Încărcare....
 
British EnglishRomână

Birou SSM-SU

Prezentare generală

Componenţa Biroului Securitate și Sănătate în Muncă - Situații de Urgență (SSM-SU)

Ing. Carmen BAGDI;

ref. studii sup. Floare MĂRCUŞ;

ing. Cornel POP;

ing. Nicolae PREGON;

ing. Sorin COSMA.

Rolul acestui birou este de a urmări respectarea normelor SSM-SU în toate locaţiile Universităţii. Activitatea acestui birou este de îndrumare şi control SSM-SU, control bianual la toate locaţiile Universităţii, raport bianual către conducerea Universităţii, instructaj introductiv general pentru noii angajaţi, verificarea fişelor SSM-SU, planificarea controlului medical periodic şi păstrarea fişelor de aptitudine de la medicina muncii, verificarea şi încărcarea stingătoarelor din locaţiile Universităţii, elaborarea de instrucţiuni proprii de SSM-SU.etc.

Prezentarea conducerii

Şef birou SSM-SU : ing. BAGDI CARMEN

Conform organigramei Universităţii, biroul SSM-SU este direct subordonat Rectorului Universităţii.

Reglementări de interes general care stau la baza bunei funcţionări a biroului

Domeniul de prevenire şi stingerea incendiilor – Legea 307/2006, OMAI 163/2006, Norme generale de stingere a incendiilor pentru unităţi cu profil de învăţământ şi educaţie 2002, Legea 349/2002.

Domeniul de protecţia muncii – Legea 319/2007, H.G. 1425/2007 etc.

 

Dispoziția 205/2017 cu privire la temperaturile ridicate extreme d.p.d.v. PSI

Dispoziția 204/2017 cu privire la temperaturile ridicate extreme d.p.d.v. SSM

Reguli și măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul și depozitarea substanțelor periculoase, specifice Universității

Componența Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă

Tematica instructajului introductiv general pentru personalul Universității din Oradea

Fișa de instruire colectivă

Atribuțiile, obligațiile și sarcinile de serviciu ale conducătorilor locurilor de muncă din cadrul Universității din Oradea privind apărarea împotriva incendiilor

Atribuțiile, obligațiile și sarcinile de serviciu ale conducătorilor locurilor de muncă din cadrul Universității din Oradea privind securitatea și sănătatea în muncă

Tematica de instruire a personalului Universității din Oradea privind apărarea împotriva incendiilor, instructaje la locul de muncă și instructaje periodice

Tematica de instruire a personalului Universității din Oradea în domeniul SSM, instructajul la locul de muncă și instructajul periodic

Instrucțiuni proprii nr.1/2017 privind SSM pentru agentul deratizare, dezinsecție, dezinfecție

Instrucțiuni proprii nr.2/2017 privind SSM pentru îngrijitoare

Instrucțiuni proprii nr.3/2017 privind SSM pentru spălătorie

Instrucțiuni proprii nr.4/2017 privind SSM pentru bucătărie

Instrucțiuni proprii nr.5/2017 privind SSM pentru Serviciul Social

Instrucțiuni proprii nr.1/2016 privind SSM pentru agentul de pază

Instrucțiuni proprii nr.2/2016 privind SSM la sudarea și tăierea metalelor

Instrucțiuni proprii nr.3/2016 privind SSM pentru lucrătorii din atelierul de tâmplărie

Instrucțiuni proprii nr.4/2016 privind SSM pentru lucrători la lucru la înălțime

Instrucțiuni proprii nr.5/2016 privind SSM pentru lucrători în pomicultură

Instrucțiuni proprii nr.6/2016 privind SSM pentru lucrători pe timpul exploatării tractoarelor, mașinilor și utilajelor agricole

Instrucțiuni proprii nr.7/2016 privind SSM pentru lucrători la prelucrarea metalelor prin așchiere

Instrucțiuni proprii nr.8/2016 privind SSM pentru electricienii din cadrul Universității din Oradea

Instrucțiuni proprii nr.9/2016 privind SSM pentru conducătorii de autovehicule din cadrul Universității din Oradea

Instrucțiuni proprii nr.10/2016 privind SSM pentru muncitorii la spații verzi din cadrul Universității din Oradea

Instrucțiuni proprii nr.11/2016 privind SSM pentru personalul administrativ din cadrul Universității din Oradea

Dispoziția Rectorului UO privind organizarea activităților în situații de urgență - nr.19315/25.11.2015

Dispoziția Rectorului UO privind respectarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă - nr.17159/20.10.2015

Instrucțiuni proprii privind securitatea și sănătatea în muncă la locul de muncă și pe traseul de deplasare la / de la serviciu

Norme proprii de sănătate și securitate în muncă pentru tipografie

Regulament de organizare şi funcţionare a Biroului SSM-SU din cadrul Universităţii din Oradea, aprobat în Şedinţa de Senat din 24.11.2014Cine este online

30 utilizatori online