrări dr.ing. Mariana Bei

Șef lucrări dr.ing. Domuța Cristian

3

Elaborarea planului de management pentru aria protejată Ferice-Plai

Decembrie  2013

Șef lucrări dr.ing. Jude Eugen

Șef lucrări dr.ing. Mariana Bei

Șef lucrări dr.ing. Domuța Cristian

4

Aplicarea de îngrășăminte în câmpul de cercetare de la Șuștiu și recoltarea de probe de plantă

Martie 2014

Șef lucrări dr.ing. Jude Eugen

Șef lucrări dr.ing. Oșvat Marius

5

Participarea la aplicația practică ,,Protecția mediului în Munții Apuseni,,

Aprilie 2014

Șef lucrări dr.ing. Jude Eugen

Șef lucrări dr.ing. Mariana Bei

6

Participarea la aplicația practică ,,Dezvoltare durabilă și protecția mediului în euroregiunea N-V"

Mai 2014

Șef lucrări dr.ing. Jude Eugen

Șef lucrări dr.ing. Mariana Bei

7

Vizită la direcția de Sănătate Publică și DSV Bihor

Mai 2014

Prof. univ. dr. Mintaș Ioan

Șef lucrări dr.ing. Oșvat Marius

8.

Recoltarea de probe de plantă la prima coasă în câmpul de cercetare de la Șuștiu

Iunie 2014

Șef lucrări dr.ing. Jude Eugen

Șef lucrări dr.ing. Domuța Cristian

9

Participarea cu lucrări științifice la workshopul organizat cu prilejul Zilei Mondiale ale Mediului

5 iunie 2014

Șef lucrări dr.ing. Jude Eugen

Șef lucrări dr.ing. Mariana Bei

Șef lucrări dr.ing. Domuța Cristian

Șef lucrări dr.ing. Oșvat Marius

Prof. univ. dr. Mintaș Ioan

10

Participarea cu lucrări la simpozionul științific internațional studențesc ,, Enviromental protection – present and future"

Iulie 2014

Șef lucrări dr.ing. Jude Eugen

Șef lucrări dr.ing. Mariana Bei

Șef lucrări dr.ing. Domuța Cristian

Șef lucrări dr.ing. Oșvat Marius

Prof. univ. dr. Mintaș Ioan

Director departament: Prof.univ.dr.ing. Cornel Domuța

 

Responsabil cerc studențesc                                                                         Secretar științific cerc studențesc

Șef l.dr.ing. Jude Eugen                                                                                 Prof.univ.dr.ing. Mintaș Ioan