Loading...
 
British EnglishRomână

Taxe de scolarizare

Informații privind plata taxelor de școlarizare se pot obține la nr. de telefon 0259 408 135.

Conturi bancare ale Universității din Oradea pentru plata taxelor.

Informații privind scutirea/reducerea taxei de școlarizare, an universitar 2020-2021, formular cerere reducere/scutireformular declarație de venituri pe proprie răspundere

Informaţiile despre taxele de şcolarizare, precum şi actele necesare completării dosarului pentru reducere / scutire / reeşalonare (cererea tip şi declaraţia de venituri) se pot găsi în Procedura privind fundamentarea, încasarea şi evidenţa taxelor aferente procesului de învăţământ (versiune pentru studenții cu nevoi speciale).

 

1. Taxe de școlarizare 2020-2021: 

 

2. Taxe de școlarizare 2019-2020: 

 

3. Alte taxe aplicabile în cadrul Universității din Oradea

 

4. Arhivă