Loading...
 
British EnglishRomână

Directia General-Administrativa

Director General Administrativ : ec. Adrian NICULA

E-mail: anicula at uoradea.ro

Telefon: 0259/408 110

Obiectivul general al Direcției General Administrative îl constituie găsirea punctului de echilibru, a punctului în care necesitățile de funcționare curente, de dezvoltare și de modernizare a activităților specifice domeniului administrativ, didactic și cercetare sunt satisfăcute la un nivel superior posibil funcție de limitările date de alocările/prevederile bugetare anuale.

Structura Direcției General Administrative a Universității din Oradea conform organigramei aprobate de Senat este organizată pe servicii, birouri, ateliere și compartimente, astfel:

1. Serviciul Administrativ

    1.1. Biroul Licitații

    1.2. Biroul Transport

    1.3. Biroul Întreținere - Spații Verzi

    1.4. Biroul Pază și Ordine

    1.5. Compartimentul Aprovizionare

2. Serviciul Administrație Campus UO

    2.1. Biroul Administrativ Campus Central

    2.2. Biroul Administrativ Campus Magheru, Delavrancea, Carei, Pitagora

    2.3. Biroul Administrativ Campus Medicină

3. Serviciul Tehnic

    3.1. Biroul Investiții, Consolidări și Reparații

    3.2. Biroul Întreținere

    3.3 Compartiment Mecanic

4. Serviciul Social

5. Administrația Baza Didactică Gaudeamus

6. Biroul Tipografie

7. Biroul Patrimoniu

8. Compartiment Buget și Evidență Studenți

9. Proiecte

     9.1. POR Smart Campus

    

Alte documente