Loading...
 
British EnglishRomână

Studenti din Uniunea Europeana, Spatiul Economic European si Confederatia Elvetiana

Relatii Internationale  »  Studenti straini  »  Studenti din Uniunea Europeana, Spatiul Economic European si Confederatia Elvetiana

Universitatea din Oradea are 15 facultăţi care oferă studii de licenţă şi studii postuniversitare în limba română şi în limba engleză.

Cursurile oferite în limba română sunt disponibile pe pagina web a fiecărei facultăţi.

Universitatea din Oradea oferă cursuri cu predare în limba engleză pentru următoarele specializări:

 

1. Licenta:

a. Relații internaționale și studii europene (3 ani) în cadrul Facultății de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării

b. Geografia turismului (3 ani) în cadrul Facultății de Geografie, Turism și Sport

c. Kinetoterapie și motricitate specială (3 ani) în cadrul Facultății de Geografie, Turism și Sport

d. Medicină (6 ani) în cadrul Facultății de Medicină și Farmacie

e. Afaceri internaționale (3 ani) în cadrul Facultății de Științe Economice

f. Administrarea afacerilor (3 ani) în cadrul Facultății de Științe Economice

g. Fizica medicala (3 ani) în cadrul Facultății de Științe

i. Robotică (4 ani) în cadrul Facultății de Inginerie Managerială și Tehnologică

 

2. Masterat:

a. Studii europene (2 ani) în cadrul Facultății de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării

b. Sisteme avansate în mecatronică (2 ani) în cadrul Facultății de Inginerie Managerială și Tehnologică

c. Turism, management și planificare (2 ani) în cadrul Facultății de Geografie, Turism și Sport

d. Management aprofundat (2 ani) în cadrul Facultății de Științe Economice

Limba de studiu :

  1. Studii în limba română

Candidaţii străini care nu vorbesc limba română pot candida pentru studii în limba română cu condiţia ca aceştia să urmeze un curs pregătitor de limba română cu un an înainte de înscriere. La sfârşitul anului pregătitor, candidaţii vor primi un certificat de limba română. În cazul în care candidatul are deja cunoştinţe de limba română, acesta poate să susţină un test de competență lingvistică la limba română la Facultatea de Litere, în urma căruia i se va elibera un certificat de limba română. Se acceptă doar certificate de limba română emise de universităţi din România care sunt acreditate pentru eliberarea acestor certificate.

Taxa pentru examen de competență lingvistică este de 300 RON

Studii în limba engleză

Candidaţii care aleg specializările predare în limba engleză vor trebui să susțină un interviu înainte de examenul de admitere, în funcţie de facultatea pentru care au optat.

Pentru examenul de limbă veţi obţine informaţii de la Facultatea de Litere, adresa email certificatelingvistice@uoradea.ro

3. Locuri disponibile

În fiecare an, Senatul Universităţii, cu aprobarea Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice, decide numărul de locuri disponibile. Numărul de locuri disponibile este publicat pe pagina de web a Universităţii.

 

Proces de admitere

Universitatea din Oradea a implementat sistemul Bologna începând cu anul universitar 2005-2006.

Universitatea din Oradea organizează două sesiuni de admitere: iulie şi septembrie.

Sesiunea de admitere 2023

Data limită de depunere a dosarelor la Biroul Admitere 365 în vederea obținerii Atestatului de recunoaștere a studiilor 16 iunie

Fiecare facultate va avea propriul calendar de admitere care urmeaza sa fie stabilit de catre Senatul Universitatii.

Sesiunea de admitere din septembrie 2023

Această sesiune este condiţionată de numărul de locuri disponibile după prima sesiune 2023

Documentele necesare pentru obținerea Atestatului de Recunoaștere a Studiilor se depun la adresa de mail : admissions@uoradea.ro 

Candidați eligibili pentru locurile disponibile pentru UE, Spațiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană

-       candidaţii din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană care au absolvit un liceu sau colegiu acreditate în ţara de origine şi recunoscute de Ministerul Educaţiei

Admiterea pentru candidaţii UE, Spațiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană are două etape:

  1. Obţinerea atestatului de recunoaştere a studiilor anterioare de la Ministerul Educaţiei Naționale (certificatul eliberat de Centrul Național de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor).
  2. Participarea candidaţilor la examenul de admitere organizat de Universitatea Oradea.

Prima etapă – obţinerea atestatului de recunoaştere a studiilor anterioare de la Ministerul Educaţiei (certificatul eliberat de Centrul Național de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor). În conformitate cu Legea 316/2006, toţi cetăţenii menţionaţi mai sus au acces la toate formele de educaţie, în aceleaşi condiţii ca şi cetățenii românii, inclusiv în ceea ce privește taxele de şcolarizare.

Începând cu 15.06.2009, toţi cetăţenii din ţările menţionate anterior nu vor mai avea nevoie de o scrisoare de acceptare, ci de un certificat eliberat de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naționale din România. Cu acest certificat, candidaţii se pot înscrie la admiterea organizată de Universitatea din Oradea.

Candidaţii care au absolvit în România nu mai au nevoie de o aprobare de la Ministerul Educaţiei

Dosarul pentru obţinerea certificatului de recunoaştere a studiilor trebuie trimis pe adresa de mail admissions@uoradea.ro 

PROCESAREA DOSARULUI

Înainte ca dosarul să fie procesat, toţi candidaţii trebuie să plătească o taxă nerambursabilă de procesare a dosarului în valoare de 150 de euro, o taxă stabilită la nivelul universității. Taxa de procesare a dosarului  va fi plătită în contul universităţii înainte de înaintarea cererii şi acoperă cheltuielile de eliberare a certificatului. Odată ce taxa de procesare a dosarului este plătită, acesta nu poate rambursată.

TAXA POATE FI TRIMISĂ NUMAI PRIN TRANSFER BANCAR!!!VĂ RUGĂM SĂ NU TRIMITEŢI  PRIN WESTERN UNION SAU ALTE SERVICII!!!

 Beneficiar: Beneficiar: Universitatea din Oradea, Birou Admitere 365 reprezentând taxa pentru....(numele candidatului)

Adresa Beneficiarului: str. Universitatii, nr.1, 410087 Oradea, Bihor, Romania

Numele şi adresa Băncii: Banca Transilvania, Sucursala: Agentia Centru Oradea, Adresa: Str. Vasile Alecsandri nr.1

Cont IBAN: RO15BTRLEURCRT0078251103

Bank Swift code: BTRLRO22

Documentele necesare pentru obținerea Atestatului de Recunoaștere a Studiilor sunt:

1. Formular de cerere pentru Universitatea din Oradea

2. Formular de cerere pentru obţinerea certificatului de recunoaştere a studiilor

3. Diploma de bacalaureat - copie simplă dacă actul de studii este emis în limba română/engleză/franceză/spaniolă/italiană și traduceri legalizate în limba română după diplomele emise în alte limbi decât cele menționate anterior.

4. Foile matricole pentru toți anii de liceu - copii simple dacă actele de studii sunt emise în limba română/engleză/franceză/spaniolă/italiană și traduceri legalizate după documentele emise în alte limbi decât cele menționate anterior.

5. Alte documente (de exemplu: Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto din Spania, - legalizările efectuate în Grecia trebuie ștampilate de către Ministerul de Afaceri Externe al Greciei; adeverință emisă de Verket för högskoleservice privind accesul la studii universitare din Suedia, Scholastic Aptitude Test (SAT) sau ACT din S.U.A., Exames Nacionais do Ensino Secundario din Portugalia, copie şi traducere legalizată, cu excepţia actelor de studii în limbile engleză, franceză, spaniolă şi italiană

6. Documente de Identificare (fotocopie): paşaport pagini 1,2,3,4 sau carte de identitate.

7. Anexa 8

8. Confirmarea de plată a taxei nerambursabile de procesare a dosarului în valoare de 150 euro.

Diplomele obţinute în Grecia, Spania, Italia, Portugalia şi Cipru trebuie să fie atestate cu apostilă de la Convenţia de la Haga!

Pentru celelalte state, actele de studii (diplomele originale) vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă. Diplomele originale emise în statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga vor fi supralegalizate de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă sau Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă şi Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România şi Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și ale Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă;

Toți candidații care solicită înscrierea la concursul de admitere vor depune un dosar care va cuprinde documentele menționate mai sus la Biroul Admitere 365. Data limită de depunere a dosarelor pentru obținerea adeverinței/atestatului care permite accesul în învățământul superior din România este prevazuta in calendar

Candidatul este declarat eligibil când dosarul este complet. Biroul Admitere 365 transmite documentele la Ministerul Educaţiei pentru a elibera atestatul de recunoaştere a studiilor. După obţinerea acesteia, candidaţii își pot continua studiile în România.

În cazul în care nu se emite atestatul de recunoaştere a studiilor, candidatul nu se poate înscrie.

Un lucru important de ştiut este că admiterea se poate face strict prin Universitatea din Oradea şi nu aveţi nevoie de agenţi pentru a vă ajuta cu actele. Universitatea are sarcina de a vă oferi sprijin în parcurgerea tuturor pașilor în cadrul procedurilor de admitere.

Etapa a doua: Înregistrarea la universitate a candidaţilor pentru admitere prin examen sau prin concurs de dosare se face pe baza de recunoaşterii studiilor de Ministerul Educaţiei, împreună cu documentele originale care trebuie să fie prezentate în perioada de admitere legală. Dosarul de înregistrare trebuie să cuprindă documentele conform metodologiei de admitere a Universităţii din Oradea pentru anul 2023.

Perioada de depunere a dosarelor la Facultatea de Medicină şi Farmacie, Universitatea din Oradea precum și data desfășurări examenului de admitere vor fi afisate pe site:

 https://fmf.uoradea.ro/ro/admitere/informatii-admitere

 

TAXE

Taxele care trebuie plătite la înregistrare sunt:

- taxa de înregistrare 150 RON (aproximativ 35 euro)

- taxa de înmatriculare 100 RON (aproximativ 25 euro)

- taxa pentru testul de competență lingvistică la limba engleză şi/sau română 300 RON

VIZA

Cetăţenii UE, din Spațiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană nu au nevoie de viză de studii, dar au obligaţia de a informa Serviciul pentru Imigrări al Județului Bihor despre şederea lor în Oradea (Oficiul Român pentru Imigrări /Serviciul pentru Imigrări Bihor).

Facultatea de Medicină și Farmacie postează în fiecare an subiectele pentru examenul de admitere pe site-ul https://fmf.uoradea.ro/ro/admitere/informatii-admitere

Pentru înscrierea la examenul de admitere candidaţii vor trebui să prezinte următoarele documente:

* dacă oricare dintre aceste documente lipseşte dosarul nu va fi acceptat. Excepţie se va face numai pentru candidaţii a căror diplome urmează a fi eliberate.

1. Diploma de bacalaureat sau echivalentă în original şi traducerea legalizată în limba română a acestora.

2. Foaia matricolă de la liceu în original şi traducerea legalizată în limba română a acesteia.

3. Atestat eliberat de Ministerul Educaţiei prin care se dovedeşte că studentul are dreptul de a studia în România (acest certificat este emis de Ministerul Educaţiei, pe baza dosarului trimis pentru evaluare)

4. Copie a certificatului de naştere și traducerea legalizată în limba română.

5. Copie a pașaportului sau a cărții de identitate

6. Taxa de înmatriculare de 100 RON (aprox. 25 Euro)

7. Certificatul de căsătorie (în cazul în care numele studentului s-a schimbat după căsătorie).

8. Certificat medical.

9. 4 fotografii de paşaport.

10. Dosar plic

 
Contact

Departamentul de Relații Internaționale
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Tel:   +40 259-408183
Fax:   +40 259-467642
dri@uoradea.ro