Loading...
 
British EnglishRomână

Fișe de audit 2013

Managementul calitatii  »  Evaluare Managementul calitatii  »  Fișe de audit  »  Fișe de audit 2013

FA01 - licenţă - ingineria prelucrării lemnului

FA02 - master - managementul unităţilor de turism şi alimentaţie publică

FA03 - master - gestiune și amenajare turistică

FA04 - master - gestiunea şi planificarea teritoriului asistată de GIS

FA05 - licenţă - ecologia şi protecţia mediului

FA06 - licenţă - asistenţă medicală generală

FA07 - licenţă - matematică (limba engleză)

FA08 - licenţă autorizare - farmacie (cu predare în limba engleză)

FA09 - licenţă - agricultură

FA10 - master - evaluarea politicilor şi a programelor publice europene

FA11 - învăţământ integrat licenţă şi masterat - arhitectură

FA12 - master - educaţie fizică şi antrenament sportiv

FA13 - master - kinetoterapie în reeducare funcţională

FA14 - licenţă - fizică medicală

FA15 - master - managementul serviciilor de sănătate

FA16 - master - drept civil şi procedură civilă

FA17 - master - istoria vestului românesc

FA18 - master - politici publice europene

FA19 - licenţă - afaceri internaţionale (limba engleză)

FA20 - master - economia şi administrarea afacerilor în turism şi industria ospitalităţii

FA21 - master - finanţe, bănci, asigurări (FBA)

FA22 - master - relaţii economice europene

FA23 - master - administrarea afacerilor interne şi internaţionale a întreprinderilor mici şi mijlocii

FA24 - master IF - managementul organizaţiei

FA25 - master IF - contabilitatea, auditul şi gestiunea afacerilor

FA26 - master IF - marketing şi comunicare în afaceri

FA27 - licenţă - silvicultură

FA28 - licenţă - balneofiziokinetoterapie si recuperare

FA29 - licenţă - informatică

FA30 - licenţă - limba şi literatura română - o limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană)

FA31 - licenţă - reţele şi software de telecomunicaţii

FA32 - licenţă - inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

FA33 - licenţă - limba şi literatura germană - o limbă şi literatură modernă (engleză, franceză) / limba şi literatura română

FA34 - licenţă - arte decorative

FA35 - licenţă - marketing

FA36 - licenţă - kinetoterapie şi motricitate specială

FA37 - licenţă - relaţii internaţionale şi studii europene

FA38 - licenţă - ingineria sistemelor energetice

FA39 - licenţă - drept

FA40 - licenţă - agricultură

FA41 - licenţă - programul de formare psihopedagogică nivel I, licenţă, nivel II master şi a programului de formare continuă grad didactic I şi grad didactic II, programul de formare profesională continuă grad didactic I, programul de formare profesională continuă grad didactic II

FA42 - licenţă - psihologie

FA43 - licenţă - geografia turismului

FA44 - licenţă - management

FA45 - licenţă - pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - extensia Beiuş

FA46 - licenţă - inginerie economică în domeniul mecanic- ID (I.E.D.M. - ID) Managementul calitatii

Contact

Campus Central
Cladire Rectorat, D102
Tel:   +40 259-408190
calitate@uoradea.ro