Loading...
 
British EnglishRomână

Cercuri - Facultatea de Inginerie Energetica si Management Industrial

Departamentul de Inginerie Energetică

 

1. Cercul ştiinţific studenţesc de Conversia Energiei şi Eficienţă Energetică

 

Planul de activitate pentru anul universitar 2013-2014

 

Întâlnirile membrilor cercului ProEnergia sunt efectuate în vederea desfăşurării umătoarelor activităţi:

 • Stabilirea planului de activităţi pe durata unui an universitar;
 • Iniţierea şi organizarea de mese rotunde desfăşurate în cadrul universităţii şi în liceele cu profile tehnice a căror elevi au preocupări în domeniile abordate de cerc;
 • Participarea la simpozioane şi conferinţe ştiinţifice studenţeşti organizate în alte centre universitare sau licee, de la nivel naţional şi internaţional;
 • Elaborarea de articole ştiinţifice cu subiecte care se includ în tematica generală a cercului;
 • Activităţi de cercetare în domeniul conversiei energiei şi eficienţei energetice;
 • Participarea la proiecte de cercetare ştiinţifică şi şcoli de vară;
 • Vizite de studiu şi practică  în cadrul unor firme;
 • Aprofundarea cunoştinţelor tehnice din domeniul conversiei energetice şi eficienţei energetice;
 • Creşterea gradului de pregătire si dezvoltarea gândirii inginereşti a studenţilor membri;
 • Dezvoltarea relaţiei „student – cadru didactic” în vederea eficientizării actului de învăţământ şi sporirea interesului în disciplinele de studiu conexe domeniilor cercului;
 • Încurajarea demersului ştiinţific studenţesc pentru afirmarea cunoştinţelor si aptitudinilor fiecărui participant;
 • Dezbaterea de articole publicate în reviste de profil din ţară sau din străinătate;
 • Prezentări de lucrări din partea membrilor pe subiecte liber alese din domeniile abordate de cerc;
 • Invitarea în cadrul şedinţelor a unor specialişti: cadre didactice specializate într-un anumit domeniu al ingineriei energetice, teoreticieni şi practicieni renumiţi din domeniul conversiei energiei şi eficienţei energetice, etc.;
 • Organizarea de simpozioane cu prezentare şi/sau concurs de lucrări pe diferite teme de conversie a energiei şi eficienţă energetică; Exemplu: participarea la organizarea simpozionului ştiinţific studenţesc SERMStudo al studenţilor energeticieni din cadrul Facultăţii de IEMI;
 • Organizarea de alte activităţi orientate înspre beneficiul studentului;
 • Stabilirea de colaborări cu alte cercuri inginereşti si asociaţii ştiinţifice studenţeşti;
 • Prezentarea unei rubrici de actualităţi legislative şi administrarea sit-ului web al cercului.

 

Coordonatori:

Conf. univ. dr.ing. Dziţac Simona    E-mail:  simona.dzitac@gmail.com

As.drd.ing. Lolea Marius                  E-mail:  mlolea@uoradea.ro

 

2. Cercul ştiinţific studenţesc de Compatibilitate electromagnetică şi modelarea câmpului electromagnetic

 

Planul de activitate pentru anul universitar 2013-2014

 

Întâlnirile membrilor cercului Elektron sunt efectuate în vederea desfăşurării umătoarelor activităţi:

 • Stabilirea planului de activităţi pe durata unui an universitar;
 • Iniţierea şi organizarea de mese rotunde desfăşurate în cadrul universităţii şi în liceele cu profile tehnice a căror elevi au preocupări în domeniile abordate de cerc;
 • Participarea la simpozioane şi conferinţe ştiinţifice studenţeşti organizate în alte centre universitare sau licee, de la nivel naţional şi internaţional;
 • Elaborarea de articole ştiinţifice cu subiecte care se include în tematica generală a cercului;
 • Activităţi de cercetare în domeniul compatibilităţii electromagnetice şi modelării câmpului electromagnetic;
 • Întâlniri cu agenţi  economici în vederea identificării de parteneriate care să susţină activităţile de cercetare ale cercului atât cu suport tehnic, cât şi financiar;
 • Organizarea de vizite la partenerii din domeniul economic în scopul efectuării unor observaţii şi măsurători privind poluarea electromagnetică şi implicit expunerea personalului în câmp electromagnetic;
 • Discuţii periodice pe teme alese din domeniul de interes al cercului cu scopul aprofundării unor probleme specific;
 • Vizionarea de materiale foto şi video din domeniul compatibilităţii electromagnetice şi a modelării câmpului electromagnetic în scopul cunoaşterii unor probleme noi din domeniul compatibilităţii electromagnetice şi modelării câmpului electromagnetic;
 • Participarea la organizarea simpozionului ştiinţific studenţesc SERMStudo al studenţilor energeticieni din cadrul Facultăţii de IEMI;
 • Participarea la proiecte de cercetare ştiinţifică şi aplicativă iniţiate de Departamentul de Inginerie Energetică al Facultăţii de IEMI sau ale altor facultăţi şi agenţii economici parteneri;
 • Realizarea de standuri de laborator sau produse software cu aplicaţii în domeniile abordate de cerc;
 • Participarea la proiecte de cercetare ştiinţifică şi şcoli de vară;
 • Stabilirea de parteneriate şi activităţi comune cu alte cercuri studenţeşti de profil din cadrul Universităţii din Oradea sau alte instituţii de învăţământ din ţară sau străinătate;
 • Coordonarea şi susţinerea cu material specific a sit-ului web al cercului.

 

Coordonatori:

As.drd.ing. Lolea Marius                  E-mail:  mlolea@uoradea.ro

Conf. univ. dr.ing. Dziţac Simona    E-mail:  simona.dzitac@gmail.com

 

Departamentul de Inginerie şi Management Industrial în Textile şi Pielărie

 

„MANAGEMENT ŞI MARKETING STRATEGIC”

 

Planul de activitate pentru anul universitar 2013-2014

 

În cadrul întâlnirilor membrilor cercului studenţesc sunt planificate a avea loc umătoarele activităţi:

 • Stabilirea planului de activitate pe durata unui an universitar;
 • Activităţi de cercetare în domeniul de activitate a cercului;
 • Încurajarea demersului ştiinţific studenţesc pentru afirmarea cunoştinţelor si aptitudinilor fiecărui participant;
 • Discuţii periodice pe teme alese din domeniul de interes al cercului cu scopul aprofundării unor probleme specific;
 • Elaborarea de articole ştiinţifice cu subiecte care se includ în tematica generală a cercului;
 • Prezentări de lucrări din partea membrilor pe subiecte liber alese din domeniile abordate de cerc;
 • Participarea la simpozioane şi conferinţe ştiinţifice studenţeşti organizate în alte centre universitare sau licee, de la nivel naţional şi internaţional;
 • Dezbaterea de articole publicate în reviste de profil din ţară sau din străinătate;
 • Organizarea de simpozioane cu prezentare şi/sau concurs de lucrări pe diferite teme din aria de activitate a cercului;
 • Participarea la proiecte de cercetare ştiinţifică şi şcoli de vară;
 • Iniţierea şi organizarea de mese rotunde desfăşurate în cadrul universităţii şi în liceele cu profile tehnice a căror elevi au preocupări în domeniile abordate de cerc;
 • Vizite de studiu şi practică în cadrul unor firme;
 • Dezvoltarea relaţiei „student – cadru didactic” în vederea eficientizării actului de învăţământ şi sporirea interesului în disciplinele de studiu conexe domeniilor cercului;
 • Organizarea de alte activităţi orientate înspre beneficiul studentului;
 • Stabilirea de colaborări cu alte cercuri ştiinţifice şi asociaţii ştiinţifice studenţeşti.

 

Coordonatori:

Ş.l.ec. dr.ing. Sunhilde Cuc                E-mail:  sunhilde_cuc@yahoo.com

Ş.l.ing.dr.ec. Simona Tripa                  E-mail:  tripasimona@yahoo.com

Ş.l.dr.ing. Adina Albu                          E-mail:  adina_victoria@yahoo.com

Asist.univ.ec. Nicoleta Andreescu      E-mail:  nandreescu@uoradea.ro

 

 

„DESIGNUL ŞI PARAMETRII DE FUNCŢIONALITATE A MATERIALELOR TEXTILE INTELIGENTE”

 

Planul de activitate pentru anul universitar 2013-2014

 

În cadrul întâlnirilor membrilor cercului studenţesc sunt planificate a avea loc umătoarele activităţi:

 • Stabilirea planului de activitate pe durata unui an universitar;
 • Activităţi de cercetare în domeniul de activitate a cercului;
 • Încurajarea demersului ştiinţific studenţesc pentru afirmarea cunoştinţelor si aptitudinilor fiecărui participant;
 • Discuţii periodice pe teme alese din domeniul de interes al cercului cu scopul aprofundării unor probleme specific;
 • Elaborarea de articole ştiinţifice cu subiecte care se includ în tematica generală a cercului;
 • Prezentări de lucrări din partea membrilor pe subiecte liber alese din domeniile abordate de cerc;
 • Participarea la simpozioane şi conferinţe ştiinţifice studenţeşti organizate în alte centre universitare sau licee, de la nivel naţional şi internaţional;
 • Dezbaterea de articole publicate în reviste de profil din ţară sau din străinătate;
 • Organizarea de simpozioane cu prezentare şi/sau concurs de lucrări pe diferite teme din aria de activitate a cercului;
 • Participarea la proiecte de cercetare ştiinţifică şi şcoli de vară;
 • Iniţierea şi organizarea de mese rotunde desfăşurate în cadrul universităţii şi în liceele cu profile tehnice a căror elevi au preocupări în domeniile abordate de cerc;
 • Vizite de studiu şi practică în cadrul unor firme;
 • Dezvoltarea relaţiei „student – cadru didactic” în vederea eficientizării actului de învăţământ şi sporirea interesului în disciplinele de studiu conexe domeniilor cercului;
 • Organizarea de alte activităţi orientate înspre beneficiul studentului;
 • Stabilirea de colaborări cu alte cercuri inginereşti şi asociaţii ştiinţifice studenţeşti.

 

Coordonatori:

Ş.l.dr.ing. Dorina Oana                       E-mail:  oanadorina08@yahoo.com

Ş.l.dr.ing. Anca Şimon                        E-mail:  anca.simon@yahoo.com

 

 

„TEHNOLOGII MODERNE ÎN CONFECŢII TEXTILE”

 

Planul de activitate pentru anul universitar 2013-2014

 

În cadrul întâlnirilor membrilor cercului studenţesc sunt planificate a avea loc umătoarele activităţi:

 • Stabilirea planului de activitate pe durata unui an universitar;
 • Activităţi de cercetare în domeniul de activitate a cercului;
 • Încurajarea demersului ştiinţific studenţesc pentru afirmarea cunoştinţelor si aptitudinilor fiecărui participant;
 • Discuţii periodice pe teme alese din domeniul de interes al cercului cu scopul aprofundării unor probleme specific;
 • Elaborarea de articole ştiinţifice cu subiecte care se includ în tematica generală a cercului;
 • Prezentări de lucrări din partea membrilor pe subiecte liber alese din domeniile abordate de cerc;
 • Participarea la simpozioane şi conferinţe ştiinţifice studenţeşti organizate în alte centre universitare sau licee, de la nivel naţional şi internaţional;
 • Dezbaterea de articole publicate în reviste de profil din ţară sau din străinătate;
 • Organizarea de simpozioane cu prezentare şi/sau concurs de lucrări pe diferite teme din aria de activitate a cercului;
 • Participarea la proiecte de cercetare ştiinţifică şi şcoli de vară;
 • Iniţierea şi organizarea de mese rotunde desfăşurate în cadrul universităţii şi în liceele cu profile tehnice a căror elevi au preocupări în domeniile abordate de cerc;
 • Vizite de studiu şi practică în cadrul unor firme;
 • Dezvoltarea relaţiei „student – cadru didactic” în vederea eficientizării actului de învăţământ şi sporirea interesului în disciplinele de studiu conexe domeniilor cercului;
 • Organizarea de alte activităţi orientate înspre beneficiul studentului;
 • Stabilirea de colaborări cu alte cercuri inginereşti şi asociaţii ştiinţifice studenţeşti.

 

Coordonatori:

Ş.l.dr.ing. Ioan Oana                           E-mail:  oanaioanpavel@yahoo.com

Ş.l.dr.ing. Viorica Porav                     E-mail:  viorica.porav@gmail.com

 

 

„DESIGN VESTIMENTAR”

 

Planul de activitate pentru anul universitar 2013-2014

 

În cadrul întâlnirilor membrilor cercului studenţesc sunt planificate a avea loc umătoarele activităţi:

 • Stabilirea planului de activitate pe durata unui an universitar;
 • Activităţi de cercetare în domeniul de activitate a cercului;
 • Încurajarea demersului ştiinţific studenţesc pentru afirmarea cunoştinţelor si aptitudinilor fiecărui participant;
 • Discuţii periodice pe teme alese din domeniul de interes al cercului cu scopul aprofundării unor probleme specific;
 • Elaborarea de articole ştiinţifice cu subiecte care se includ în tematica generală a cercului;
 • Prezentări de lucrări din partea membrilor pe subiecte liber alese din domeniile abordate de cerc;
 • Participarea la simpozioane şi conferinţe ştiinţifice studenţeşti organizate în alte centre universitare sau licee, de la nivel naţional şi internaţional;
 • Dezbaterea de articole publicate în reviste de profil din ţară sau din străinătate;
 • Organizarea de simpozioane cu prezentare şi/sau concurs de lucrări pe diferite teme din aria de activitate a cercului;
 • Participarea la proiecte de cercetare ştiinţifică şi şcoli de vară;
 • Iniţierea şi organizarea de mese rotunde desfăşurate în cadrul universităţii şi în liceele cu profile tehnice a căror elevi au preocupări în domeniile abordate de cerc;
 • Vizite de studiu şi practică în cadrul unor firme;
 • Dezvoltarea relaţiei „student – cadru didactic” în vederea eficientizării actului de învăţământ şi sporirea interesului în disciplinele de studiu conexe domeniilor cercului;
 • Organizarea de alte activităţi orientate înspre beneficiul studentului;
 • Stabilirea de colaborări cu alte cercuri inginereşti şi asociaţii ştiinţifice studenţeşti.

 

Coordonatori:

Ş.l.dr.ing. Dorina Oana                       E-mail:  oanadorina08@yahoo.com

Ş.l.dr.ing. Anca Şimon                        E-mail:  anca.simon@yahoo.com

Ş.l.dr.ing. Ioan Oana                           E-mail:  oanaioanpavel@yahoo.com

Ş.l.dr.ing. Viorica Porav                     E-mail:  viorica.porav@gmail.com

Ş.l.ing. Marius Şuteu                           E-mail:  suteu_marius@yahoo.com

Asist.univ.ing. Marcela Iuhas             E-mail:  marcelaiuhas@yahoo.com

 

 

„STRUCTURI TEXTILE. FIRE. ŢESĂTURI”

 

Planul de activitate pentru anul universitar 2013-2014

 

În cadrul întâlnirilor membrilor cercului studenţesc sunt planificate a avea loc umătoarele activităţi:

 • Stabilirea planului de activitate pe durata unui an universitar;
 • Activităţi de cercetare în domeniul de activitate a cercului;
 • Încurajarea demersului ştiinţific studenţesc pentru afirmarea cunoştinţelor si aptitudinilor fiecărui participant;
 • Discuţii periodice pe teme alese din domeniul de interes al cercului cu scopul aprofundării unor probleme specific;
 • Elaborarea de articole ştiinţifice cu subiecte care se includ în tematica generală a cercului;
 • Prezentări de lucrări din partea membrilor pe subiecte liber alese din domeniile abordate de cerc;
 • Participarea la simpozioane şi conferinţe ştiinţifice studenţeşti organizate în alte centre universitare sau licee, de la nivel naţional şi internaţional;
 • Dezbaterea de articole publicate în reviste de profil din ţară sau din străinătate;
 • Organizarea de simpozioane cu prezentare şi/sau concurs de lucrări pe diferite teme din aria de activitate a cercului;
 • Participarea la proiecte de cercetare ştiinţifică şi şcoli de vară;
 • Iniţierea şi organizarea de mese rotunde desfăşurate în cadrul universităţii şi în liceele cu profile tehnice a căror elevi au preocupări în domeniile abordate de cerc;
 • Vizite de studiu şi practică în cadrul unor firme;
 • Dezvoltarea relaţiei „student – cadru didactic” în vederea eficientizării actului de învăţământ şi sporirea interesului în disciplinele de studiu conexe domeniilor cercului;
 • Organizarea de alte activităţi orientate înspre beneficiul studentului;
 • Stabilirea de colaborări cu alte cercuri inginereşti şi asociaţii ştiinţifice studenţeşti.

 

Coordonatori:

Ş.l.dr.ing. Dorina Oana                       E-mail:  oanadorina08@yahoo.com

Ş.l.dr.ing. Ioan Oana                           E-mail:  oanaioanpavel@yahoo.com

Prep.univ.ing. Florentina Kenyeres     E-mail:  florentinakenyeres@yahoo.com

 

 

„ÎMBUNĂTĂŢIRI ESTETICO-FUNCŢIONALE ŞI DE CALITATE A PRODUSELOR ŞI ACCESORIILOR DIN PIELE ŞI ÎNLOCUITORI”

 

Planul de activitate pentru anul universitar 2013-2014

 

În cadrul întâlnirilor membrilor cercului studenţesc sunt planificate a avea loc umătoarele activităţi:

 • Stabilirea planului de activitate pe durata unui an universitar;
 • Activităţi de cercetare în domeniul de activitate a cercului;
 • Încurajarea demersului ştiinţific studenţesc pentru afirmarea cunoştinţelor si aptitudinilor fiecărui participant;
 • Discuţii periodice pe teme alese din domeniul de interes al cercului cu scopul aprofundării unor probleme specific;
 • Elaborarea de articole ştiinţifice cu subiecte care se includ în tematica generală a cercului;
 • Prezentări de lucrări din partea membrilor pe subiecte liber alese din domeniile abordate de cerc;
 • Participarea la simpozioane şi conferinţe ştiinţifice studenţeşti organizate în alte centre universitare sau licee, de la nivel naţional şi internaţional;
 • Dezbaterea de articole publicate în reviste de profil din ţară sau din străinătate;
 • Organizarea de simpozioane cu prezentare şi/sau concurs de lucrări pe diferite teme din aria de activitate a cercului;
 • Participarea la proiecte de cercetare ştiinţifică şi şcoli de vară;
 • Iniţierea şi organizarea de mese rotunde desfăşurate în cadrul universităţii şi în liceele cu profile tehnice a căror elevi au preocupări în domeniile abordate de cerc;
 • Vizite de studiu şi practică în cadrul unor firme;
 • Dezvoltarea relaţiei „student – cadru didactic” în vederea eficientizării actului de învăţământ şi sporirea interesului în disciplinele de studiu conexe domeniilor cercului;
 • Organizarea de alte activităţi orientate înspre beneficiul studentului;
 • Stabilirea de colaborări cu alte cercuri inginereşti şi asociaţii ştiinţifice studenţeşti.

 

Coordonatori:

Ş.l.dr.ing. Cristina Secan                    E-mail:  cris_secan@yahoo.com

Ş.l.dr.ing. Adina Albu                          E-mail:  adina_victoria@yahoo.com

Asist.univ.ing. Marcela Iuhas             E-mail:  marcelaiuhas@yahoo.com

 

 

„IMPACTUL PRODUSELOR ŞI TEHNOLOGIILOR DIN DOMENIUL TEXTILE-PIELĂRIE ASUPRA CALITĂŢII VIEŢII ŞI MEDIULUI”

 

Planul de activitate pentru anul universitar 2013-2014

 

În cadrul întâlnirilor membrilor cercului studenţesc sunt planificate a avea loc umătoarele activităţi:

 • Stabilirea planului de activitate pe durata unui an universitar;
 • Activităţi de cercetare în domeniul de activitate a cercului;
 • Încurajarea demersului ştiinţific studenţesc pentru afirmarea cunoştinţelor si aptitudinilor fiecărui participant;
 • Discuţii periodice pe teme alese din domeniul de interes al cercului cu scopul aprofundării unor probleme specific;
 • Elaborarea de articole ştiinţifice cu subiecte care se includ în tematica generală a cercului;
 • Prezentări de lucrări din partea membrilor pe subiecte liber alese din domeniile abordate de cerc;
 • Participarea la simpozioane şi conferinţe ştiinţifice studenţeşti organizate în alte centre universitare sau licee, de la nivel naţional şi internaţional;
 • Dezbaterea de articole publicate în reviste de profil din ţară sau din străinătate;
 • Organizarea de simpozioane cu prezentare şi/sau concurs de lucrări pe diferite teme din aria de activitate a cercului;
 • Participarea la proiecte de cercetare ştiinţifică şi şcoli de vară;
 • Iniţierea şi organizarea de mese rotunde desfăşurate în cadrul universităţii şi în liceele cu profile tehnice a căror elevi au preocupări în domeniile abordate de cerc;
 • Vizite de studiu şi practică în cadrul unor firme;
 • Dezvoltarea relaţiei „student – cadru didactic” în vederea eficientizării actului de învăţământ şi sporirea interesului în disciplinele de studiu conexe domeniilor cercului;
 • Organizarea de alte activităţi orientate înspre beneficiul studentului;
 • Stabilirea de colaborări cu alte cercuri ştiinţifice şi asociaţii ştiinţifice studenţeşti.

 

Coordonatori:

Ş.l.dr. Mariana raţiu                            E-mail:  mratiu@uoradea.ro

Ş.l.dr.ing. Sanda Bota                         E-mail:  sbota@yahoo.com

Ş.l. Corina Şuteu                                 E-mail:  suteucorina@gmail.com