Loading...
 
British EnglishRomână

Burse

Ordinul nr.3392/2017Criteriile generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă din 27.02.2017

TABEL NOMINAL cuprinzând repartizarea burselor de ajutor social ocazional pentru semestrul I, an universitar 2016-2017

TABEL NOMINAL cuprinzând repartizarea burselor ocazionale pentru rezultate deosebite obţinute la manifestări ştiinţifice, cultural-artistice şi sportive pentru semestrul I, an universitar 2016-2017

Calendar plată burse octombrie-decembrie 2016

Tabel nominal cuprinzând repartizarea burselor de performanţă pentru anul universitar 2016-2017

Tabel nominal cu studenții doctoranzi care au obținut bursa din fonduri proprii ale Universității din Oradea pentru anul universitar 2016-2017

Burse de reprezentare pe plan sportiv pentru anul universitar 2016-2017

 

Comisia de acordare a burselor pe Universitate pentru anul universitar 2016-2017

Informare acordare burse ajutor social 2016-2017cerere

Informare acordare burse de performanță 2016-2017cerere

 

Pentru oferta de burse prin programul de mobilitati Erasmus, clic AICI.

Categoriile de burse, modalităţile şi documentele necesare accesării lor sunt menţionate în Regulamentul de acordare a burselor pentru studenți și în Regulamentul de acordare a burselor de susținere pe plan sportiv pentru studenții UO, studii de licență, masterat și doctorat legitimați la AS FC UO