Loading...
 
British EnglishRomână

Jean Monnet

Relatii Internationale  »  Arhivă R.I.  »  Lifelong Learning  »  Jean Monnet

Programul Jean Monnet include trei „activități cheie”:

·     Acțiunea Jean Monnet Action stimulează predarea, cercetarea și reflecția în instituții de învățământ superior din întreaga lume. Aceasta include formarea de Catedre Jean Monnet, de Centre de excelență și de module. De asemenea, se pot pune sprijină activitățile de cercetare și asociațiile academice de profesori și cercetători în domeniul integrării europene.

·     Sprijin acordat anumitor instituții academice: College of Europe, the European University Institute, the European Institute of Public Administration, the Academy of European Law, the International Centre for European Training și the European Agency for Development in Special Needs Education.

·     Sprijin acordat unor asociații europene active în educație și formare și/sau integrare europeană prezente în mai multe state membre ale Uniunii Europene. În fiecare an, se lansează un apel specific pentru selectarea acestor asociații.

 

Reflecția asupra politicilor la nivel înalt

Programul Jean Monnet a pus bazele unei dezbateri continue cu lumea academică pentru a reflecta asupra problemelor politice legate de integrarea europeană, inclusiv asupra rolului Uniunii Europene în dialogul dintre popoare și culturi.

Direcția Generală Educație și Cultură a Comisiei Europene organizează acest tip de reflecție prin:

·     Conferințe Jean Monnet care permit factorilor de decizie să beneficieze de gândirea academică, să promoveze interacțiunea între comunitatea academică, factorii de decizie în elaborarea politicilor și societatea civilă și să stimuleze un nou fel de a aborda problemele legate de politici;

·     Grupuri Tematice Jean Monnet cu un anumit număr de profesori Jean Monnet și alți intelectuali pentru a discuta teme specifice de interes politic cu oficiali ai Comisiei Europene și membri ai Parlamentului European;

·     Sprijinirea politicilor privind dialogul intercultural: Oficiul Jean Monnet a asistat lucrările „Grupului de consiliere la nivel înalt privind dialogul dintre popoare și culture în zona Euro-Mediteraneană”.

 

Cum se candidează: 
Centralizat. Candidatura trebuie trimisă la Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură.

 

Descriere acțiune:

Informații suplimentare în fișele programului (clic pe denumire):

Activități informare și cercetare

Asociații Jean Monnet

Catedre Jean Monnet ad personam

Catedre Jean Monnet

Centre de Excelență Jean Monnet

Informare și cercetare Jean Monnet

Grupuri multilaterale Jean Monnet

Module Jean Monnet

și pe pagina Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură:

EACEA: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/monnet_en.htmContact

Departamentul de Relații Internaționale
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Tel:   +40 259-408183
Fax:   +40 259-467642
dri@uoradea.ro