Loading...
 
British EnglishRomână

Apeluri Erasmus Mundus

Relatii Internationale  »  Arhivă R.I.  »  Erasmus Mundus  »  Apeluri Erasmus Mundus

Apel Erasmus Mundus 2013

 

Erasmus Mundus are scopul de a spori calitatea învățământului superior prin oferirea de burse și prin cooperarea academic între Europa și restul lumii

 

Acțiuni

 

Acțiunea 1: Programe comune care includ burse

Acțiunea 1 oferă:

·   Sprijin pentru cursuri de masterat de înaltă calitate (Acțiunea 1A) și programe doctorale (Acțiunea 1B) oferite de un consorțiu european de instituții de învățământ superior. Alte tipuri de organizații , inclusiv din state terțe. Mai pot participa la consorțiu alte tipuri de organizații interesate de conținutul și rezultatele programului comun

·   Burse/finanțări pentru studenți/doctoranzi europeni sau din state terțe pentru a participa la cursurile de masterat sau doctorat comune.

·   Burse pe termen scurt pentru membrii comunității academice pentru realizarea de cercetări sau misiuni de predare în cadrul programelor comune de masterat.

 

Acțiunea 2: Parteneriate cu instituții de învățământ superior din state terțe și burse pentru mobilități

Acțiunea 2 oferă:

·   Sprijin pentru realizarea de parteneriate de cooperare între instituții de învățământ superior europene și instituții de învățământ superior din anumite state terțe, cu scopul de a organiza și implementa proceduri structurate pentru mobilități individiuale între partenerii europeni și cei din state terțe.

·   Burse pe termene variate, în funcție de prioritățile definite pentru statele terțe în cauză, nivelul de studiu sau anumiți termeni specifici conveniți în cadrul parteneriatului, pentru beneficiari europeni sau din state terțe (studenți, cercetători, oameni de știiță, profesioniști).

 

Acțiunea 3: Promovarea învățământului superior european

Proiectele din cadrul Acțiunii 3 trebuie să contribuie la:

·      Promovarea și conștientizarea sectorului învățământului superior, a programelor de cooperare relevante și a schemelor de finanțare;

·      Diseminarea rezultatelor programului și exemple de bună practică;

·      Exploatarea acestor rezultate la nivel individual și instituțional.

 

Cum se candidează: 
Centralizat. Candidatura trebuie trimisă la Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură.

 

Descriere acțiune:

Informații suplimentare sunt disponibile pe pagina Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură:http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/programme/about_erasmus_mundus_en.phpContact

Departamentul de Relații Internaționale
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Tel:   +40 259-408183
Fax:   +40 259-467642
dri@uoradea.ro