Loading...
 
British EnglishRomână

Proiecte multilaterale Erasmus

Relatii Internationale  »  Arhivă R.I.  »  Lifelong Learning  »  Proiecte multilaterale Erasmus

Proiectele multilaterale ERASMUS oferă sprijin în cooperarea între instituțiile de învățământ superior, precum și între acestea și factorii de decizie relevanți.

 

Care sunt prioritățile?

Prioritatea 1: Creșterea și consolidarea dimensiunii sociale în învățământul superior

Prioritatea 2: Îmbunătățirea calității și relevanței învățământului superior, inclusive prin cooperarea între instituțiile de învățământ superior și piața muncii

Prioritatea 3: Creșterea calității prin mobilitate și cooperare transfrontalieră

Prioritatea 4: Alianțele Cunoașterii

Prioritatea 5: Îmbunătățirea guvernanței și a finanțelor

 

Cine poate beneficia?

 • Instituțiile de învățământ superior
 • Întreprinderile, în special IMM-urile
 • Organizațiile profesionale
 • Camerele de comerț
 • Partenerii sociali
 • Instituții locale/regionale/naționale
 • Asociațiile și alte organizații relevante active în domeniul învățământului superior
 • Organizații partenere din țări care nu participă la Programul Lifelong Learning, cu respectarea următoarelor condiții:
 • Nici solicitantul, nici organizația responsabilă cu managementul proiectului/coordonarea nu nu sunt parteneri resortisanți ai țărilor terțe;
 • Participarea statelor terțe este o opțiune adițională în depunerea unei candidaturi eligibile și a unui consorțiu.


Cine poate candida?

 • Instituțiile de învățământ superior deținătoare a Cartei Erasmus (Carta Erasmus nu este o cerință pentru instituțiile de învățământ superior din țări eligibile doar pentru a participa în proiecte multilaterale, rețele și măsuri însoțitoare Erasmus)
 • Întreprinderi (în special IMM-uri), organizații profesionale, camere de comerț, parteneri sociali și instituții locale/regionale/naționale
 • Asociații și alte organizații relevante active în domeniul învățământului superior

 

Cum se candidează: 
Centralizat. Candidatura trebuie trimisă la Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură.

 

Descriere acțiune:

Informații suplimentare în fișa programului și pe paginile:

EACEA: http://ec.europa.eu/education/erasmus/multilateral-projects_en.htmContact

Departamentul de Relații Internaționale
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Tel:   +40 259-408183
Fax:   +40 259-467642
dri@uoradea.ro