Loading...
 
British EnglishRomână

Cercuri - Facultatea de Istorie, Relatii Internationale, Stiinte Politice si Stiintele Comunicarii

Cercul de Ideologii Politice şi Mentalităţi

 

PLAN DE ACTIVITATE PE ANUL UNIVERSITAR 2013-2014

 

Nr.crt.

ACTIVITATEA

DATA

SALA

STUDENT RESPONSABIL

1.      

Organizarea cercului

Octombrie 2013

V012

Roland Olah

2.      

Viata cotidiana in Oradea interbelică

Noiembrie 2013

V012

Laura Şipoş

3.      

Momentul 1918 în istoria românilor

Decembrie 2013

001

Cristian Culiciu

4.      

Modernitate şi modernizare în România

Ianuarie 2014

001

Adriana Lucaci

5.      

Raporturi interbelice româno-sovietice

Martie 2014

001

Antonia Potroviţă

6.      

Al doilea război mondial reflectat în memorialistică

Aprilie 2014

001

Doru Sicoe

7.      

Comunism şi ideologie în România

Mai 2014

001

Cristian Culiciu

 

PROFESOR ÎNDRUMĂTOR

Conf. univ. dr. Gabriel Moisa

 

 

Cercul Ştiințific de Analiză și Dezbatere Politică

 

PLAN DE ACTIVITATE PE ANUL UNIVERSITAR 2013-2014

 

Nr.crt.

ACTIVITATEA

DATA

SALA

STUDENT RESPONSABIL

1.      

Sedință de organizare a cercului

Octombrie 2013

S2

Szabo Yvette

2.      

Revizuirea Constituției României – analiza proiectelor

Noiembrie 2013

S1

Caciora Mariana

3.      

Evenimente politice ale anului 2013 – analiză retrospectivă

Decembrie 2013

S1

David Sergiu

4.      

Structura și regulile dezbaterii publice

Ianuarie 2014

S1

Turc Anamaria

5.      

Discursul electoral - analiza

Martie 2014

S1

Lipai Ioana

6.      

Discursul și media

Aprilie 2014

S1

Laslau Alexandru

7.      

Alegerile europarlamentare – legislație și drepturi - analiza

Mai 2014

S1

Szabo Yvette

8.      

Portrete de politicieni români - analiza

Iunie 2014

S1

Birou Anca

9.      

Revista presei politice -Monitorizarea presei politice și prezentarea ei periodică

lunar

S2

Laslău Alexandru, David Sergiu

 

PROFESOR ÎNDRUMĂTOR

Lector univ.dr. Gabriela Goudenhooft

 

 

Cercul Ştiinţific Studenţesc de Istoria Presei

 

Nr.crt.

Tema activităţii

Obiective/Conţinuturi

Perioada

1.

Medalion Nae Antonescu  (la cinci ani de la trecerea în lumea umbrelor)

Invitat Ioan Moldovan, directorul revistei „Familia”

-Familiarizarea membrilor cercului studenţesc cu biografia şi opera prolificului istoric literar sătmărean.

-Reliefarea contribuţiilor sale la studiul presei din Bihor

octombrie

2013

2.

Prezentare de carte Radu Enescu – Publicistica (1990-1994), Ediţie organizată de Nicolae Pop

Invitaţi:

-Ioan Moldovan, directorul revistei „Familia”

-Ion F. Pop, poet, muzeograf, Muzeul Memorial „Iosif Vulcan”

-Nicolae Pop, jurnalist

-Evidenţierea rolului şi locului publicisticii lui Radu Enescu în ansamblul operei rafinatului eseist;

-Particularizarea acestor texte publicistice din „Gazeta de Vest” şi „Noua Gazetă de Vest”, în raport cu cele apărute în „Tribuna” şi „Steaua”

noiembrie

2013

3.

Prezentarea cărţii „L-am văzut pe Nicolski mort”, Editura Primus, Oradea, 2013, semnată de Nicolae Nistoroiu

Invitat: poetul şi publicistul Miron Blaga

-Dialog cu autorul asupra experienţei pe acre a trăit-o în presa centrală postdecembristă, a relaţiilor din redacţie, a exigenţelor documentării etc.

decembrie

2013

4.

a. Mai este publicistica eminesciană un model pentru jurnalismul de azi?

b. Vizionarea filmului documentar „Eminescu, Veronica, Creangă”, produs în anul 1914 de filiala din Bucureşti a Casei de filme „Pathé”

-Marcarea a 164 de ani de la naşterea poetului naţional

-Discuţii asupra perenităţii publicistice eminesciene, a rolului ei în opera poetului, a contestărilor de care are parte

ianuarie

2014

5.

Medalion M. G. Samarineanu, redactor şef al „Familiei” (seria  a II-a, 1926-1929, seria a III-a, 1934-1940; seria a IV-a, 1941-1944)

Invitat: prof.univ.dr. Blaga Mihoc

-Conturarea profilului lui M. G. Samarineanu

-Evidenţierea particularităţilor celor trei serii ale revistei

-Reliefarea unor potenţiale teme de cercetare pentru lucrări de licenţă

martie

2014

6.

Fotografia de presă prin lentila unui reputat fotoreporter

Comentarii pe marginea cărţii Emanuel Tânjală- Jurnalul unui fotograf, Humanitas, 2013

Invitaţi: lector dr. Teodor Pantea, fotoreporteri din presa locală

-Reliefarea consideraţiilor autorului despre fotografia de presă în temeiul experienţei acumulate la diverse publicaţii (Flacăra, Cinema, Formula AS etc.)

-Identificarea unor posibile teme pentru lucrări de licenţă

aprilie

 2014

7.

a. Modelul presei comuniste

b. Noutăţi editoriale din colecţia Media a Editurii Polirom, Iaşi

-Robert L. Hillard – Redactarea materialelor pentru televiziune, radio şi noile media

-Anamaria Neagu – Transmisiunea în direct

-Raluca-Nicoleta Radu, Manuela Proteasa, Economia mass-media

-Jock Lauterer, Ziarul local

-Yves Agnes, Introducere în jurnalism

-Cum este perceput azi modelul presei comuniste, la 70 de ani de la impunerea modelului societal-politic sovietic

-Evidenţierea conţinutului fiecărei lucrări şi a interesului pe care îl prezintă pentru cei care se pregătesc  sau se perfecţionează în jurnalism;

-Sublinierea importanţei lor pentru bibliografii la lucrările de licenţă cu tematică adecvată

mai

2014

8.

Vizitarea sediului Serviciului judeţean Bihor al Arhivelor Naţionale – Întâlnire cu directorul instituţiei, istoricul Bujor Dulgău

-Prezentarea fondurilor instituţiei pretabile pentru cercetare de către studenţi, în ideea realizării unor lucrări de licenţă

Prezentarea fondului de publicaţii de care dispune, accesibile pentru cercetare

iunie

2014

NOTĂ: Temele pot fi modificate/completate pe parcursul anului la sugestia membrilor cercului.

 

Coordonatori:

Lector dr. Florin Ardelean

Lector  Ioan Laza