Loading...
 
British EnglishRomână

Arhivă R.I.

2007 - 2013

(3) Lifelong Learning

(4) Erasmus Mundus

(5) Tempus

Pentru depunerea proiectelor prin Programul Lifelong Learning, directorii de proiect vor depune la Departamentul de Relații Internaționale fișa proiectului completată, semnată și înregistrată la Registratura universității, împreună cu propunerea de buget.Contact

Departamentul de Relații Internaționale
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Tel:   +40 259-408183
Fax:   +40 259-467642
dri@uoradea.ro