Loading...
 
British EnglishRomână

Cercuri - Facultatea de Stiinte Socio-Umane

În cadrul Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane funcţionează următoarele cercuri ştiinţifice studenţeşti:

Nr.

Crt.

Denumirea cercului

Departament/e

Organizator/i

1.

Cercul de Asistenţă Socială

Departamentul de Sociologie-Asistenţă Socială

conf. univ. dr. Florica Ştefănescu

lector univ. dr. Simona Bodogai

lector univ. dr. Claudia Oşvat

2.

Gaming Studies Group

Departamentul de Psihologie

Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei

lect. univ. dr. Marius Drugaş

lect. univ. dr Dan Pătroc

3.

Cercul de cercetare sociologica

Departamentul de Sociologie, Asistenţă-Socială

prof. univ. dr. Adrian Hatos

cerc. St. Dr. Sorana Saveanu

4.

Cercul de Psihologie educaţională

Departamentul de Psihologie

prof. univ. dr. Elena Bonchiş

lect. univ. dr. Daniela Roman

 

    

CERCUL  DE  ASISTENŢĂ  SOCIALĂ

Coordonatori:

conf. univ. dr. Florica Ştefănescu

lector univ. dr. Simona Bodogai

lector univ. dr. Claudia Oşvat

Plan de activitate pentru anul universitar 2013-2014

 

Cercul de Asistenţă Socială se desfăşoară bilunar în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Sociologie-Asistenţă Socială. Sunt invitaţi să participe studenţi din cadrul facultăţii sau din exteriorul acesteia (atât de la nivel de licenţă, cât şi de la nivel de master). Bilunar afişam la avizier tema cercului, locaţia, data şi ora la care se desfăşoară. Studenţii sunt anunţaţi şi prin intermediul adreselor de email de grup. De fiecare dată sunt invitaţi pentru prelegeri, dezbateri specialişti din exterior, din instituţiile de practică, şi se apelează la o serie de metode interactive.

Teme planificate pentru acest an universitar sunt:

 1. Protecţia specială a copilului
 2. Educaţia prin muncă a copiilor, între necesitate şi abuz
 3. Metode de prevenţie în asistenţă socială
 4. Voluntariatul şi şansele de angajare

 

 

CERCUL ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC “GAMING STUDIES GROUP”

Coordonatori:

lect. univ. dr. Marius Drugaş

lect. univ. dr. Dan Pătroc

Anul înfiinţării: 2011

Frecvenţa întâlnirilor: săptămânal, cu excepţia vacanţelor şi a sesiunilor

Locaţia întâlnirilor: Campus 2, sălile X01, Z05

Participanţi: studenţi ai specializării Psihologie, anii I, II şi III

Contact: http://groups.yahoo.com/neo/groups/GamingStudies/info

Numele şi prenumele participanţilor: Chiriac Răzvan, Coloja Răzvan, Doringer Brigitta, Puşcaş Andrei, Rogojan Paula, Stamatian Radu, Szabo Tamas

Obiectivul cercului:

 1. cercetarea empirică a psihologiei jocurilor video, indiferent de platformă;
 2. schimbul de opinii cu privire la experienţa jocului video

 

Plan de activitate pentru anul universitar 2013-2014

 

 • octombrie-noiembrie 2013: reluarea activităţii, înregistrarea noilor membri, stabilirea planului de activitate; responsabil: Marius Drugaş
 • 25-26 octombrie 2013: participare la cea de-a IV-a ediţie a Conferinţei Naţionale a Psihologilor Şcolari, Băile Felix, cu lucrarea "Mit şi adevăr despre utilitatea jocurilor video educative";
 • decembrie-martie 2013: achiziţie domeniu şi realizare site (www.GamingStudies.com); responsabili: Coloja Răzvan, Stamatian Radu;
 • ianuarie-martie 2014: call for papers, primul număr al revistei open access Gaming Studies; responsabili: Marius Drugaş, Dan Pătroc, Chiriac Răzvan;
 • aprilie-mai 2014 - diseminarea activităţii cercului studenţesc (Săptămâna ştiinţifică a Universităţii din Oradea etc);
 • septembrie-octombrie 2014: reluarea activităţii grupului; înregistrarea noilor membri; stabilirea planului de activitate; înscrierea şi participarea la cea de-a IV-a ediţie a Conferinţei Naţionale a Psihologilor Şcolari; responsabil: Marius Drugaş;
 • noiembrie-decembrie 2014: lansarea primului număr al Gaming Studies şi organizarea primei conferinţe cu participare virtuală pe tema psihologiei jocurilor video; locaţie: Oradea; responsabili: Marius Drugaş, Dan Pătroc.

 

CERCUL DE CERCETARE SOCIOLOGICA

 

Coordonatori:  prof.univ.dr. Adrian Hatos, cerc. st. dr. Sorana Saveanu

 

CERCUL DE PSIHOLOGIE EDUCAŢIONALĂ INVAŢĂ SĂ ÎNVEŢI! TEHNICI DE ÎNVĂŢARE EFICIENTĂ

 

Coordonatori:  prof.univ.dr. Elena Bonchiş, lect. univ.dr. Daniela Roman

Formatori: conf. univ.dr.  Monica Secui, lect. univ.dr. Delia Bîrle

 

Plan de activitate pentru anul universitar 2013-2014

 

Obiective generale:

 • să definească activitatea de învăţare şi procesele psihice majore care intervin în învăţare (motivaţia, procesele afective, memoria şi cogniţia) în concordanţă cu modelele învăţării.
 • să-şi identifice propriile strategii şi stiluri de învăţare în cadrul activităţilor propuse în funcţie de diferitele tipologii prezentate analizând relevanţa acestora pentru formarea profesională.
 • să stabilească principiile unei strategii eficiente de dezvoltare personală prin considerarea elementelor specifice determinate de caracteristicile învăţării la vârsta adultă.
 • să deprindă tehnici eficiente de învăţare pentru dezvoltarea personala si profesionala.
 • Încurajarea reflecţiei personale şi a auto-formării

 

TEMA1: Activitate introductivă

SCOP: : informarea participanţilor cu privire la programul desfăşurat, obiectivele acestuia şi  obţinerea acordului de participare; cunoaşterea aprofundată a dezvoltărilor teoretice, metodologice şi practice specifice domeniului psihologiei învăţării

 

TEMA 2: Strategii şi stiluri de învăţare

SCOP: - familiarizarea cu teoriile relevante ale stilurilor de învăţare; identificarea propriilor strategii şi stiluri de învăţare

 

TEMA 3: Învăţarea prin cooperare

SCOP : Formarea deprinderii de a lucra în echipă

 

TEMA4: Managementul informaţiilor şi al învăţării

SCOP: Identificarea tehnicilor care conduc la  structurarea şi redactarea lucrărilor ştiinţifice

 

TEMA 5: Planificarea şi managementul învăţării

SCOP: Planificarea eficientă a timpului pentru învăţare

 

TEMA 6: Citire/Studiu eficient

SCOP: formarea de abilităţi şi deprinderi de utilizare a unor tehnici eficiente de citire si studiu efficient

 

TEMA 7: Luarea notiţelor

SCOP: Folosirea unui mod mai eficient de luare a notitelor aplicând Sistemul Cornell

m2: fişa de lucru nr. 2: Coli de xerox pentru Sistemul Cornell

 

TEMA 8: Harta Conceptuală

 Scop: Transmitere de cunoştinţe în legătură cu elaborarea unei hărţi conceptuale

 

TEMA 9: Tehnici de învăţare

SCOP:  Aprofundarea tehnicilor de învăţare eficientă pentru examen