Loading...
 
British EnglishRomână

Birou patrimoniu

Şef Birou: jurist Marioara Roșan

E-mail: marioararosan at yahoo.com

Telefon: 0259/408792

 

Prezentare:

  • întocmirea şi actualizarea evidenţelor bunurilor de inventar, imobile sau mijloace fixe, aflate în administrarea universităţii. Efectuarea demersurilor necesare obţinerii titlurilor de proprietate asupra terenurilor şi bunurilor imobile;
  • identificarea spaţiilor temporar disponibile care pot fi închiriate în condiţiile legii în vederea obţinerii de venituri;
  • în activitatea desfăşurată, Biroul Patrimoniu pune în aplicare politicile şi strategiile de dezvoltare ale Universităţii.

 

Personal:

jr. Marioara Roșan – șef birou

  • verifică și coordonează activitatea Biroului Patrimoniu și  operaţiunile propriu-zise de inventariere a patrimoniului;
  • efectuează, în limita competenţelor sale, demersurile de ordin patrimonial asupra bunurilor imobile şi terenurilor pe care universitatea le are în proprietate.

 

Telefon:0259/408792

 

Ionela Bora – administrator patrimoniu

jr. Ramona Piscoi – administrator patrimoniu

  • întocmirea şi actualizarea evidenţelor bunurilor de inventar, imobile sau mijloace fixe, aflate în administrarea universităţii;
  • Identificarea spaţiilor temporar disponibile care pot fi închiriate în condiţiile legii în vederea obţinerii de venituri. Efectuarea demersurilor necesare obţinerilor aprobărilor pentru închiriere,  conform Procedurii privind închirierea spaţiilor şi terenurilor temporar disponibile, întocmirea contractelor şi disciplina contractuală cu terţii.

 

Telefon : 0259/408646