Loading...
 
British EnglishRomână

Taxe de scolarizare

Informații privind scutirea/reducerea taxei de școlarizare, an universitar 2018-2019, formular cerere reducere/scutireformular declarație de venituri pe proprie răspundere

Conturi deschise la Trezoreria Oradea începând cu 1 iulie 2014 pentru încasare venituri la Universitatea din Oradea

Informaţiile despre taxele de şcolarizare, precum şi actele necesare completării dosarului pentru reducere / scutire / reeşalonare (cererea tip şi declaraţia de venituri) se pot găsi în Procedura privind fundamentarea, încasarea şi evidenţa taxelor aferente procesului de învăţământ (versiune pentru studenții cu nevoi speciale).

 

1. Taxe de școlarizare 2019-2020: 

 

2. Taxe de școlarizare 2018-2019: 

 

3. Alte taxe aplicabile în cadrul Universității din Oradea

 

4. Arhivă